Organisaatio ja hallinnointi

Organisaatio ja hallinnointi

Sponda Oy on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö. Sponda-konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja muita osakeyhtiöitä koskevia säädöksiä sekä Sponda Oy:n yhtiöjärjestystä.

Spondan toimitusjohtajana on vuodesta 2020 lähtien toiminut Christian Hohenthal. Toimitusjohtajan apuna yhtiön johtamisessa toimii yhtiön johtoryhmä, johon kuuluvat Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer ja Chief Technology Officer. Toimintaa ohjaa yhtiöjärjestyksen mukainen hallitus.

Spondan organisaatio jakautuu liiketoiminnan ja asiakastarpeiden mukaan neljään liiketoimintayksikköön: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset ja liiketilat, Kiinteistökehitys ja Coworking.

Sponda on ISO/IEC 27001 -sertifioitu.

Yhtiöjärjestys
Tiedotearkisto

Spondan johtoryhmä

Christian Hohenthal
President and CEO

Ari Käkelä
Chief Legal Officer

Timo Pantsari
Chief Technology Officer

Victor Persson
Chief Operating Officer

Janne Tallqvist
Chief Financial Officer