• Artikkelit
  • Spondan uudistuva brändi nostaa asiakkaat valokeilaan

Spondan uudistuva brändi nostaa asiakkaat valokeilaan

Spondan brändiuudistus käynnistyi tarpeesta päivittää yrityksen brändi-ilme vastaamaan uutta strategiaa ja nykypäivän Spondaa. Yrityksen aiemmasta brändiuudistuksesta ehti kulua lähes kymmenen vuotta.

Spondan brändi- ja markkinointipäällikkö Anita Riikosen mukaan uusi brändi-ilme lähti muotoutumaan yrityksen uusien arvojen ja strategisten tavoitteiden pohjalta.

Brändin ytimenä toimii yrityksen missiosta johdettu slogan – Tilaa loistaa.

”Uuden strategiamme mukainen visiomme on olla Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö. Tämä näkyy esimerkiksi vastuullisuudessa, jossa meidät on valittu oman alamme kestävän kehityksen johtajaksi.” Riikonen määrittelee.

Uudistuneen strategian lisäksi brändityöhön vaikutti yrityksen sisäinen kehitys.

Spondan brändi- ja markkinointipäällikkö Anita Riikonen
Spondan brändi -ja markkinointipäällikkö Anita Riikosen mukaan uusi brändi nostaa asiakkaan valokeilaan ja näyttää, että oikeanlaiset puitteet voivat saada jokaisen yrityksen loistamaan.

 ”Toimintatavoissamme ja prosesseissamme on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja olemme ottaneet isoja askeleita kiinteistöjemme laadun ja vastuullisuuden kehittämisessä. Myös uudet ihmiset ja omistaja ovat tuoneet yritykseemme uudenlaista osaamispääomaa ja täydentäneet sitä pitkän linjan ammattitaitoa ja kokemusta, jota talostamme löytyy.”

GRESB-menestyjä Sponda: ”Vastuullisuus tuo asiakkaille uudenlaista lisäarvoa” >>

Sisältäpäin syntynyt muutos

Brändityöhön valikoitui kumppaniksi bränditoimisto Bond Agency. Spondasta brändin kehittämiseen osallistettiin aktiivisesti henkilökuntaa.

Työ käynnistyi brändistrategian miettimisellä ja sen jälkeen yritykselle luotiin visuaalinen ja verbaalinen identiteetti logoineen, väreineen ja äänenpainoineen.

Klassisella värimaailmalla ja typografialla halutaan ilmentää Spondan korkeatasoista osaamista ja asiantuntijuutta.
Klassisella värimaailmalla halutaan ilmentää Spondan korkeatasoista osaamista ja asiantuntijuutta. Kirkkaat tehostevärit tuovat särmää mustavalkoiseen kokonaisuuteen. 

Kehitystyötä Bondin puolelta ohjannut suunnittelija Jesper Bange vaikuttui alusta asti siitä, miten rohkeasti iso yritys lähti tekemään uudistustyötä.

”Tekemisestä kuvastui se, että muutos syntyi yrityksestä sisältäpäin. Meidän tehtäväksi jäi tuoda muutos näkyväksi yhtä radikaalisti, kuin mitä spondalaiset olivat sen kokeneet”, Bange kuvailee. 

Bondin suunnittelija Jesper Bange.
Bondin suunnittelija Jesper Bangen mukaan Spondan rohkea brändi erottaa yrityksen aiempaa selkeämmin alan muista toimijoista.

Riikosen mukaan oli hienoa huomata, miten innokkaasti henkilöstö osallistui kehitystyöhön. Oleellista oli se, että suunnittelussa olivat mukana kaikkien eri liiketoimintayksiköiden edustajat.

Brändin on tarkoitus puhutella kaikkia eri sidosryhmiä ja palveltava myös henkilöstöä.

”Brändin on tarkoitus puhutella kaikkia eri sidosryhmiä ja palveltava myös henkilöstöä. Minun tehtävänäni oli huolehtia, että uudistuksessa huomioidaan kaikki tarpeelliset näkökulmat ja että brändi tukee vahvasti liiketoimintastrategiaamme.”

Valokeila siirtyy asiakkaaseen

Brändin ytimenä toimii yrityksen missiosta johdettu slogan – Tilaa loistaa. Riikosen mukaan taustalla on pyrkimys nostaa asiakas valokeilaan ja näyttää, että oikeanlaiset puitteet voivat saada jokaisen yrityksen loistamaan.

Laadukkaan brändin haluttiin näkyvän pienissäkin yksityiskohdissa. Brändi-ilmeen mukaiset piktogrammit ovat yhtä särmikkäitä kuin uusi logo.  

”Arvo syntyy siitä, että pystymme luomaan asiakkaallemme pitkän kokemuksemme, vahvan osaamisemme ja monipuolisen kiinteistökantamme avulla optimaaliset toimitilat, joissa yritys voi loistaa omassa viitekehyksessään.”

Logo voisi istua myös premium-luokan amerikanrautaan. Myös sen arvo ajan myötä vain kasvaa.

Brändi-ilmeen värimaailmaksi valikoitui klassinen mustavalkoisuus, johon särmää ja rohkeutta tuovat petroolinsininen ja kvartsinvihreä tehosteväri sekä teräväpiirteinen typografia.

Spondan pääfonttina toimii teräväpiirteinen Aeonik. Pyöreälinjainen ja klassinen Saol Display toimii tasapainottavana fonttiparina. 
”Logon haluttiin kuvaavan Spondan tekemisen laatua ja kestävyyttä. Tämän tyyppinen logo voisi istua myös premium-luokan amerikanrautaan, jonka arvo ajan myötä vain kasvaa”, Bange vertaa.

Brändissä tärkeintä on rehellisyys

Bange näkee huolella tehdyn brändiuudistuksen terävöittävän Spondan markkinointia sekä toimivan vahvana selkänojana yrityksen henkilöstölle.

Tärkeintä on, että brändi on rakennettu aitojen asioiden varaan.

”Spondan edelläkävijyydestä ja asiantuntijuudesta kumpuava rohkea brändi tulee varmasti lisäämään työntekijöiden itsevarmuutta ja erottaa sen myös selkeämmin alan muista toimijoista.”

Spondan omistamat kiinteistökohteet taipuvat uudessa brändissä myös tyylikkäiksi viivapiirroskuvituksiksi. 

Myös Riikonen pitää tärkeänä, että uusi brändi inspiroi ja yhdistää henkilöstöä. Hänen mukaansa hyvällä brändillä on iso merkitys etenkin b-2-b-bisneksessä, jossa kumppaneilta edellytetään vahvaa asiantuntemusta ja luotettavuutta.

”Toivomme, että pystymme uudella brändillämme kertomaan yhä paremmin, mitä olemme ja osaamme. Meille itsellemme on tärkeintä, että brändi on rakennettu aitojen asioiden varaan ja voimme seisoa ylpeästi sen takana.” 

Katso alta video uudesta brändi-ilmeestämme:

Lue lisää:

Spondan uudenlainen toimitilaesittely tuo myös alueen brändin näkyviin >>

Spondan syksyllä valmistuva premium-kohde Arkadia nro: 6 täyttyy ennätysvauhtia >>

Jaa