Tärkein kasvun suunta on eteenpäin

Työelämän murroksesta on puhuttu vuosia. Kuten kaikkien murrosten kohdalla, on täysin mahdollista, että liioittelemme käynnissä olevan muutoksen suuruutta: sadan vuoden päästä nykyinen tilanne saatetaan nähdä hyvinkin loogisena ja jopa tylsänä vaiheena ennen jotain suurempaa muutosta – kuten vaikkapa paljon puhuttua tekoälyvallankumousta, jonka myötä ennustetaan Suomessakin katoavan tuhansia työpaikkoja.

Suuria ja mahtavia tai eivät, työelämässä jylläävät muutosvoimat vaikuttavat joka tapauksessa aina myös toimitilabisnekseen: muuttuvat työnteon tavat ja yritysten tarpeet muokkaavat sitä, millaisia tiloja tarvitaan. Muutaman viime vuoden aikana on ollut selvästi nähtävillä esimerkiksi yritysten toiminnan pirstaloituminen. Yrityksen ydintoiminnan ulkopuolisia toimintoja sekä yksittäisiä projekteja ulkoistetaan herkästi, mikä on johtanut pienten yritysten määrän kasvuun.

On selvää, että esimerkiksi parin työntekijän luovat toimistot tai start-upit eivät halua sitoutua vuosien toimitilasopimuksiin, joita on ennen pidetty normina.

On selvää, että esimerkiksi parin työntekijän luovat toimistot tai start-upit eivät halua sitoutua vuosien toimitilasopimuksiin, joita on ennen pidetty normina. Kysyntä joustaville tiloille on kovassa kasvussa. Tähän kysyntään olemme Spondalla vastanneet perustamalla coworking-konsepti MOWin, joka rikkoo perinteisen toimitilavuokraamisen raja-aitoja.

Moni start-up-yritys arvostaa toimivia, valmiita ”plug-and-play”-tiloja, joissa voivat työskennellä ja rakentaa yritystään yhdessä ilman vuosien sitoutumista tietynkokoisiin tiloihin. Voihan olla, että vuoden päästä yrityksen koko on kaksinkertaistunut tai vaikka puolittunut.

Myös sellaiset start-upit ja muut yritykset, jotka eivät tarvitse toimistotiloja, ovat löytäneet MOWin. Esimerkiksi neuvotteluhuoneisiin on helppo kokoontua yhteen silloin, kun sille on tarvetta.

MOW-konseptista – joka oikeastaan soti vastaan lähes kaikkia silloisia periaatteitamme – on valunut arvokasta tekemisen kulttuuria ja mahdollistamisen henkeä myös muualle toimintaamme.

MOWin perustaminen oli meille tärkeä harppaus kohti koko oman toimintamme ja ajattelumme uudistamista. Konseptista – joka oikeastaan soti vastaan lähes kaikkia silloisia periaatteitamme – on valunut arvokasta tekemisen kulttuuria ja mahdollistamisen henkeä myös muualle toimintaamme. Tietysti meitä alussa hirvitti muun muassa kuukauden irtisanomisaika vuokrattavista tiloista. Olemme saaneet yllättyä, kun vaihtuvuus onkin yllättävän pientä, vaikka emme solmi sitovaa sopimusta vuosiksi. Sinänsä on loogista, että kun tarjotaan tarpeisiin vastaavat, joustavat tilat ja vielä yhteisöllisyys kaupan päälle, niin yritykset viihtyvät.

Sama pirstaloituminen, joka näkyy pienten yritysten määrän kasvuna, näkyy myös suurten yritysten tilatarpeissa. MOW tarjoaakin kodin paitsi monille pienille yrityksille ja freelancereille, myös joustavaa tilaa isoille yrityksille, jotka haluavat siirtää jonkin liiketoimintayksikkönsä uuteen ympäristöön saamaan uusia oppeja ja jakamaan omiaan hieman erilaisessa yhteisössä. Kansainvälisesti toimivat yritykset taas saattavat tarvita ulkomaisille vierailleen työtiloja joustavasti, jolloin MOW on myös hyvä vaihtoehto.

Sama pirstaloituminen, joka näkyy pienten yritysten määrän kasvuna, näkyy myös suurten yritysten tilatarpeissa.

MOW on meille Spondalla ehkä ensimmäinen askel kohti uudenlaista tekemistä, mutta ei varmasti viimeinen. Uskomme, että vastaavanlaiset rohkeat, oman toiminnan normeja ravistelevat avaukset ovat välttämättömyys, jos haluaa olla edelläkävijä. Meillä on vielä paljon opittavaa. Isona yrityksenä meillä on kuitenkin mahdollisuus tarjota esimerkiksi itseämme ketterämmille start-upeille kumppanuutta, jonka ansiosta kumpikin osapuoli pääsee kasvamaan haluamaansa suuntaan – eteenpäin.

Pia Arrhenius
Yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, Sponda

Kuva: Junnu Lusa

Julkaistu 30.10.2017

Jaa