Organisaatio ja hallinnointi

Organisaatio ja hallinnointi

Sponda Oy on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö. Sponda-konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja muita osakeyhtiöitä koskevia säädöksiä sekä Sponda Oy:n yhtiöjärjestystä.

Spondan toimitusjohtajana on vuodesta 2020 lähtien toiminut Christian Hohenthal. Toimitusjohtajan apuna yhtiön johtamisessa toimii yhtiön johtoryhmä, johon kuuluvat Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer ja Chief Technology Officer. Toimintaa ohjaa yhtiöjärjestyksen mukainen hallitus.

Spondan organisaatio jakautuu liiketoiminnan ja asiakastarpeiden mukaan kuuteen yksikköön: Asset Management, Retail and Shopping Centres, Office and Coworking, Property Development, Portfolio Management, and Investments..

Sponda on ISO/IEC 27001 -sertifioitu.

Yhtiöjärjestys
Tiedotearkisto

Spondan johtoryhmä

Christian Hohenthal
President and CEO

Ari Käkelä
Chief Legal Officer

Timo Pantsari
Chief Technology Officer

Marko Mattila, CFO, Sponda

Marko Mattila
Chief Financial Officer

Marianne Hoffman
Chief Operations Officer and Head of Asset Management