• Artikkelit
 • Ennaltaehkäisyä energiakriisiin – Sponda ja vuokralaisyritykset käynnistivät yhteiset energiansäästötalkoot
Kuva: Shutterstock

Ennaltaehkäisyä energiakriisiin – Sponda ja vuokralaisyritykset käynnistivät yhteiset energiansäästötalkoot

Sponda haastoi syksyllä 2022 vuokralaisyritykset kiinteistökohtaisten energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen. Aktia ja Jysk kertovat, millaisin keinoin sähkönkulutusta heidän tiloissaan pienennetään. ”Pitkäjänteinen vastuullisuustyö ja älykäs kiinteistöteknologia tarjoavat talkootyölle hyvän pohjan”, Spondan Head of ESG Pirkko Airaksinen sanoo. 

Epävarma maailmantilanne ja Venäjän tuontienergiasta irtautuminen ovat luoneet myös Suomessa riskin sähköpulan syntymiseen. Uhkana on, että tuotantoa suurempaa kulutusta joudutaan rajoittamaan tulevan talven aikana paikallisilla sähkökatkoksilla.

Spondan Pirkko Airaksisen mukaan kiinteistöillä ja niiden käytöllä on merkittävä vaikutus Suomen energiankulutukseen ja siksi alan yrityksillä on iso vastuu energiakriisin ennaltaehkäisemisessä.

Tavoitteena on vähentää kiinteistöjen energiankulutusta erityisesti suurimpien kulutuspiikkien aikana.

”Energiatehokkuus on ollut jo pitkään keskeinen osa vastuullisuustyötämme ja halusimme haastaa energiatalkoisiin myös kiinteistöjen vuokralaiset ja käyttäjät. Uskomme, että kaikkea säästöpotentiaalia ei ole vielä tunnistettu ja voimme yhdessä saada aikaan merkittäviä tuloksia”, Airaksinen sanoo.

Spondan Pirkko Airaksisen mukaan pitkäjänteinen kiinteistökehitystyö kantaa hedelmää kriisitilanteissa. ”Modernien ohjausjärjestelmien ja datan avulla pääsemme helpommin käsiksi kulutustietoihin ja -piikkeihin ja pystymme ohjaamaan ja aikatauluttamaan kiinteistöjen energiankulutusta.”

Sponda osallistuu valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan, jonka yhteydessä yritys on tehnyt listauksen kiinteistökohtaisista energiansäästötoimenpiteistä. Astetta alemmas -kampanja on valtionhallinnon hanke, johon on osallistunut tähän mennessä jo 812 yritystä.

Nyt Sponda kannustaa myös vuokralaisyrityksiä osallistumaan toimenpiteiden toteuttamiseen ja tukee heidän säästöponnisteluitaan.

Yhden asteen alennus huonelämpötilassa vähentää energiankulutusta noin viisi prosenttia.

Toimenpiteet liittyvät muun muassa ulko- ja mainosvalaistukseen, sisälämpötiloihin ja kiinteistöjen laitteiden ja järjestelmien käyttöaikojen optimointiin. Samalla tehdään ennakoivia toimenpiteitä ja jaetaan ohjeistusta mahdollisten sähkökatkosten varalta.

”Haluamme jo etukäteen kiittää kaikkia vuokralaisia, jotka ovat mukana yhteisissä talkoissa”, Airaksinen sanoo.

Aktia – arjen tekoja ja uutta teknologiaa

Ydinkeskustan Arkadia-kiinteistössä toimiva Aktia ilmoittautui heti mukaan yhteisiin energiatalkoisiin.

”Olemme hyvin iloisia, että Sponda on ollut asiassa niin aktiivinen. Ilmoitimme olevamme valmiita laskemaan toimisto- ja varastotilojemme lämpötilaa, rajoittamaan valomainostemme palamisaikoja ja optimoimaan sähkölaitteidemme käyttöä”, Aktian yritysvastuupäällikkö Annina Kaukonen luettelee.

”Tässä maailmantilanteessa vastuullisuuden merkitys korostuu. Yritykset seuraavat tarkasti toistensa tekemisiä ja hyvät toimintamallit leviävät nopeasti, kun kaikilla on yhteinen tahtotila energiakriisin ehkäisemiseen”, Aktian Annina Kaukonen sanoo. 

Kaukosen mukaan Arkadian uudistetut toimitilat kannustavat käyttäjiään jo muutenkin kestäviin toimintatapoihin. Keskeinen sijainti aktivoi kestäviin liikkumismuotoihin ja Spondan tarjoama, tuulienergialla tuotettu 100 % vihreä sähkö tukee yrityksen omia vastuullisuustavoitteita.

”Meillä esimerkiksi valot toimivat liiketunnistimilla ja lajitteluasioissa apunamme toimii ympäristökoordinaattori. Saamme lisäksi Spondalta tarkkaa dataa omasta energiankulutuksestamme ja odotamme innolla myös Arkadian oman aurinkovoimalan rakentumista”, Kaukonen kertoo.

Spondan omistamassa Arkadiassa hyödynnetään tuulivoimalla tuotettua 100 % vihreää sähköä ja tarjolla on kattavat kierrätysmahdollisuudet. Kiinteistön katolle on suunnitteilla myös oma 40 kWp -kokoinen aurinkovoimala.

Kaukosesta on hyvä, että energiansäästötalkoissa korostetaan pientenkin arkisten tekojen merkitystä.

”Monelle on yllätys, että esimerkiksi valaistus ja toimistolaitteiden käyttö muodostavat jopa 60 % toimiston sähkönkulutuksesta. Tai että tietokoneen sähkönkulutusta voi pienentää jopa 75 % sulkemalla koneen käytön jälkeen.”

Jysk – ison mittakaavan vastuullisuustyötä

Spondan neljässä kauppakeskuksessa toimivalla Jyskillä on Suomessa 93 myymälää ja se työllistää 880 henkilöä. Yhtiön Development Coordinator Maiju Försti-Tarkiainen on innoissaan Spondan käynnistämistä energiatalkoista.

”Suurimmat energiansäästöt tehdään kiinteistön omistajien toimesta, joten olimme itse jo ehtineet toivoa kaikilta vuokranantajiltamme tarkennuksia kohteiden lämpötiloihin, jäähdytykseen ja valaistuksiin. Arvostamme suuresti sitä, että Sponda on puuttunut näihin asioihin aktiivisesti ja omistajavetoisesti”, Försti-Tarkiainen sanoo.

”Pyrimme alentamaan perusenergiankulutustamme konsernitasolla 10 %. Tarvitsemme niin oman konsernimme, vuokranantajiemme kuin henkilöstömmekin tukea löytääksemme optimaaliset toimintatavat energiankulutuksen hillitsemiseksi”, Jyskin Maiju Försti-Tarkiainen sanoo.

Försti-Tarkiaisen mukaan vastuullisuusasioita edistetään yhtiössä liiketoimintayksikkökohtaisesti. Energiatalkoisiin on ryhdytty muun muassa optimoimalla sähkölaitteiden ja valojen käyttöä, hankkimalla energiatehokkaita led-valoja sekä asentamalla valaistusta sääteleviä liikesensoreita.

Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät ovat energiatyössä avaintoimijoita.

Henkilöstön osallistamista energiatyöhön pidetään Jyskissä tärkeänä ja työntekijöitä kannustetaan aktiivisesti jakamaan arjen säästövinkkejä. Tuloksellisen vastuullisuustyön nähdään sitouttavan henkilöstöä ja lisäävän oman työn merkityksellisyyttä.

”On tärkeää, että henkilöstö näkee ihan numerotasolla, miten vaikutukset kertautuvat, kun toimenpiteitä tehdään kymmenissä eri myymälöissä”, Försti-Tarkiainen sanoo.

Arjen valinnat ratkaisevat:

 • Tuuleta tarvittaessa nopeasti ristivedolla – älä päästä lämmintä ilmaa karkuun pitämällä ikkunaa raollaan.
 • Älä tuuleta huonelämpötilan alentamiseksi, vaan pyydä huoltohenkilökuntaa säätämään lämpötilaa.
 • Suosi kannettavaa tietokonetta, se kuluttaa vain noin 10 % pöytätietokoneen kuluttamasta sähköstä.
 • Sammuta tietokoneen näyttö aina kun lähdet vähintään tunnin ajaksi pois työpisteeltä.
 • Sammuta valot ja toimistolaitteet tiloista, joissa ei oleskella, ja joista lähdet viimeisenä.
 • Irrota laturit pistorasiasta silloin, kun et tarvitse niitä.
 • Vältä hissiä ja suosi kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä.
 • Ohjelmoitavat valaistuksenohjausjärjestelmät, hämärä- ja kellokytkimet sekä liiketunnistimet tekevät valaistuksesta energiatehokasta.
 • Hanki energiatehokkaita kodinkoneita, säädä pakastimen lämpötilaksi -18 C ja jääkaapin +2 – +6 C.
 • Suosi energiatehokkaita LED-lamppuja.
 • Keitä vettä vain oman tarpeesi mukaan ja vältä veden turhaa juoksuttamista. 
 • Lajittele biojäte, kartonki, muovipakkaukset ja mahdollisuuksien mukaan myös lasi ja metalli.
 • Jos kiinteistön energiankulutuksessa on jotain huomautettavaa, ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan.

Jaa

Kiinnostuitko kiinteistöistämme? Tutustu toimitiloihimme.