Sponda työnantajana

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondassa saat mahdollisuuden luoda uraasi monipuolisissa ja kiinnostavissa kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraukseen, kehittämiseen ja sijoittamiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Meiltä löydät uramahdollisuuksia myös taloushallinnon ja rahoituksen, järjestelmien kehityksen ja ylläpidon, juridiikan, viestinnän ja markkinoinnin sekä henkilöstöhallinnon parissa.

Avoimet työpaikat

Näihin panostamme

Hyvinvointi

Panostamme työssä jaksamiseen ja viihtymiseen. Uskomme, että henkilöstömme hyvinvointiin sijoittaminen on olennaisen tärkeää. Saat kattavan terveydenhuollon sekä työtäsi tukevat työvälineet ja -tilat käyttöösi. Tuemme henkilöstömme liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä tarjoamme spondalaisille lounas- ja työsuhdepolkupyöräedun. 

Yhdessä tekemisen ilo

Aktiivinen virkistyskerhomme järjestää säännöllisesti erilaisia kulttuuririentoja henkilöstön iloksi. Olemme vuosien aikana nauttineet festareista, kisailleet Tough Vikingissa, golfanneet sekä käyneet teatterissa ja konserteissa. Vuoden aikana pidämme henkilöstöjuhlia ja piristämme päivää erilaisilla tempauksilla, kuten kokkausopastuksella, visailuilla ja Sponda Talks -puheenvuoroilla.

Avoimuus

Mielipiteelläsi on väliä. Siksi toteutamme vuosittain henkilöstötutkimuksen sekä pienimuotoisempia pulssikyselyitä. Tämän vuoden tulosten perusteella saimme Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Keskustelemme asioista rohkeasti, toisiamme kunnioittaen ja yhteisiä tavoitteita kohti kulkien.

Tavoitteellisuus ja palkitseminen

Spondalla hyvästä suorituksesta palkitaan. Meillä on käytössämme henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä ja käytämme OKR-mallia tavoitteiden asetannassa ja seurannassa. Uskomme myös, että kannustava palaute auttaa jaksamaan työssä ja nostamme onnistumisia esiin säännöllisesti yhteisissä tilaisuuksissamme.

Jatkuva kehittyminen

Rohkaisemme ja tuemme sinua kehittämään osaamistasi ja jakamaan sitä. Ulkoisten koulutusten lisäksi järjestämme sisäisiä koulutuksia eri aiheista, esimerkiksi esihenkilövalmennuksia, kielikursseja sekä alaan liittyvää koulutusta riippuen roolistasi. Tuemme monipuolisesti työntekijöidemme urakehitystä. Olemme ylpeitä siitä, että henkilöstömme viihtyy meillä vuosia. 

Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme. Emme halua vain olla mukana muutoksessa, vaan haluamme olla luomassa sitä. Meidät valittiin kansainvälisessä GRESB-arvioinnissa Euroopan vastuullisimpien kiinteistöalan toimijoiden kärkeen jo yhdettätoista kertaa. Haluamme viedä koko alaa eteenpäin luomalla uusia kestäviä käytäntöjä.

Tämän vuoksi meillä viihdytään

Muun muassa nämä asiat nousivat vuoden 2022 henkilöstötyytyväisyyskyselyssämme alan keskiarvoa korkeammaksi.

Kokonaistyytyväisyys

Spondan 2022 vuoden henkilöstötyytyväisyyskyselyssämme henkilöstömme arvioi kokonaistyytyväisyytensä alan keskiarvoa korkeammaksi. Lisäksi henkilöstön omistautuminen on pysynyt erittäin hyvällä tasolla (80,4/100).

Viestintä ja osallistaminen

Spondalla tiimien sisäinen viestintä ja osallistaminen koetaan onnistuneeksi. Spondalaiset arvioivat tiimeissä vallitsevan yhteishengen ja luottamuksen oman tiimin sisällä alan keskiarvoa paremmaksi.

Laadukasta johtamista

Henkilöstömme tyytyväisyys tiimi- ja organisaatiotason esihenkilötyöhön nousi kyselyssä alan keskiarvoa korkeammaksi. Spondalla koetaan, että esihenkilöt luottavat tiimiläisiinsä, hyvä työ huomioidaan ja työstä palkitaan reilusti.

Seuraava askel urallasi?

Tarjoamme henkilöstöllemme tilaa loistaa.

Meillä pääset mukaan työyhteisöön, jossa sinulla on mahdollisuus kehittää ja kehittyä, sekä työskennellä yhdessä alan parhaiden osaajien kanssa. Spondalaisten vahvuuksia ovat asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rautainen ammattitaito ja innovatiivinen työskentelyote.


AVOIMET TYÖPAIKAT:

Meillä ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

.