Organisaatio ja hallinnointi

Organisaatio ja hallinnointi

Sponda Oy on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö. Sponda-konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja muita osakeyhtiöitä koskevia säädöksiä sekä Sponda Oy:n yhtiöjärjestystä.

Spondan toimitusjohtajana on vuodesta 2020 lähtien toiminut Christian Hohenthal. Toimitusjohtajan apuna yhtiön johtamisessa toimii yhtiön johtoryhmä, johon kuuluvat Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Legal Officer ja Chief Information Officer. Toimintaa ohjaa yhtiöjärjestyksen mukainen hallitus.

Spondan organisaatio jakautuu liiketoiminnan ja asiakastarpeiden mukaan neljään liiketoimintayksikköön: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset ja liiketilat, Kiinteistökehitys ja Coworking.

Yhtiöjärjestys
Tiedotearkisto

Spondan johtoryhmä

Christian Hohenthal
President and CEO
(Interim COO)

Anna Blasik
Chief Financial Officer

Ari Käkelä
Chief Legal Officer

Timo Pantsari
Chief Information Officer