• Artikkelit
  • Yritykset avainroolissa päästöttömän Helsingin luomisessa – uudistuva Fennia-kortteli on hiilineutraali

Yritykset avainroolissa päästöttömän Helsingin luomisessa – uudistuva Fennia-kortteli on hiilineutraali

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Fennia-kortteli saavutti vuoden alussa käytön aikaisen energiankulutuksen osalta täyden hiilineutraaliuden. Vuonna 2022 saavutukseen ylsivät Spondan kiinteistöt Forum, Citycenter ja Arkadia. Ikonisessa korttelissa toteutetaan myös uudistus, joka parantaa energiatehokkuutta ja nostaa tilojen laatutason nykypäivän tarpeisiin.

Helsingin Rautatientorin kupeeseen vuosina 1898–1940 rakentunut Fennia-kortteli tunnetaan kulttuurihistoriallisesti yhtenä ydinkeskustan merkittävimmistä arvokortteleista. Kaikki kortteliin kuuluvat kuusi kiinteistöosakeyhtiötä luokiteltiin vuoden 2023 alussa käytön aikaisen energiankulutuksen osalta hiilineutraaleiksi (Scope 1 ja 2).

”Saavutus linkittyy kunnianhimoiseen vastuullisuusohjelmaamme, jonka mukaan pyrimme olemaan käytönaikaisen energiankulutuksen osalta hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Viime vuoden aikana hiilineutraaliuden saavuttivat Citycenter, Forum ja Arkadia, tämän vuoden alussa Fennia ja kaikki kauppakeskuksemme”, Spondan Head of ESG Pirkko Airaksinen taustoittaa.

Kaikki historiallisen Fennia-korttelin kuusi kiinteistöosakeyhtiötä ovat käytön aikaisen energiankulutuksen osalta hiilineutraaleja.

Fennian, kuten muidenkin kohteiden, hiilineutraalius perustuu Airaksisen mukaan mittaviin energiatehokkuusinvestointeihin, Lakiakankaan tuulivoimalassa tuotettuun 100 % vihreään sähköön ja uusiutuvaan kaukolämpöön. Korttelin BREEAM In-Use Very Good -tason ympäristösertifikaattia pyritään nostamaan tänä vuonna BREEAM Excellent -tasolle ja kortteliin on rakentumassa myös useita aurinkovoimaloita.

Fennia-korttelin sähkö on Lakiakankaan tuulivoimalassa tuotettua, 100-prosenttisesti vihreää sähköä

Fennia-korttelin BREAAM-ympäristösertifikaatti halutaan nostaa tänä vuonna Excellent-tasolle.

Energiaremonteissa piilee säästöpotentiaalia

Fennia-korttelin vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet toimenpiteiden myötä vuodesta 2019 lähtien lähes 4 000 tonnia. Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman päällikkö Kaisa-Reeta Koskisen mukaan kaupungin, yritysten ja organisaatioiden yhteisellä ilmastotyöllä on saavutettu jo paljon. Helsingin päästöt vuonna 2020 olivat 33 % pienemmät kuin vuonna 1990, vaikka asukasluku on kasvanut 150 000:lla. Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatii kuitenkin yhä tehokkaampaa päästöjen vähentämistä.

Hiilineutraali Helsinki 2030 on kaikkien yhteinen tavoite ja yritykset ovat tärkeässä roolissa sen saavuttamisessa

Fennia-korttelin vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet toimenpiteiden myötä vuodesta 2019 lähtien lähes 4 000 tonnia.

”Hiilineutraali Helsinki 2030 on kaikkien yhteinen tavoite ja yritykset ovat tärkeässä roolissa sen saavuttamisessa”, Koskinen sanoo.

Rakennusten lämmitys aiheuttaa yli puolet Helsingin päästöistä, joten Koskinen näkee säästöpotentiaalia piilevän Fennia-kiinteistön tapaan historiallisten rakennusten energiaremonteissa.

”Koska vain pieni osa Helsingissä sijaitsevista rakennuksista on kaupungin omistuksessa, yritysten vastuullisuusponnisteluilla ja -investoinneilla on ilmastotyössä merkittävä rooli. Kaupungin osuus koko Helsingin rakennuskannan päästövähennyspotentiaalista on vain noin 11 %”, Koskinen sanoo.

Osana Fennia-korttelin uudistusta kiinteistöön avattiin maaliskuun alussa upea uusi Ruoka & Mat -ravintola-alue.

Aktiivista investointia uudistuvaan kortteliin

Fennia-korttelissa on investoitu energiatehokkuuden lisäksi merkittävästi talotekniikan ja tilojen uudistamiseen. Kokonaisvaltainen talotekninen uudistus parantaa merkittävästi korttelissa toimivien yritysten viihtyvyyttä ja työhyvinvointia. Uudistuvien sosiaalitilojen ja suunnitteilla olevien pyöräparkkien ansiosta kortteliin on myös aiempaa helpompaa tulla pyörällä tai jalan – julkiset liikenneyhteydet ovat jo ennestään Suomen parhaat.   

Uusi ravintola-alue Ruoka & Mat ja kultturellisesti arvokkaat kiinteistöt, jotka uudistetaan rakennusten arkkitehtuuria ja historiaa kunnioittaen, kohottavat myös kaupunkikuvaa ja lisäävät Helsingin ydinkeskustan vetovoimaa. Spondan kortteliuudistuksen investointiohjelma on yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Yhtiö jatkaakin Fennia-korttelin kehittämistä investoimalla aktiivisesti kiinteistön modernisointeihin, erilaisiin energiatehokkuushankkeisiin sekä korttelin yleisen viihtyvyyden ja palveluiden parantamiseen. 

Kulttuurihistoriallisen Fennia-korttelin upeaa porraskäytävää. Rakennus on yksi Spondan Legendat -kävelykierroksen kohokohdista.

Ydinkeskustan kulttuurihistoriallisia kohteita vaalitaan huolella

Suojellussa ja arkkitehtonisesti arvokkaassa kohteessa kehitystyötä tehdään pieteetillä ja historiaa kunnioittaen. Koko korttelin laajuisessa, historiallista arkkitehtuuria kunnioittavassa entisöintityössä on keskitytty erityisesti kiinteistöjen sisääntulojen näyttävyyden ja toiminnallisuuden parantamiseen. Muun muassa valtakunnallisesti merkittävästi suojellun Fennia-talon näyttävä julkisivu on entisöity upeaksi ja aulatiloja on modernisoitu alkuperäisen arkkitehtuurin henkeä toistaen. 

”Upeakin arvokohde jää käyttämättömäksi, jos se ei pysty tarjoamaan käyttäjilleen terveellisiä ja toimivia työskentelyolosuhteita. Suojellussa ja arkkitehtonisesti arvokkaassa kohteessa kehitystyötä tehdään kuitenkin pieteetillä ja historiaa kunnioittaen, niin että voimme vastata yritysten tarpeisiin sekä varmistaa, että kulttuurihistoriallinen kohde säilyy Helsingin ydinkeskustassa hyväkuntoisena sukupolvelta toiselle”, Airaksinen sanoo.

Jaa

Kiinnostuitko kiinteistöistämme? Tutustu toimitiloihimme.