• Artikkelit
  • 100 päivää Spondassa – yrityskulttuuri uuden työntekijän silmin

100 päivää Spondassa – yrityskulttuuri uuden työntekijän silmin

Uuden työn aloittaminen on aina merkittävä askel. Siirtymä vanhasta tutusta ympäristöstä kohti uutta herättää innostuksen ohella kysymyksiä niin tulevasta roolista kuin työyhteisöstäkin. Parhaimmillaan työn vaihtaminen tarjoaa mahdollisuuden oppia lisää, luoda verkostoja sekä kasvaa ammattilaisena.

Kiinteistöalan vankkaa kokemusta omaava kolmikko Magnus Öster, Anna Väyrynen ja Joni Rajaniemi toi syksyllä vuokraamiseen ja asiakastyöhön hiotut taitonsa sekä tuoretta energiaa Spondan työyhteisöön. Kaikille kolmelle kävi nopeasti selväksi, että uudet työntekijät otetaan yrityksessä huolellisesti vastaan. Kuin yhdestä suusta he kertovat Spondan panostavan etenkin siihen, että tulokkaat pääsevät heti porukkaan mukaan ja tuntevat olonsa tervetulleiksi.

”Minut otettiin talossa oikein hyvin vastaan. Spondassa on käytössä kattava ja ammattitaitoisesti laadittu perehdytysprosessi, jonka avulla uuden työntekijän on mutkatonta päästä sisälle työyhteisöön. Kaikki sujui vaivattomasti”, kertoo Leasing Director Magnus Öster.

Leasing Director Magnus Öster kiittelee Spondan perehdytysprosessia.

Perehdytykseen liittyy oleellisella tavalla uuden työntekijän huomiointi, jolla on suuri vaikutus ensivaikutelmaan työnantajasta ja sen yrityskulttuurista. Sponda teki positiivisen vaikutuksen Senior Leasing Managerina aloittaneeseen Anna Väyryseen, jonka huomio kiinnittyi ensimmäisenä etenkin kollegoiden korkeaan osaamistasoon sekä uuden työntekijän kokonaisvaltaiseen huomiointiin.

Uuden työn aloittaminen oli tehty itselle todella mukavaksi

”Heti ensimmäisestä päivästä lähtien kollegojen laaja-alainen osaaminen on ollut ilmeistä. Ilahduin myös siitä, että kaikesta tarvittavasta oli huolehdittu etukäteen – työvälineet odottivat valmiina, prosessi työsuhde-etujen käyttöönotosta oli hyvässä vauhdissa, ja kalenteriin oli merkattu perehdytysohjelma. Uuden työn aloittaminen oli tehty itselle todella mukavaksi”, hän kiittelee.

Senior Leasing Manageriksi Spondaan tullut Anna Väyrynen vaikuttui kollegoidensa osaamisesta.

Panostaminen henkilöstöön kertoo yrityskulttuurista

Riittävän ajan varaaminen uuden omaksumiseen työsuhteen alussa luo vakaan pohjan työntekijän integroitumiselle yritykseen. Perehdytys on vuorovaikutteinen prosessi, jossa oma aktiivisuus on onnistumisen kannalta merkittävässä asemassa.

On ollut hienoa huomata, että henkilöstöön panostetaan merkittävästi

”Työn aloitukseen oli varattu riittävästi aikaa, ja pääsin rauhassa tutustumaan uusiin ihmisiin ja käytäntöihin. Spondan ilmapiiri on avoin ja arvostava – omia ajatuksiaan voi ilmaista vapaasti, apua saa joka asiassa eri tiimeiltä ja vuorovaikutus on välitöntä, mikä puolestaan vahvistaa tiimihenkeä ja yhteisöllisyyttä. On ollut myös hienoa huomata, että henkilöstöön panostetaan merkittävästi kouluttautumisen, yhteisten aktiviteettien sekä tapahtumien kautta. Kaikki käytössä olevat työvälineet sekä uuden toimiston tilat Kukontorilla ovat myös viimeisen päälle laadukkaat”, kertoo Senior Leasing Manager Joni Rajaniemi.

Senior Leasing Manager Joni Rajaniemi arvostaa sitä, että uuden työn aloitukseen oli varattu aikaa.

Perehdytyksen jälkeen vilkkaaseen asiakastyöhön

Ensimmäiset viikot uudessa työssä ovat usein kiireisiä, kun työntekijä tutustuu organisaation toimintatapoihin ja tiiminsä dynamiikkaan. Kärsivällisyys, avoimuus ja positiivinen asenne ovat avainasemassa keskinäisen luottamuksen rakentamisessa. Väyrysen mukaan vankka kokemus vastaavista tehtävistä auttoi organisaation toimintatapojen ja prosessien oppimisessa sekä sisäisessä verkostoitumisessa. Öster on samaa mieltä.

”Työhön on päässyt saman tien konkreettisesti kiinni, ja asiakastyö on lähtenyt todella mukavasti käyntiin. Oma-aloitteisesta ja systemaattisesta asenteesta on ollut hyötyä”, Öster kertoo.

Pitkäaikaisten ja luontevien suhteiden luominen asiakkaisiin on vuokrauksen parissa työskentelevien tärkeimpiä tavoitteita. Kyky kuunnella asiakkaan tarpeita, vastata niihin tehokkaasti sekä ymmärtää asiakkaan näkökulmaa ovat oleellisia taitoja.

”Toki uudessa työssäni on auttanut paljon myös se, että itselläni on hyvät yhteistyöverkostot ja esimerkiksi välittäjäkontaktit pysyivät samoina työpaikan vaihdosta huolimatta. Aloitus oli melko pitkälle rauhoitettu perehtymiselle, mutta sen jälkeen hommaa on piisannut ja näyttöjä saa pitää ihan urakalla. Ja sehän on tämän työn suola!”, Väyrynen toteaa.

Osana yhteisöllistä vastuullisuusohjelmaansa Spondan työntekijät ovat esimerkiksi poimineet roskia Itämerestä ja sen rannoilta meloen.

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassa

Österin, Rajaniemen ja Väyrysen mukaan tänä päivänä jokaisessa asiakkaiden kanssa käytävässä vuokraneuvottelussa vastuullisuusasiat nousevat esiin. Spondalla vastuullisuus on aina läsnä: se näkyy niin liiketoiminnassa, työntekijöiden huomioinnissa kuin myös esimerkiksi hyväntekeväisyydessä ja vapaaehtoistyössä, jota yrityksessä tehdään.

”Nykyään potentiaaliset vuokralaiset haluavat aina tietää, miten vastuullisuus huomioidaan kiinteistönomistajan perspektiivistä. Etenkin suurissa toimitilahauissa tämä asia korostuu, jolloin on ilo voida todeta, että meillä on vastuullisuusasiat kunnossa. Sponda on oman alansa vastuullisuuden suunnannäyttäjä”, tiivistää Öster.

Uusina työntekijöinä kolmikko pitää merkittävänä sitä, että Sponda panostaa vastuullisuuteen konkreettisilla tavoilla ja se myös näkyy saavutettuina tunnustuksina.

”Suomessa vastuullisuus on ylipäätään hyvin huomioitu kiinteistöalan yrityksissä, mutta pidän Spondaa joukon edelläkävijänä. Tästä todisteena on muun muassa sijoittumisemme maailmanlaajuisen, alamme vastuullisuutta mittaavan GRESB-arvioinnin kärkeen jo yli 11 vuoden ajan. Hienot tulokset puhuvat puolestaan”, Rajaniemi sanoo.

Jaa