• Artikkelit
  • Kohti hiilineutraaliutta – tavoitteellinen ilmastotyö tuo lisäarvoa henkilöstölle, kumppaneille ja asiakkaille
Erottaja

Kohti hiilineutraaliutta – tavoitteellinen ilmastotyö tuo lisäarvoa henkilöstölle, kumppaneille ja asiakkaille

Sponda asetti vuonna 2019 tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Yritys etenee pandemiasta huolimatta vahvasti kohti tavoitettaan. Vuodelle 2020 asetetut ilmastotavoitteet ylitettiin ja GRESB-vertailussa saatiin huipputulokset jo kahdeksatta vuotta peräkkäin.

Vastuullisuus on kuulunut olennaisena osana Spondan liiketoimintaan jo yli vuosikymmenen ajan. Vuonna 2019 yhtiössä tehtiin kattava olennaisuusanalyysi, jonka jälkeen koko vastuullisuusohjelma uudistettiin ja yritys asetti itselleen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

Vähemmän kulutusta ja lisää omaa uusiutuvaa energiantuotantoa

Tavoitteellinen vastuullisuustyö pohjautuu Spondan vastuullisuuspäällikkö Pirkko Airaksisen mukaan tarkkaan tiekarttaan. Hiilineutraaliutta tavoitellaan muun muassa kulutusta laskevien energiatehokkuustoimenpiteiden, oman uusiutuvan energiantuotannon ja puhtaan ostoenergian avulla. Omasta energiantuotannosta hyvänä esimerkkinä toimii kauppakeskus Elon katolle rakennettu aurinkovoimala.

Spondan ilmastotavoitteiden kunnianhimoisuutta kuvaa se, että ne perustuvat täysin yrityksen omaan toimintaan. ”Lähtökohtana on, että pystymme saavuttamaan tavoitteemme riippumatta energiateollisuuden tekemistä toimenpiteistä,” Pirkko Airaksinen sanoo.

”Haluamme kasvattaa vihreän sähkön osuuden 100 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä. Pyrimme myös vähentämään energiatehokkuustoimenpiteiden, uusiutuvan energiantuotannon ja vähähiilisen rakentamisen ratkaisujen kehittämisen avulla kiinteistöjen energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuosien 2016–2018 tasoon”, Airaksinen sanoo.

Vuoden 2020 tavoitteet saavutettiin pandemiasta huolimatta

Uusien tavoitteiden jalkauttaminen aloitettiin alkuvuodesta 2020. Keväällä levinnyt koronapandemia herätti huolen vastuullisuustyön hidastumisesta, mutta huoli osoittautui aiheettomaksi.

”Ylitimme lähes kaikki ensimmäiselle vuodelle asettamamme tavoitteet. Päästömme vähenivät jopa 26 % vuosiin 2016–2018 verrattuna. Energiatehokkuussopimuksen toimenpidetavoitteet ylitettiin viisinkertaisesti ja energiankulutuksemme väheni 10 % vertailuajankohdasta”, Airaksinen iloitsee.

Kauppakeskus Elon katolle rakennettu aurinkovoimala otettiin käyttöön vuonna 2020. Se kattoi ensimmäisenä vuonna 24 % kauppakeskuksen kokonaissähkönkulutuksesta ja vähensi hiilidioksidipäästöjä lähes 150 tonnilla.

GRESB-tunnustus vastuullisuustyöstä

Vuoden 2020 lopussa Sponda palkittiin vastuullisuustyöstään kansainvälisessä GRESB-vertailussa jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. Yritys sijoittui Standing investments -arvioinnissa vertailuryhmässään Pohjoismaiden parhaaksi ja Development-arvioinnissa omassa vertailuryhmässään Euroopan toiseksi parhaaksi.

Emme olisi onnistuneet edistämään tavoitteitamme ilman motivoitunutta henkilöstöä ja kumppaneita.

”Saavutimme myös viiden tähden luokituksen, joka myönnetään yrityksille, jotka sijoittuvat GRESB-arvioinnissa 20 prosentin parhaimmiston joukkoon. Lisäksi saimme Green Star -tunnustuksen vastuullisuustyöstämme”, Airaksinen tarkentaa.  

Henkilöstö ja kumppanit mukana strategian toteutuksessa

Airaksinen korostaa tavoitteellisessa vastuullisuustyössä henkilöstön ja kumppaneiden merkitystä.

”Ilman motivoitunutta henkilöstöä ja kumppaneita emme olisi onnistuneet edistämään tavoitteitamme. Se, että Sponda on jo kahdeksatta vuotta Euroopan vastuullisimpien yritysten joukossa, johtuu pitkälti henkilöstön ja yhteistyökumppaneidemme valveutuneisuudesta ja ammattitaidosta – siitä, että he kokevat vastuullisuustyön merkitykselliseksi”, Airaksinen sanoo.

Myös asiakkaat ovat isossa roolissa Spondan ilmastotyössä. Yhtiön ympäristökumppanuusohjelma auttaa yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään ja jalkauttamaan kestävät arvot omaan yrityskulttuuriinsa.

Vastuullisuuspäällikkö toivoo, että Spondan esimerkki rohkaisee myös yrityksen sidosryhmiä ja kumppaneita kehittämään omaa vastuullisuuttaan.

Isona toimijana voimme kannustaa myös sidosryhmiämme kehittämään omaa vastuullisuuttaan.

”Vastuullisuudessa ja sen kehittämisessä on kyse yhteistyöstä. Isona toimijana voimme kannustaa sidosryhmiämme kehittymään edellyttämällä heitä toimimaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Jaamme myös toimintamallejamme ja palkitsemme kumppaneitamme vastuullisuutavoitteiden ylittämisestä.” 

Ilmastonsuojelu tuo uudenlaisia asiakashyötyjä

Vaikka Spondan ensisijainen vastuullisuustavoite on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja taistella ilmastonmuutosta vastaan, vastuullisuustyö tuo myös yhä enemmän taloudellista hyötyä sekä Spondalle että asiakkaille.

Vuoden aikana 8 uutta Spondan kiinteistöä sai ympäristösertifioinnin. Tällä hetkellä yhtiön kohteista 37 % on BREEAM- tai LEED-sertifioituja. Tavoitteena on, että kaikki yhtiön uudis- ja peruskorjauskohteet sertifioidaan.

”Pitkän aikavälin kehitystoimenpiteet sekä investoinnit energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin auttavat pienentämään kustannuksia ja luovat positiivisia ulkoisvaikutuksia meille ja vuokralaisillemme. Voimme näin tarjota asiakkaillemme uudenlaista lisäarvoa edullisempien vuokrakustannusten, parempien työolosuhteiden sekä vahvistuneen brändiarvon kautta”, Airaksinen kiteyttää. 

Lue lisää Spondan vastuullisuustavoitteista ja saavutuksista vuoden 2020 vastuullisuuskatsauksesta >>

Jaa