• Artikkelit
  • Ison volyymin vastuullisuutta – Lakiakankaan tuulipuisto siivitti Spondan vihreään sähköön

Ison volyymin vastuullisuutta – Lakiakankaan tuulipuisto siivitti Spondan vihreään sähköön

Pohjanmaalle nousseen tuulipuiston myötä 100 % Spondan kiinteistöjen sähkönkulutuksesta tuotetaan päästöttömällä tuulivoimalla. ”Otimme puiston avulla ison loikan kohti hiilineutraaliustavoitettamme”, GRESB-palkitun yhtiön Head of ESG Pirkko Airaksinen sanoo.

Suuret valkoiset siivet halkovat Pohjanmaan tasaista maisemaa. Lakiakankaan tuulivoimalan 20 tuuliturbiinia valmistuivat viime vuonna ja myllyt pyörivät nyt täydellä teholla.

”Sitoutuminen tuulivoimaan on yksi merkittävä tekijä, jolla pyrimme saavuttamaan hiilineutraaliuden käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä. Haluamme isona kiinteistöalan toimijana edistää hankkeella myös ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tehtävää työtä ja tukea kotimaista energiaomavaraisuutta”, Airaksinen taustoittaa.

Ison mittaluokan yhteistyötä

Euroopan vastuullisimpiin yrityksiin lukeutuvalle yhtiölle oli alusta asti selvää, että tuulienergiayhteistyössä ei tyydytä valmiisiin ratkaisuihin vaan energiakumppanin kanssa halutaan rakentaa isomman mittaluokan yhteistyötä.

GRESB-menestys kirittää meitä luomaan uudenlaisia vastuullisuusratkaisuja.

Energiayhtiö Helenin kanssa räätälöitiin toimintamalli, jossa Sponda sitoutuu hankkimaan merkittävän osuuden uuden, Lakiakankaalle rakentuvan tuulipuiston sähköntuotannosta – ja on näin mukana edistämässä kotimaisen tuulivoiman rakentamista Suomessa. Tavoitteena oli, että hankkeen myötä yhtiön koko sähkönkulutus voitaisiin tuottaa päästöttömällä tuulivoimalla.

Lakiakangas 3 on yksi Suomen isoimmista tuulipuistoista. Puiston 20 tuuliturbiinin tuottama sähköteho on 86 MW. Uuden teknologian puistossa on erikoisuutena 5 MW:n energiavarasto, jonka avulla muun muassa tuetaan kantaverkkoyhtiö Fingridin tehotasapainoa.

”Sponda on Suomen ensimmäinen yksityisomisteinen kiinteistöalan yhtiö, joka on tehnyt näin ison mittaluokan sopimuksen. Ilmastotyö tarvitsee Spondan kaltaisia rohkeita kumppaneita, joiden kanssa voimme edistää globaaleita ilmastotavoitteita ja luoda yrityksille uudenlaisia vastuullisuusratkaisuja”, Helenin avainasiakaspäällikkö Mika Kannisto sanoo.

Kanniston mukaan tuulivoima on tällä hetkellä uusiutuvista energiamuodoista se, jolla voidaan tehdä ison mittakaavan sähkötuotantoa vastuullisesti.

Sponda on Suomen ensimmäinen yksityisomisteinen kiinteistöalan yhtiö, joka on tehnyt näin ison mittaluokan sopimuksen.

”Kun isot yritykset investoivat tuulivoimaan, mekin pystymme kasvattamaan tuotantoa – mikä johtaa pitkällä tähtäimellä koko sähköntuotannon hiilineutralisoitumiseen.”

Myös Airaksinen on tyytyväinen tehokkaasti käynnistyneeseen yhteistyöhön.

”Hanke tuottaa meille mittavia säästöjä ja pelkästään tämä investointi vähentää päästöjämme merkittävästi verrattuna lähtötasoon”, Airaksinen havainnollistaa.  

Askel kerrallaan kohti hiilineutraaliutta

Ennen tuulivoimahanketta Spondassa käynnistettiin useita aurinkoenergiahankkeita. Muun muassa Kauppakeskus Elon katolle rakennettiin keväällä 2020 Suomen suurin kattorakenteinen aurinkovoimala. Kauppakeskus Citycenter ja Väritehtaankadun toimitilakiinteistö saivat omat voimalansa vuonna 2021.

Pirkko Airaksisen mukaan GRESB-menestys edellyttää yritykseltä rohkeita vastuullisuusavauksia. ”Emme halunneet tyytyä nytkään valmiisiin ratkaisuihin, vaan pyrimme etsimään toimintamallia, joka veisi koko alaa eteenpäin. Uskomme, että kannattava hanke innostaa muitakin yrityksiä energiayhteistyöhön.”

”Olemme selvittäneet koko kiinteistökantamme osalta aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Aurinkovoima on paikallista energiaa, joka toimii ihanteellisesti esimerkiksi kauppakeskuksissa, joissa kulutus on suurta. Tuulivoimalla tähtäämme ison volyymin tuotantoon”, Airaksinen taustoittaa.

Yhtiössä on tehty myös merkittävää sertifiointityötä. Kaikki Spondan viisi kauppakeskusta ovat saaneet ympäristösertifikaatit ja kaikki keskustakiinteistöt on tarkoitus sertifioida vuoden 2022 aikana.

GBESB-menestys kirittää vastuullisuustyötä

Spondan kunnianhimoinen vastuullisuustyö on huomattu – ja myös palkittu useaan kertaan – kansainvälisillä foorumeilla. Yhtiö valittiin tuoreessa GRESB Standing Investments 2021 -arvioinnissa omassa vertailuryhmässään Pohjois-Euroopan parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi yritykseksi.

Kiinteistökehityshankkeiden ESG-toimenpiteitä mittaavassa GRESB Development -arvioinnissa Sponda sijoittui vertailuryhmässään Euroopan kolmanneksi parhaaksi.

Tuulipuiston myötä Spondan käyttämä sähkö tuotetaan sataprosenttisesti puhtaalla tuulienergialla. Puolet yhtiön käyttämästä sähköstä tulee uudesta puistosta ja puolet muista pohjoismaisista tuulivoimapuistoista, joiden tuotanto taataan tuulivoimalla tuotetuksi sähköksi alkuperätakuulla.

”Olemme nostaneet uuden, vuonna 2020 voimaan tulleen vastuullisuusohjelmamme myötä standardimme entistä korkeammalle, mikä näkyy myös tuloksissa. Tänä vuonna GRESB:iin osallistui peräti 1 520 yritystä ja rahastoa 64 eri maasta, mikä kertoo siitä, että vastuullisuus alkaa olla yhä vahvemmin yritysten agendalla. Kilpailu haastaa meitä kärkijoukoissa olevia yrityksiä parantamaan toimintaamme jatkuvasti ja luomaan myös uudenlaisia ratkaisuja vastuullisuuden toteuttamiseen”, Airaksinen sanoo.

Jaa