• Julkaisut
  • Sponda jälleen kärkisijoille maailmanlaajuisessa GRESB Real Estate Assessment -arvioinnissa

Sponda jälleen kärkisijoille maailmanlaajuisessa GRESB Real Estate Assessment -arvioinnissa

Sponda Oy                               Lehdistötiedote             15.10.2021, klo 9:00

Sponda jälleen kärkisijoille maailmanlaajuisessa GRESB Real Estate Assessment -arvioinnissa

Suomen johtava toimitilakiinteistöihin keskittynyt kiinteistösijoitusyhtiö Sponda sijoittui kansainvälisen GRESB Real Estate Assessment (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -arvioinnin huipulle jo yhdeksännen kerran peräkkäisinä vuosina. GRESB arvioi kiinteistöalan yritysten ja rahastojen ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallinnointiin liittyvää työtä (ESG) kestävän kehityksen edistämiseksi.

Sponda oli tänä vuonna vertailuryhmässään Pohjois-Euroopan paras ja Euroopan toiseksi paras GRESB Standing Investments -arvioinnissa, jossa arvioidaan ja verrataan yritysten olemassa olevaa kiinteistökantaa. GRESB Development -arvioinnissa, joka puolestaan mittaa ja vertaa yritysten kiinteistökehityshankkeiden ESG-toimenpiteitä,  Sponda sijoittui vertailuryhmänsä kolmanneksi parhaaksi Euroopassa.

Sponda saavutti arvioinnissa täydet viisi tähteä ja sai jälleen Green Star -tunnustuksen vastuullisesta työstään. Viiden tähden luokitus myönnetään yrityksille ja rahastoille, jotka sijoittuvat arvioinnissa 20 prosentin parhaimmiston joukkoon. Sponda saavutti 95 pistettä (100 pisteestä) Standing Investments -arvioinnissa, kun vastaava luku viime vuonna oli 90.  Development-arvioinnissa tulokset nousivat tänä vuonna 94 pisteeseen viime vuoden 91 pisteestä.

”Uusi vastuullisuusohjelmamme otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa ja on hienoa nähdä, että sen avulla olemme voineet nostaa standardejamme entistä korkeammalle. Tänä vuonna GRESB:iin osallistui lähes 300 yritystä viimevuotista enemmän, mikä tarkoittaa, että me kaikki haastamme positiivisessa mielessä toisiamme parempaan toimintaan. Nämä tulokset auttavat meitä kehittämään toimintaamme entistä vastuullisempaan ja kestävää kehitystä edistävään suuntaan”, kertoo Spondan Head of ESG Pirkko Airaksinen.

Standing Investments -arvioinnissa Sponda erottui muista kyselyyn vastanneista erityisesti vastuullisuuden johtamisen ja toimintatapojen, ympäristösertifiointien sekä riskien hallinnan ja sidosryhmäyhteistyön osalta. Kehitystä saavutettiin etenkin suorituskyvyn puolella, kun energian- ja vedenkulutus sekä kasvihuonekaasujen määrä pienenivät. Development-arvioinnissa Sponda sai täydet pisteet vastuullisuuden johtamisen ja toimintatapojen, ympäristösertifiointien, raportoinnin, riskien hallinnan ja sidosryhmäyhteistyön osalta. Energiankäytön tulokset paranivat etenkin kiinteistökehityshankkeiden energiatehokkuuden, vähähiilisyyden ja uusiutuvan energian tuottamisen osalta.

Vuodesta 2009 käytössä ollut GRESB-arviointi kattaa kaikki yritysvastuun osa-alueet, ja yrityksiä arvioidaan kokonaisvaltaisesti muun muassa yhtiötason vastuullisuuden johtamisesta, kiinteistöjen ympäristötehokkuudesta, sidosryhmäyhteistyöstä, riskienhallinnasta sekä kiinteistökehityksen vastuullisuudesta.

GRESB-arvioinnin osallistujamäärä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna arviointiin osallistui 1520 yritystä ja rahastoa 64 eri maasta. Arvioinnissa mukana olleiden 117 000 kiinteistöjen kokonaisarvo oli 5,7 biljoonaa dollaria.

Sponda Oy

Lisätietoja:
Anita Riikonen, markkinointi- ja brändipäällikkö, puh. 040 833 3804, anita.riikonen@sponda.fi

Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä asiakaslähtöisillä ratkaisuilla, korkealaatuisilla kiinteistöillä sekä toimimalla vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä ja tukemalla asiakkaitaan. www.sponda.fi.