• Julkaisut
  • Sponda jakaa ykkössijan omassa vertailuryhmässään maailman vastuullisimpana kiinteistöyhtiönä GRESB Real Estate Assessment 2023 -arvioinnissa

Sponda jakaa ykkössijan omassa vertailuryhmässään maailman vastuullisimpana kiinteistöyhtiönä GRESB Real Estate Assessment 2023 -arvioinnissa

Sponda Oy                              Lehdistötiedote                                                23.10.2023 klo 9:30

Sponda jakaa ykkössijan omassa vertailuryhmässään maailman vastuullisimpana kiinteistöyhtiönä GRESB Real Estate Assessment 2023 -arvioinnissa

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda jakaa ykkössijan vertailuryhmässään Global Sector Leaderinä ja maailman vastuullisimpana kiinteistöomistajana ja kiinteistökehittäjänä kansainvälisessä GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) Real Estate Assessment 2023 -vastuullisuusarvioinnissa, jonka tulokset julkaistiin äskettäin. Spondan vertailuryhmä Standing Investment -arvioinnissa oli Diversified – Office/Retail ja Development-arvioinnissa Diversified.

GRESB on maailman johtava kiinteistöalan arviointi, joka arvioi kiinteistöalan yritysten ja rahastojen ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallinnointiin liittyvää työtä (ESG) kestävän kehityksen edistämiseksi. Sponda on säilyttänyt vahvan asemansa kiinteistöalan vastuullisimpien yritysten kärjessä maailmanlaajuisessa GRESB-arvioinnissa jo yhdentoista peräkkäisen vuoden ajan.

GRESB Sector Leaderit ovat GRESB-arvioinnin sektoreiden ja alueiden parhaita suorittajia. Sponda valittiin Sector Leaderiksi omassa vertailuryhmässään neljässä kategoriassa sekä yritysten olemassa olevaa kiinteistökantaa arvioivassa ja vertailevassa GRESB Standing Investments -arvioinnissa että yritysten kiinteistökehityshankkeiden ESG-toimenpiteitä mittaavassa ja vertailevassa Development-arvioinnissa. Nämä kategoriat ovat:

  • Global sector leader
  • Global Non-listed Sector Leader
  • Regional Sector Leader Europe
  • Regional Non-listed Sector Leader Europe.

”GRESB Sector Leaderit ovat edelläkävijöitä, jotka johtavat kehitystä kohti päästötöntä tulevaisuutta ja vievät samalla alaa eteenpäin. Onnittelemme vilpittömästi tämän vuoden Sector Leadereita heidän omistautumisestaan, johtajuudestaan ​​ja sitoutumisestaan ​​ESG:n periaatteisiin ja kestävään kehitykseen”, toteaa Sebastien Roussotte, GRESB:n toimitusjohtaja.

”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että olemme jo yhdennentoista kerran peräkkäin saaneet tunnustusta globaalina ESG-edelläkävijänä GRESB-arvioinnissa. Tämän päivän yritysmaailmassa vastuullisuus on äärimmäisen tärkeää, ja yritykset etsivät aktiivisesti toimitiloja, jotka aidosti täyttävät vastuullisuuden kriteerit. Rakennettu ympäristö aiheuttaa maailmanlaajuisesti noin kolmasosan kasvihuonekaasupäästöistä[1], ja vastuullisena kiinteistöomistajana voimme vaikuttaa tähän kehitykseen omalla työllämme. Vaikka edessämme on vielä paljon työtä, olemme siihen hyvin valmistautuneita”, toteaa Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal.

Standing Investments -arvioinnissa yhtiö saavutti 94 pistettä, mukaan lukien täydet pisteet kahdeksassa osiossa: datan hallinta ja seuranta, vastuullisuuden johtaminen, yhteistyö vuokralaisten ja yhteisön kanssa, toimintamallit, raportointi, riskienhallinta, sidosryhmäyhteistyö ja tavoiteasetanta. Täydet pisteet Management Score -arvioinnissa vahvisti Spondan asemaa vastuullisuuden edelläkävijänä.

Development-arvioinnissa Sponda sai täydet 100 pistettä kaikista osioista: ESG-vaatimuksista, vastuullisuuden johtamisesta, käytännöistä, raportoinnista, rakennusten sertifioinnista, riskienhallinnasta, sidosryhmäyhteistyöstä sekä energian, materiaalien, veden ja jätteen käsittelystä.

Spondan Development-arvioinnissa saavuttamat huippupisteet osoittavat, että yhtiö on sitoutunut edistämään kiinteistökehityshankkeissaan kestävän kehityksen tavoitteita pitkäjänteisesti. Tämän vuoden GRESB-arvioinnissa oli mukana useita Spondan hankkeita, jotka täyttävät nämä kriteerit, esimerkiksi rakennushankkeet Vantaan Tikkurilassa ja Mannerheimintie 14:ssä Helsingin ydinkeskustassa. Sponda tavoittelee kiinteistökehityshankkeissaan aina LEED Platina- tai BREEAM Excellent -sertifiointia sekä laskee hankkeissaan rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjälkeä ja pienentää sitä. Lisäksi yhtiö pyrkii lisäämään omaa uusiutuvan energian tuotantoa.

GRESB-arviointi kattaa kaikki yritysvastuun osa-alueet, ja yrityksiä arvioidaan kokonaisvaltaisesti muun muassa yhtiötason vastuullisuuden johtamisesta, kiinteistöjen ympäristötehokkuudesta, sidosryhmäyhteistyöstä, riskienhallinnasta sekä kiinteistökehityksen vastuullisuudesta. GRESB-arvioinnin osallistujamäärä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna arviointiin osallistui 2 084 yritystä ja rahastoa 75 eri maasta. Arvioinnissa mukana olleiden kiinteistöjen kokonaisarvo oli 7,2 biljoonaa dollaria.

Ladattavaa kuvamateriaalia >>

Lue lisää GRESB-arvioinnista >>

 

[1] United Nations Environment Programme (2022). 2022 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero‑emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi.

Sponda Oy

Lisätietoja:
Anita Riikonen, Brändi- ja viestintäpäällikkö
puh. 040 833 3804, anita.riikonen@sponda.fi
 

Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan.
sponda.fi