Vastuullisuuden painopistealueet

Visiomme on olla kiinteistöalan luotetuin ja kannattavin toimija sekä kestävän kehityksen johtaja. Uuden vastuullisuusohjelmamme tavoitteet on määritelty vuosille 2023–2025. Energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet on määritelty vuoteen 2030 saakka, ja ilmastotavoitteissa tavoitellaan energiankulutuksen osalta hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Vastuullisuusteemat pohjautuvat strategiaamme ja ne on määritelty yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Sidosryhmiemme toiveiden perusteella Spondan vastuullisuuden keskeisimmiksi painopistealueiksi muotoutuivat neljä teemaa – ympäristö, yhteiskunta, henkilöstö ja hyvä hallintotapa.

Avaa vastuullisuuden teemat täysikokoisena tästä >>

Alla on listattu uuden vastuullisuusohjelmamme tavoitteet teemoittain. 

Ympäristö – mahdollistamme muutoksen

Luomme tulevaisuuden nettonollarakennuksia. Kasvatamme kumppaniemme kanssa rakennustemme energiatehokkuutta ja pienennämme niiden päästöjä. Edistämme kaupunkiympäristöissä tapahtuvaa kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta.

Tulevaisuuden kestävät kiinteistöt ja innovatiiviset ratkaisut energiantuotantoon ja -hallintaan

 • Kaikki uudiskohteet ja suuret korjaushankkeet ovat sertifioituja. Tavoitetaso on LEED Platinum tai BREEAM Excellent
 • Myös BREEAM In-Use -sertifiointeja edistetään
 • Vuoteen 2025 mennessä 94 % kiinteistöistä sertifioitu perustuen kiinteistöjen arvoon (TEV%)
 • Energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä Energiatehokkuusohjelman mukaisesti
 • Taksonomianmukaisen liikevaihdon, investointien ja ylläpitokustannusten mittaaminen ja kasvattaminen
 • Aurinkosähköjärjestelmien määrän lisääminen

Hiilineutraalit kiinteistöt ja päästövähennykset arvoketjussa

 • Hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä kiinteistöjen energiankulutuksen suhteen (Scope 1 and 2)
 • Arvoketjun päästöjen vähentäminen (Scope 3)
 • Hiilijalanjälki- (LCA) ja elinkaarikustannuslaskelmat (LCC) kiinteistökehityshankkeissa.

Kiertotalouden huomioiminen rakennusten koko elinkaaren ajan

 • Jätteiden kierrätysasteen parantaminen
 • Vedenkulutuksen vähentäminen
 • Kiertokäytäntöjen edistäminen kiinteistökehityshankkeissa

Kiinteistöjen luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja edistäminen

 • Spondan luontovaikutusten arviointi ja hallinta
 • Ekologin tekemien kartoitusten ja arviointien lisääminen kiinteistökannassa
 • Biodiversiteettistrategian kehittäminen

Yhteiskunta – luomme yhteisöllisyyttä

Kiinteistömme ovat terveellisiä, turvallisia ja vastuullisia työskentely- ja kohtaamispaikkoja. Pidämme aktiivisesti yhteyttä vuokralaisiimme ja teemme arjen vastuullisuudesta heille helppoa.

Hyvä sisäilman laatu, terveys ja turvallisuus Spondan kiinteistöissä, turvallisuus rakennustyömailla

 • Sisäilman laadun toimintamallin ja ohjeistuksen kehittäminen
 • Turvallisuuskierros jokaiselle kiinteistölle kolmen vuoden välein
 • Nolla tapaturmaa Spondan kiinteistöissä ja työmailla

Vuokralaisten vuoropuhelun edistäminen ja sitoutuminen kestävään kehitykseen

 • Asiakastyytyväisyys yli 4 (asteikolla 1-5)
 • Asiakkaiden tyytyväisyys vastuullisuusyhteistyöhön Spondan kanssa
 • Vuokralaisten käytössä olevien järjestelmien vastuullisuustietojen saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen

Kestävän liikkumisen edistäminen Spondan kiinteistöissä

 • Sähköautojen latausasemien ja polkupyörän säilytyspaikkojen määrän lisääminen

Yhteisöllisyyttä Spondan kiinteistöihin

 • Yhteisöllisyyshankkeiden määrän lisääminen kauppakeskuksissa
 • Spondan henkilöstölle tarjotaan 1-2 päivää vuodessa vapaaehtoistyöhön

Henkilöstö takaa onnistumisemme

Spondalaisten terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat ykkösprioriteettejamme. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen avoimessa ja inklusiivisessa työkulttuurissa.

 Henkilöstön terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

 • eNPS ja sitoutumisindeksi paranevat edelliseen vuoteen verrattuna
 • Pakolliset työterveys- ja turvallisuuskoulutukset

Monipuoliset mahdollisuudet henkilöstön ammatilliseen kasvuun

 • Koulutusten tarjoaminen henkilöstölle
 • Spondan harjoittelijaohjelma

Monimuotoisuus, inklusiivisuus ja tasa-arvoinen kohtelu

 • Monimuotoisuuden edistäminen johtotehtävissä
 • Palkkatasa-arvon lisääminen sukupuolen ja roolin mukaan

Hyvää ja reilua johtajuutta

 • Johtamiskoulutusten tarjoamien esihenkilöille
 • Johtajuusindeksi paranee edelliseen vuoteen verrattuna

Hyvä hallintotapa – toimintaamme ohjaa jatkuva kehitys

Olemme alamme vastuullisuusjohtaja. Luomme uusia käytäntöjä, edistämme ihmisoikeuksia ja kannustamme myös sidosryhmiämme kestäviin toimintatapoihin.

Eettinen liiketoiminta ja läpinäkyvä viestintä

 • Pakolliset koulutukset eettisistä toimintaohjeista ja sitä tukevista politiikoista
 • Spondan lähestymistavan kehittäminen ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten hallintaan

Vahva kestävän kehityksen riskiarviointi

 • Ilmastoriskien ja mahdollisuuksien arvioinnin laadun ja syvyyden parantaminen TCFD:n suositusten mukaisesti
 • Kiinteistökohtaisten ilmastoriskiarviointien lisääminen kiinteistökannassa
 • Kuvaus kiinteistötason ilmastoriskiarvioinneista sekä lista kiinteistöistä, joille on laadittu riskiarvio, löytyy täältä.

Toimitusketjun kestävyyden vaatimukset ja säännöllinen seuranta

 • Sitoutuminen Code of Business Conduct -ohjeisiin
 • Kestävyyskriteereillä vuosittain arvioitavien keskeisten toimittajien osuuden kasvattaminen
 • Vankka prosessi tavarantoimittajien vastuullisuusriskin tunnistamiseen ja hallintaan

Johtava kestävän kehityksen suorituskyky

 • Säilytämme täydet 5 tähteä GRESB-arvioinnissa

Avaa ilmastotiekartta täysikokoisena tästä >>

Avaa vastuullisuusohjelma ja avaintavoitteet täysikokoisena tästä >>

Sertifioinnit

Haemme kansainvälistä ympäristöluokitusta, LEED- tai BREEAM-ympäristösertifikaattia, kaikille uudisrakennuksille ja merkittäville peruskorjauskohteille. Lisäksi haemme olemassa oleville kiinteistöillemme käytön aikaisia BREEAM In-Use -sertifiointeja. Spondan rakennuskannasta on sertifioitu 90 % arvon mukaan laskettuna.

Spondan LEED® -ympäristösertifioidut kiinteistöt

Koy Tampereen Tulli Business Park Åkerlundinkatu, Tampere 2014, Kulta
Citycenter toimistotorni Kaivokatu, Helsinki 2011, Kulta

Spondan BREEAM® -ympäristösertifioidut kiinteistöt

Koy Dianapuisto Erottajankatu 7, Helsinki 2024, Excellent
Koy Paulon Talo Kaisaniemenkatu 4, Helsinki 2024, Excellent
Koy Helsingin Vuorikatu 14 Vuorikatu 14, Helsinki 2024, Excellent
Koy Kaisaniemenkatu 2b Kaisaniemenkatu 2b, Helsinki 2024, Excellent
Oy Mikonlinna Ab Mikonkatu 15, Helsinki 2024, Excellent
Koy Mikonkatu 19 Mikonkatu 19, Helsinki 2024, Excellent
Koy Mikonkatu 17 Mikonkatu 17, Helsinki 2024, Excellent
Koy Heimola Yliopistonkatu 5, Helsinki 2024, Very Good
Koy Helsingin Valimotie 27 A Valimotie 27 A, Helsinki 2023, Excellent
Koy Espoon Upseerinkatu 1-3 Upseerinkatu 1-3, Espoo 2023, Very Good
Koy Hämeenkatu 20 Hämeenkatu 20, Tampere 2023, Very Good
Koy Hämeenkatu 18 Hämeenkatu 18, Tampere 2023, Very Good
Koy Helsingin Kalevankatu 30 Kalevankatu 30, Helsinki 2023, Excellent
Kauppakeskus Citycenter Kaivokatu 8, Helsinki 2023, Excellent
Koy Arkadiankatu 4-6 Arkadiankatu 4-6, Helsinki 2023, Excellent
Koy Iso Roobertinkatu 21-25 Iso Roobertinkatu 23, Helsinki 2023, Excellent
Koy Unioninkatu 20-22
Unioninkatu, Helsinki 2023, Excellent
Kauppakeskus Ratina Vuolteenkatu 1, Tampere 2023, Excellent
Koy Kumpulantie 11 Kumpulantie 11, 00520 Helsinki 2023, Very Good
Koy Tampereen Näsilinnankatu 39-43 Näsilinnankatu 41-43, Tampere 2023, Very Good
Koy Kauppa-Häme Hämeenkatu 16, Tampere  2023, Very Good
Korkeavuorenkatu 35, Helsinki Korkeavuorenkatu 35, Helsinki 2022, Very Good
Koy Kasarmikatu 36 Kasarmikatu 36, Helsinki 2022, Very Good
Yrjönkatu 29A, Helsinki Yrjönkatu 29A, Helsinki 2022, Excellent
Koy Vilhonkatu 5 Vilhonkatu 5, Helsinki 2022, Very Good
Koy Unioninkatu 24 Unioninkatu 24, Helsinki 2022, Very Good
Koy Ratapihantie 11 Ratapihantie 11, Helsinki 2022, Very Good
Koy Helsingin Sörnäistenkatu 2 Sörnäistenkatu, Helsinki 2022, Very Good
Koy Helsingin Erottajanmäki Erottajankatu 5, Helsinki 2021, Very Good
Koy Unioninkatu 18 Unioninkatu 18, Helsinki 2021, Very Good
Koy Fabianinkatu 23 Fabianinkatu 23, Helsinki 2021, Very Good
Kauppakeskus Forum Mannerheimintie, Helsinki 2021, Very Good
Kauppakeskus Elo Elotie 1, Ylöjärvi 2020, Very Good
Koy Mansku 4 Mannerheimintie 4, Helsinki 2018, Very Good
Koy Bulevardi 1 Bulevardi 1, Helsinki 2018, Very Good
Kauppakeskus Zeppelin Zeppelinintie 1, Kempele 2017, Very Good
Mothership of Work Pieni Roobertinkatu, Helsinki 2016, Good

Vastuullisuusvaatimukset rakennus- ja kehityshankkeissa

Kiinteistöjen vastuullisen ylläpidon lisäksi Sponda on asettanut useita tavoitteita ja vaatimuksia kehityshankkeille. Tästä pääset tarkastelemaan kriteereitä, jotka otetaan huomioon hankkeiden johtamisessa, suunnittelussa ja rakentamisessa.

Tavoitteet energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen

Haluamme edistää kiinteistöjen energiatehokkuutta ja olemme asettaneet kaikille kiinteistölle tavoitteet energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen. Oheisesta linkistä voit ladata ympäristösertifioitujen kiinteistöjen kulutustietoja ja tavoitetasot. Vedenkulutuksen osalta tavoitteena on vähentää kulutusta edellisen vuoden tasosta.