• Artikkelit
  • Vuoden 2022 toimitilavälittäjä Repoint Toimitilat Oy: ”Toimitilakiinteistön merkitystä yrityksen kilpailukyvylle ei aina tunnisteta”

Vuoden 2022 toimitilavälittäjä Repoint Toimitilat Oy: ”Toimitilakiinteistön merkitystä yrityksen kilpailukyvylle ei aina tunnisteta”

Vuoden 2022 välittäjäksi valitun Repoint Toimitilat Oy:n mukaan yritykset kaipaavat apua hybridityöhön sopivien toimitilojen valintaan. ”On tärkeää auttaa yritystä tunnistamaan omat tarpeensa, toisten tilaratkaisuja kopioimalla voi astua pahasti harhaan”, Repointin Sami Räsänen sanoo.

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan vuosittain myöntämä Vuoden toimitilavälittäjä -tunnustuspalkinto jaettiin juhlallisin menoin Helsingin Arkadia n:o 6:ssa 13.4.2023. Palkinto luovutettiin pääkaupunkiseudun toimitilavuokraukseen keskittyneelle välitysliikkeelle, Repoint Toimitilat Oy:lle.

Palkinnon myöntämisperusteissa korostettiin yrityksen ketteryyttä, proaktiivisuutta ja kykyä pysytellä alan kehityksen etujoukoissa. 

Vuoden 2022 välittäjätoimiston valinta julkistettiin 13.4. kaupungin komeimmiksi kutsutuissa, aulatiloissa, Arkadia n:o 6:ssa. Palkinnon vastaanottivat Repointin toimitilakonsultit Sami Räsänen ja Tomi Sirama. 

”Repoint toimii aktiivisesti sekä kiinteistönomistajan että asiakkaiden suuntaan, tuntee työelämän trendit ja työkalut sekä kehittää kunnianhimoisesti omaa osaamistaan. Arvostamme sitä, että välittäjillä on taitoa avata asiakkaille monipuolisesti niitä mahdollisuuksia, joita kiinteistömme tarjoavat erilaisille käyttäjille”, Spondan Rasmus Vuorinen, Vice President, Leasing & Commercial Properties, sanoo.

Vuorisen mukaan Repointin osaaminen on erityisen ajankohtaista juuri nyt, kun yritykset tasapainoilevat tilavalinnoissaan omien liiketoiminnallisten vaatimusten sekä muuttuvan työelämän luomien tarpeiden välillä.

Tehtävämme on huomioida asiat, jotka jäävät tilaa hakevalta yritykseltä piiloon.

”Repointin ammattilaisilla on kyky kuunnella asiakasta ja auttaa heitä löytämään kiinteistösalkustamme toimitilat, jotka tukevat yrityksen strategiaa ja yrityskulttuuria myös nykyisen etä- ja hybridityöelämän keskellä”, Vuorinen sanoo. 

Kiinteistö voi olla kilpailutekijä

Repointin toimitilakonsultit ja osakkaat, Sami Räsänen ja Tomi Sirama, pitävät palkintoa merkittävänä tunnustuksena Repointin asiakaslähtöiselle ja syväluotaavalle välitystoiminnalle.

Palkitsemisperusteissa kiiteltiin Repointin kykyä etsiä asiakkaille tiloja, jotka vastaavat asiakkaan liiketoiminnan erityisvaatimuksiin sekä muuttuvan työelämän synnyttämiin uudenlaisiin tila- ja palvelutarpeisiin. Kunniakirjan luovutti Spondalta Rasmus Vuorinen.

”Tunnustus on meille iso asia ja vahvistus siitä, että olemme panostaneet oikeanlaiseen tekemiseen. Välitystyössä parhaat onnistumiset tulevat kuitenkin aina molemminpuolisen yhteydenpidon ja laadukkaan tilatarjooman kautta”, Räsänen kiittelee.

Omassa toiminnassaan konsultit nostavat avaintekijöiksi kolme asiaa – asiakasyrityksen liiketoiminnan ymmärtämisen sekä hyvän toimitila- ja aluetuntemuksen. Repoint on keskittynyt vain pääkaupunkiseudun toimisto- ja varastotiloihin, jotka se tuntee läpikotaisin.

Tilojen sijainti, viihtyisyys ja palvelut ovat kovaa valuuttaa, kun kilpaillaan henkilöstön ja huippuosaajien huomiosta.

”Tehtävämme on huomioida asiat, jotka jäävät tilaa hakevalta yritykseltä piiloon. Yritykset tiedostavat usein hyvin brändiin ja henkilöstöön liittyvät asiat, mutta itse kiinteistön tarjoamien ominaisuuksien, etujen ja palveluiden merkitystä yrityksen liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle ei aina tunnisteta”, Sirama sanoo.

Palkitsemistilaisuus jatkui yhteisellä juhlalounaalla Arkadia 6:n ravintola Farangissa. Alkujuomien aikana tutkittiin kunniakirjaa, jonka taakse spondalaiset olivat kirjoittaneet omia terveisiään ja kiitoksiaan hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

Yksi kiinteistöön liittyvä ominaisuus on vastuullisuus. Vasta viime vuosina on alettu ymmärtää, miten merkittävästi toimitilat ja niiden käyttötavat vaikuttavat oman hiilijalanjäljen suuruuteen ja brändiarvon rakentamiseen.

”Yritysten ESG-strategiat ovat tilavalinnassa entistä useammin esillä ja myös kiinteistönomistajan toimintaa tarkastellaan kriittisesti. Spondaan selkeästi luotetaan vastuullisena ja luotettavana vuokranantajana”, Sirama sanoo.

Monikäyttöisyydestä tuli must-asia

Alan aallonharjalla pysyminen vaatii Repointissa aktiivista toimialan ja markkinoiden seurantaa.

”Yritykset sparraavat mielellään kanssamme ja haluavat tietää, minkälaisia ratkaisuja toimivaan hybridityöhön on löydetty. Jokaisen yrityksen tarve on kuitenkin yksilöllinen ja toisten ratkaisuja sokeasti kopioimalla voi astua harhaan”, Räsänen muistuttaa.

Sekä Spondan että Repointin ammattilaiset näkevät toimivan yhteistyön kumpuavan hyvistä henkilökemioista. ”Hyvien ja asiantuntevien tyyppien kanssa on kiva tehdä töitä”, koko pöytäseurue hymyilee.

Yritysten tarpeissa korostuvat konsulttien mukaan lisäksi tehokkuuden ja yhteisöllisyyden vaatimukset. Jatkuvasta muutoksesta on tullut arkipäivää, joten tiloilta vaaditaan yhä suurempaa muuntojoustavuutta.

”Myös tilojen sijainti, viihtyisyys, palvelut ja erilaiset luksustekijät ovat kovaa valuuttaa, kun kilpaillaan henkilöstön ja huippuosaajien huomiosta ja houkutellaan väkeä takaisin toimistolle”, Räsänen sanoo.

Paljon hyviä, mutta vähän sopivia

Ammattilaiset näkevät markkinatilanteen positiivisena – vaikkakin se voi konsulttien mielestä antaa ensinäkemältä hieman harhaanjohtavan kuvan.

Isojenkin yritysten ja diilien välillä kyse on aina ihmisten välisestä kohtaamisesta.

”Vapaata toimitilaa on pääkaupunkiseudulla suhteellisen paljon, mutta kun syvennytään yrityskohtaisiin tarpeisiin ja toiveisiin, yksittäiseen tilahakuun sopivia vaihtoehtoja löytyykin yleensä enää vain muutama”, Sirama sanoo.

Jaa