• Artikkelit
  • Spondan Kai Aejmelaeus: toimitiloista tuli kilpailutekijä

Spondan Kai Aejmelaeus: toimitiloista tuli kilpailutekijä

Digitalisaatio ja työelämän muutos mullistavat käsitystä yrityksen toimitiloista. ”Tilojen on palveltava ja ladattava henkilökuntaa uudella tavalla, tai yrityksen talentit katoavat muualle”, Spondan toimitusjohtaja Kai Aejmelaues sanoo.

Kai Aejmelaues näkee yritysten toimitilojen merkityksen muutoksen taustalla kolme isoa asiaa. Digitalisaation, vastuullisuuden sekä kiristyvän kilpailun huippuosaajista.

”Digitaalisessa toimintaympäristössä tapahtuva, luovaan ajatteluun perustuva työ vaatii sekä aivoilta että toimitiloilta täysin erilaisia asioita kuin perinteinen suorittava työ. Tarvitaan inspiroivia ja yhteisöllisiä työympäristöjä, uutta teknologiaa hyödyntäviä tiloja sekä rauhallisia taukohuoneita, jotka auttavat aivoja latautumaan.”

”Pelkkä toimitilojen elämyksellisyys ei riitä. Uudistusten on ulotuttava koko yrityksen toimintaan ja arvomaailmaan.” 

Jos yritys ei pysty vastaamaan yrityskulttuurillaan ja toimitiloillaan työn tekemisen uusiin vaatimuksiin, riskinä on, että henkilöstö ylikuormittuu ja uupuu – tai ryhtyy etsimään uutta työpaikkaa.

Entistä merkittävämpi kilpailutekijä

Toinen toimitilojen merkitystä muuttava tekijä on Aejmelaeuksen mukaan kiristyvä kilpailu parhaista osaajista. Talenttien metsästys saa yritykset panostamaan entistä vahvemmin toimitilojen tunnelmaan, visuaalisuuteen ja näyttävyyteen.

”Kokemusten ja elämysten hakeminen on siirtymässä vähittäiskaupan puolelta myös toimistopuolelle. Suomessa tässä kilpavarustelussa ollaan vasta alussa, mutta kansainvälisesti ilmiö on ollut näkyvissä jo kauan.”

Yrityksen vastuullisuus konkretisoituu Kai Aejmelaeuksen mukaan yrityksen toimitiloissa ja yrityskulttuurissa. Moni yritys toimiikin jo ympäristösertifioiduissa kiinteistöissä ja noudattaa WFF:n Green Office -standardeja.

Pelkkä toimitilojen elämyksellisyys ei kuitenkaan riitä. Uudenlaisen työskentelykulttuurin on ulotuttava koko yrityksen toimintaan ja arvomaailmaan.

Moni yritys pyrkiikin Aejmelaeuksen mukaan uudistamaan myös yrityskulttuuriaan toimitilavaihdoksen yhteydessä.

”Suomessa toimitiloihin liittyvä kilpavarustelu on vasta alussa, kansainvälisesti ilmiö on ollut näkyvissä jo kauan.”

”Henkilöstön tarpeita, toiveita ja unelmia on helppo kartoittaa ja konkretisoida toimitilamuutosten kautta. Funktionaalisilla tiloilla voidaan luoda haluttuja toimintatapoja ja vastuullisilla kiinteistöratkaisuilla ohjata käyttäytymistä toivottuun suuntaan. Myös teknologian kautta voidaan muuttaa tekemistä, esimerkiksi ottamalla käyttöön virtuaalinen aulapalvelu tai säännölliset etäpalaverit.”

Toimitiloista tuli yritysten arvojen näyttämö

Kolmanneksi toimitilojen merkitystä muokkaavaksi tekijäksi Aejmelaeus nostaa vastuullisuuden.

”Asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien kasvavat vastuullisuusvaatimukset lisäävät yritysten painetta tuoda esiin omaa vastuullisuuttaan. Yrityksen arvomaailma näkyy konkreettisimmin toimitiloissa ja yrityskulttuurissa, joten muutokset kohdistuvat usein ensimmäiseksi niihin.”

”Yrityksen arvomaailma konkretisoituu toimitiloissa ja yrityskulttuurissa, joten muutokset kohdistuvat usein ensimmäiseksi niihin.”

Moni yritys toimiikin jo ympäristösertifioiduissa kiinteistöissä ja noudattaa WFF:n Green Office -standardeja.

Edelläkävijäyrityksissä henkilöstöä kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin entistä kokonaisvaltaisemmin – ja vastuullisuuden halutaan näkyvän myös yrityksen arvovalinnoissa. 

”Yrityksen tiloihin voidaan esimerkiksi palkata ravintoterapeutti tai hyvinvointivalmentaja, sen sijaan että johtoporras lähtee yrityksen rahoilla pelaamaan golfia toiselle puolelle maapalloa”, Aejmelaeus havainnollistaa.

Toimitilat kasvavat ekosysteemeiksi

Alan johtavana toimistokiinteistöjen kehittäjänä Sponda on ratkaisevassa roolissa siinä, minkälaisia toimitiloja yrityksillä on käytettävissä nyt ja tulevaisuudessa.

”Kehitystyömme pohjautuu kokemukseen ja vahvaan tutkimustietoon. Jalkautamme uusia innovatiivisia toimitilaratkaisuja käytäntöön esimerkiksi oman coworking-konseptimme MOWn kautta”, Aejmelaeus kertoo.

Toimitusjohtaja uskoo, että yritykset kaipaavat tulevaisuudessa yhä kokonaisvaltaisempia kiinteistöpalveluita.

Sponda panostaa kiinteistökehityksessään vahvasti vastuullisuuteen. Yhtiöllä on tällä hetkellä jo 16 kansainvälisen ympäristösertifioinnin saavuttanutta kiinteistöä.

”Pyrimme tarjoamaan yrityksille kokonaisia ekosysteemejä, joihin kootaan vuokralaisyrityksen kannalta kaikki oleelliset palvelut. Samasta kiinteistöstä voi löytyä esimerkiksi kauppa, ravintola, työterveyshuolto ja kuntosali  – ja tiloissa voidaan tarjota vaikkapa päivähoito- tai vanhustenkotipalveluita.”

”Yrityksillä ei välttämättä ole enää yhtä konttoria, vaan useita funktionaalisia toimitilapisteitä, joita henkilöstö hyödyntää tarpeen mukaan.”

Kiinteistökehityksessä haasteena on se, että toimitilan käsite elää jatkuvasti. Yrityksillä ei välttämättä ole enää yhtä konttoria, vaan useita funktionaalisia toimitilapisteitä, joita henkilöstö hyödyntää tarpeen mukaan.

Myös pitkätähtäimisyys tuo omat haasteensa. Käytännössä asiakkaiden tarpeisiin on osattava vastata aikaisemmin, kuin he itse edes tunnistavat niitä. Kehitysnopeus ei saa Aejmelaeuksen mukaan kuitenkaan tarkoittaa laadusta ja omasta arvomaailmasta tinkimistä.

”Edelläkävijyys pitää pystyä hoitamaan vastuullisesti. Kaikessa kehitystyössä on huomioitava ympäristö ja pitkän tähtäimen näkökulma.”

Sponda valittiin tuoreessa kiinteistöalan kansainvälisessä GRESB 2018 -vastuullisuustutkimusvertailussa Suomen parhaaksi. Vuonna 2017 Sponda oli omassa verrokkiryhmässään Euroopan paras ja yhtiö valittiin myös vuoden 2017 Sector Leaderiksi eli oman alansa kestävän kehityksen johtajaksi.

Kai Aejmelaeus on vahvan kansainvälisen taustan omaava Spondan tuore toimitusjohtaja, jonka missiona on kehittää sekä Spondaa että koko toimialaa entistäkin innovatiivisemmaksi ja vastuullisemmaksi.  

Julkaistu 22.9.2018

Jaa