• Julkaisut
  • Spondan vastuullisuuskatsaus 2022 – GRESB Global Sector Leader ylitti ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteensa

Spondan vastuullisuuskatsaus 2022 – GRESB Global Sector Leader ylitti ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteensa

Sponda Oy                              Lehdistötiedote                                    14.4.2023 klo 14:15

Spondan vastuullisuuskatsaus 2022 – GRESB Global Sector Leader ylitti ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteensa

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan julkaisemassa vuoden 2022 vastuullisuuskatsauksessa kerrotaan yhtiön ylittäneen menestyksekkäästi monet ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteensa. Katsauksen mukaan Sponda onnistui vuonna 2022 myös kasvattamaan resilienssiään panostamalla hyvään hallintotapaan, ympäristövastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Vuosikymmen GRESB-menestystä

Vuoden 2022 kohokohtien joukossa on Spondan saama GRESB Sector Leader -tunnustus. Kansainvälisessä Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusarvioinnissa Sponda nimettiin vuonna 2022 Global Sector Leaderiksi, ja yhtiö on maailmanlaajuisesti vertailuryhmänsä viiden vastuullisimman kiinteistöalan yrityksen joukossa. Sponda on sijoittunut GRESB-arvioinnin kärkipaikoille jo 10 vuoden ajan. 

”Olen erittäin ylpeä vastuullisuussaavutuksistamme ja päivittäisestä vastuullisuuden eteen tekemästämme työstä. Vastuullisuus on yhä tärkeämpi arvo myös asiakkaillemme, toimitusketjullemme ja muille sidosryhmillemme. Ylittääksemme heidän odotuksensa haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti, ja luoda kestäviä työympäristöjä ja elinvoimaisia kaupunkitiloja. Valintamme vertailuryhmässämme maailmanlaajuisesti toimialamme viiden vastuullisimman kiinteistöomistajan joukkoon GRESB-arvioinnissa on meille kunnia ja vahva tunnustus kyvystämme asettaa uusia standardeja vastuullisen kehityksen saralla”, sanoo Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal.

Täyttä vauhtia eteenpäin kohti hiilineutraalia vuotta 2025

Uuden vastuullisuusohjelman ja tiekartan luominen vuosille 2023-2025 oli yksi viime vuoden tärkeimmistä vastuullisuushankkeista. Yhteistyössä Spondan sidosryhmien kanssa tehdyssä uudessa ohjelmassa painotetaan Spondan liiketoiminnan luontovaikutuksia ja due diligence -arviointeihin perustuvaa ihmisoikeusvaikutusten hallintaa.

Uuden vastuullisuuden tiekarttansa mukaisesti Sponda tavoittelee kiinteistöjensä energiankulutuksessa nettonollapäästöjä jo vuoteen 2025 mennessä aikaisemman vuoteen 2030 tähtäävän tavoitteen sijaan. Tavoitteen saavuttamista tukee muun muassa koko kiinteistöportfolion energiankulutuksen vähentäminen 9,7 prosentilla vuonna 2022. 

Vastuullisuuskatsaus valottaa myös edistysaskelia, joita Sponda on ottanut vähentääkseen fossiilisten energialähteiden käyttöä sekä panostaakseen päästöttömän ja uusiutuvan energian tuotantoon. Kaikki Spondan kauppakeskukset ovat jo nyt energiankulutukseltaan hiilineutraaleja (Scopet 1 ja 2), samoin kuin merkittävä osa yhtiön Helsingin keskustassa sijaitsevista toimitilakiinteistöistä. Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva kauppakeskus Forum on Spondan kolmas kauppakeskus, jonka katolle asennettiin aurinkovoimala. Kauppakeskuksen aurinkopaneelit asennettiin viime vuonna. Kauppakeskus Elon aurinkovoimala asennettiin jo vuonna 2020 ja Citycenterin vuonna 2021.

Sponda liittyi viime vuonna myös kansainvälisten ilmastotyön edelläkävijöiden joukkoon sitoutumalla Science Based Targets -aloitteen (SBTi) asettamiin tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin. Spondan tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 celsiusasteen tavoitteen kanssa.

”Aiomme lisätä kiinteistöjemme aurinkovoimaloiden määrää Helsingin keskustassa ja laajentaa vähitellen uusiutuvan kaukolämmön käyttöä kiinteistöportfoliossamme, kunnes kaikki kiinteistömme ovat hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Lakiakankaan tuulipuiston käyttöönoton myötä 100 % kiinteistöissämme kulutettavasta sähköstä tuotetaan jo nyt päästöttömällä tuulivoimalla”, sanoo Spondan ESG-johtaja Pirkko Airaksinen.

Ympäristösertifikaatteja ja uusi yhteisöllisyysohjelma

Viime vuonna kahdeksan Spondan kiinteistöä sai ympäristösertifikaatin, joiden joukossa on Suomen ensimmäinen BREEAM Excellent-tason saavuttanut BREEAM RFO (refurbishment and fit-out) -sertifikaatti. Vuoteen 2025 mennessä Spondan tavoitteena on sertifioida jopa 94 % kiinteistökannastaan kiinteistöarvolla mitattuna.

Ympäristövastuullisuuden lisäksi Sponda panostaa edelleen voimakkaasti henkilöstöönsä ja muuhun sosiaaliseen vastuullisuuteen. Vuoden 2022 aikana käynnistettiin uusi Community Engagement -yhteisöllisyysohjelma, joka tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden käyttää 1-2 työpäivää vuodessa hyväntekeväisyyteen. Ohjelma sai hyvän vastaanoton henkilökunnan keskuudessa. Vapaaehtoistyön lisäksi ohjelman puitteissa tehdään lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille sekä järjestetään Spondan kauppakeskuksissa ilmaisia yleisötilaisuuksia ja teemapäiviä, joilla tuetaan voittoa tavoittelemattomien järjestöjen toimintaa.

Spondan vastuullisuuskatsaus 2022 on ladattavissa Spondan verkkosivuilta.

Lisätietoa uudesta vastuullisuusohjelmastamme löytyy Spondan verkkosivuilta.

Sponda Oy

Lisätietoja:

Anita Riikonen, Markkinointi- ja brändipäällikkö
puh. 040 833 3804, anita.riikonen@sponda.fi

Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan. www.sponda.fi.