• Artikkelit
  • Kestävän kehityksen johtajaksi valittu Sponda: ”Edelläkävijyys vaatii jatkuvaa uudistumista”

Kestävän kehityksen johtajaksi valittu Sponda: ”Edelläkävijyys vaatii jatkuvaa uudistumista”

Sponda on noussut kansainvälisessä GRESB-tutkimuksessa jo seitsemänä vuonna kärkisijoille. Vuonna 2019 yritys nimettiin omassa vertailuryhmässään Euroopan vastuullisimmaksi yritykseksi. Mistä huipputulokset johtuvat ja mitä ne yritykseltä edellyttävät?

Viimeisin Spondan saama tunnustus on syyskuulta 2019. Silloin yhtiö valittiin maailmanlaajuisessa GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuustutkimuksessa omassa vertailuryhmässään Euroopan vastuullisimmaksi kiinteistöalan yritykseksi sekä oman alansa Sector Leaderiksi eli kestävän kehityksen johtajaksi.

Vastuullisuus on yhteistyötä, joka vaatii sitoutumista niin asiakkailtamme kuin sidosryhmiltämmekin.

Sitä ennen GRESB-tunnustuksia on tullut seitsemän vuotta peräkkäin. Mistä hyvät tulokset johtuvat?

”Olemme tehneet vastuullisuustyötä systemaattisesti vuodesta 2009 saakka. Toiminta läpäisee meillä koko organisaation ja myös ylin johto seuraa aktiivisesti vastuullisuustavoitteiden toteutumista”, sanoo Spondan vastuullisuuspäällikkö Pirkko Airaksinen.

Sponda valittiin vuoden 2019 Sector Leaderiksi. Yritys saavutti arvioinnissa täydet viisi tähteä ja sai jo seitsemättä vuotta peräkkäin Green Star -tunnustuksen vastuullisesta työstään.

Sponda oli vuoden 2019 GRESB-vertailussa lähes jokaisella tutkimuksen osa-alueella kärkisijoilla. Erityisen hyvät tulokset yritys sai ympäristösertifioinneista, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta ja hallinnasta, sidosryhmäyhteistyöstä, vastuullisuuden johtamisesta ja toimintavoista sekä kiinteistökehityksen ympäristövastuusta.

Yhteistyötä ja uudistumista

Airaksisen mukaan vastuullisuus on yhteistyötä, joka vaatii sitoutumista niin asiakkailta kuin yhteistyökumppaneiltakin.

”Vastuullisuusteemamme on määritelty yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Omaa toimintaamme sääntelee eettinen toimintaohjeistus Code of Conduct, jonka lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta. Sidosryhmäyhteistyötämme sääntelee oma eettinen ohjeistus, jota olemme parhaillaan uudistamassa.” 

Maailmanlaajuiseen GRESB-vastuullisuusvertailuun osallistui tänä vuonna 1005 yhtiötä ja rahastoa 64 eri maasta.

Airaksinen näkeekin menestyksen taustalla jatkuvan uudistumisen – toimintaohjeita ja käytäntöjä on päivitettävä jatkuvasti.

Uudistumista edellyttävät myös asiakkaat, jotka ovat Airaksisen mukaan yhä tiedostavampia.

Asiakkaat ovat yhä tiedostavampia ja haluavat dataa, jolla voi viestiä omasta vastuullisuudesta.

”Teemme vastuullisuuden saralla jatkuvasti uusia avauksia. Uusin esimerkki on muovi- ja kartonkijätteen kierrätysmahdollisuuden laajentaminen kaikkiin pääkaupunkiseudun kiinteistöihin. Uudistamme myös extranet-palveluitamme, niin että asiakkaamme saavat yhä tarkempaa dataa vastuullisuutensa seuraamiseen ja siitä viestimiseen.”

On tunnistettava tulevaisuuden tarpeet

Vastuullisuustyössä oleellisessa roolissa on myös tutkimustyö.

”Teimme tänä vuonna kattavan olennaisuusanalyysin. Teemme myös erilaisia asiakas- ja sidosryhmätutkimuksia sekä riskianalyyseja, joilla varmistamme sen, että keskitymme oikeisiin asioihin”, Airaksinen sanoo.

Spondan vastuullisuuspäällikkö Pirkko Airaksinen.
Yksi meneillään oleva uudistus on Spondan kiinteistöjen extranet-palveluiden kehittäminen. ”Tarjoamme asiakkaillemme yhä tarkempaa dataa vastuullisuuden seuraamiseen ja siitä viestimiseen”, Pirkko Airaksinen sanoo.  

Hänen mukaansa asiakkaita kiinnostavat entistä enemmän kiinteistöjen terveellisyys ja turvallisuus sekä älykkäät ratkaisut. Myös ilmastonmuutos ja sen torjuminen nousevat esille entistä vahvemmin.

Asiakkaita kiinnostavat kiinteistöjen terveellisyys, turvallisuus ja älykkäät ratkaisut.

”Olemme kehittämässä toimintamalleja erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Teemme myös IoT-pilotointeja ja testaamme erilaisia tiedolla johtamisen palveluita”.

Uudenlaisten toimitila- ja työympäristöratkaisujen kehittämisessä ja jalkauttamisessa hyvänä apuna toimii Spondan oma coworking-yhteisö MOW, joka kokoaa yhteen innovatiivisia ja kehityshaluisia yrityksiä. 

Kunnianhimoiset tavoitteet

Airaksinen näkee Spondan nousseen vastuullisuuden saralla suunnannäyttäjäksi myös kunnianhimoisten tavoitteidensa ansiosta.

”Olemme juuri määritelleet uudet vastuullisuustavoitteemme, jotka julkaisemme ensi vuoden alussa. Haastamme niillä rohkeasti sekä itseämme että sidosryhmiämme, mutta uskomme myös, että tavoitteet ovat toteutettavissa hyvällä ja suunnitelmallisella yhteistyöllä.”

Tällä toimialalla pienilläkin muutoksilla on iso merkitys.

GRESB-tuloksissa Airaksinen arvostaa kokonaisvaltaista arviointitapaa. Vertailussa arvioidaan toisaalta yritysvastuun johtamisjärjestelmiä ja periaatteita ja toisaalta implementointia ja saavutettuja tuloksia – eli menestyäkseen yrityksen täytyy olla hyvä kummassakin.

”Meitä innostaa vastuullisuustyössä se, että yhteisillä ponnisteluillamme on aidosti merkitystä. Energian loppukäytöstä rakennusten osuus on lähes 40 % ja yli 30 % kasvihuonepäästöistä muodostuu rakennetussa ympäristössä, joten pienilläkin muutoksilla on tällä toimialalla iso merkitys.”

Yhä vahvempia liiketoimintahyötyjä

Airaksisen mukaan vastuullisuudella on myös liiketaloudellisesta kannalta yhä suurempi merkitys. Hyvä ennakointi, kestävät toimintamallit ja pitkäjänteiseen arvonnousuun tähtäävät kehitystoimenpiteet auttavat pienentämään kuluja, jolloin liiketoiminnan tuotto kasvaa. 

”Saavutamme esimerkiksi merkittäviä säästöjä energiatehokkuusinvestoinneilla sekä uusiutuvan energian ratkaisuilla. Vastuullisuus alkaa myös olla yhä tärkeämpi kriteeri, jolla asiakkaat ja sidosryhmät valitsevat toimitila- ja yhteistyökumppaneitaan, joten kestämättömästi toimivilla yrityksillä on vaarana pudota kilpailusta pois,” Airaksinen sanoo. 

Saavutamme vastuullisuudella merkittäviä säästöjä.

Spondassa vastuullisuus nähdäänkin tekijänä, jolla voidaan tuoda asiakkaille uudenlaista lisäarvoa niin edullisempien vuokrakustannusten, helposti hyödynnettävän vastuullisuusdatan kuin brändimielikuvan paranemisenkin myötä.

”Vastuullisuus auttaa meitä muuttamaan asiakkaan toimitilat kuluerästä kilpailutekijäksi,” Airaksinen kiteyttää. 

Jaa