• Julkaisut
  • Spondan Vastuullisuuskatsaus 2017: Sponda on kiinteistöalan energiatehokas edelläkävijä

Spondan Vastuullisuuskatsaus 2017: Sponda on kiinteistöalan energiatehokas edelläkävijä

Sponda Oyj                                               
Lehdistötiedote                    
16.3.2018 klo 10:00

Spondan Vastuullisuuskatsaus 2017: Sponda on kiinteistöalan energiatehokas edelläkävijä

Spondan vuoden 2017 Vastuullisuuskatsaus on julkaistu. Vastuullisuuskatsaus kattaa yhtiön toiminnan taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristövastuun osa-alueet vuoden 2017 ajalta.

”Vastuullisuus on erottamaton osa toimintaamme, merkittävät vastuullisuusteemamme on integroitu osaksi strategiaamme sekä jokapäiväistä toimintaamme. Vastuullisuuskatsauksen tavoitteena on tarjota sidosryhmillemme läpinäkyvästi vertailukelpoista ja käytännönläheistä tietoa vastuullisuustyöstä sekä sen johtamisesta ja saavutuksista”, Spondan vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivula kertoo.

Vastuullisuustyö Spondassa jatkui vuonna 2017 menestyksekkäänä. Vuoden 2017 aikana Sponda saavutti kaksi uutta kansainvälistä BREEAM® -ympäristösertifikaattia, kauppakeskus Zeppelinille sekä Citycenterille. Spondalla oli vuoden 2017 lopussa 16 LEED® tai BREEAM® -sertifioitua kiinteistöä.

Sponda jatkaa alansa huipulla kansainvälisissä vastuullisuusvertailuissa. Yhtiön tulos oli vuonna 2017 oman sektorinsa Euroopan paras GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -tutkimuksessa. Yhtiö valittiin myös vuoden 2017 Sector Leaderiksi, eli oman alansa kestävän kehityksen johtajaksi. Lisäksi Sponda säilytti erinomaisen Leadership A- -tason vuosittaisessa CDP (Carbon Disclosure Project) Climate -arvioinnissa.

”Kestävä kehitys kuuluu olennaisena osana Spondan toimintaan suunnittelupöydiltä alkaen kattaen kiinteistön koko elinkaaren. Vastuullisuus on tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme, henkilöstömme, alihankkijoidemme sekä muiden sidosryhmien kanssa. Vastuullisuustyömme saama kansainvälinen tunnustus osoittaa, että teemme oikeita asioita, joilla on aitoja vaikutuksia ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi”, Koivula toteaa tyytyväisenä.

Energiatehokkuusohjelmalla todellisia tuloksia

Spondan oma energiatehokkuusohjelma eteni vuonna 2017 hyvin. Energiatehokkuusohjelman tavoitteena on saavuttaa 20 prosentin säästö energiankulutuksessa vuoteen 2020 mennessä vuosien 2001-2005 keskimääräisestä tasosta. Vuoden 2017 loppuun mennessä tavoitteesta oli saavutettu 16,2 prosenttiyksikköä. Energiatehokkuusohjelmaan kuuluu lähes 90 prosenttia Spondan kokonaan omistamista kiinteistöistä.

Kiinteistöjen vertailukelpoinen kokonaisenergiankulutus sekä hiilijalanjälki jatkoivat tavoitteiden mukaisesti laskuaan, ja molemmat laskivat edellisvuodesta kaksi prosenttia. Kiinteistöjen jätteiden kierrätysaste nousi vuonna 2017 47 prosenttiin. Jätteet hyötykäytetään Spondan kiinteistöissä sataprosenttisesti.

Oman energiatehokkuusohjelmansa lisäksi Sponda on sitoutunut työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston toimeenpanemaan kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017-2025.

Sponda noudattaa raportoinnissaan Global Reporting Initiativen (GRI) Sustainability Reporting Standards 2016 -raportointiohjeiston Core-sovelluslaajuutta. Lisäksi raportoinnissa on sovellettu GRI:n kiinteistö- ja rakennussektorin toimialakohtaisia suosituksia (Construction and Real Estate Sector Disclosures). Vastuullisuuskatsaus 2017 on julkaistu verkkosivuillamme https://www.sponda.fi/vastuullisuus sekä tämän tiedotteen liitteenä.

Sponda Oyj 


Lisätietoja: Hannamari Koivula, Vastuullisuuspäällikkö, p. 040 581 9921

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,9 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: