• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n vuosikertomus 2013 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2013 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj                      
Pörssitiedote        
25.2.2014 klo 9:30

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2013 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
julkaistu

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n vuoden 2013 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

Suomen- ja englanninkielisenä julkaistu verkkovuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja yhtiön vastuullisuusraportin.

Ympäristövastuun tavoitteet saavutettiin

Sponda raportoi yritysvastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistuksen mukaisesti. Vuoden 2013 vastuullisuusraportissa kerrotaan muun muassa, että Spondan kiinteistöjen energiankulutus laski ja kotimaan kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste nousi vuoden 2013 lopulla 87 prosenttiin.

Vuosikertomuksen yhteydessä Sponda toteutti Tulevaisuuden toimitilat 2030 -kyselyn, jossa selvitettiin Spondan asiakkaiden ajatuksia työelämän ja toimitilojen tulevaisuudesta. Tutkimustulosten mukaan muun muassa toimitilojen energiatehokkuus nousee entistäkin tärkeämpään rooliin. Tutkimustulokset esitellään Spondan verkkovuosikertomuksessa.

Verkkovuosikertomuksen materiaalipankista voi ladata vuosikertomuksen keskeiset osiot pdf- ja excel-dokumentteina http://annualreport2013.sponda.fi/fi. Verkkosivuilla voi myös koostaa räätälöidyn raportin.

Sponda Oyj

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 040-527 4462

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,3 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,4 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: