• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n vuosikertomus 2010 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2010 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj             
Pörssitiedote    
22.2.2011 klo 13.00

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2010 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj:n vuoden 2010 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sponda.fi. Suomen- ja englanninkielisenä julkaistu vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Verkkosivuilla on luettavissa myös vuosikertomuksen ReDesign-teemaliite osoitteessa: www.sponda.fi > Sijoittajat > Taloudellinen kehitys > Vuosikertomukset.

Painettu vuosikertomus julkaistaan viikolla 10 ja se lähetetään postitse julkaisun tilaajille. Vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta www.sponda.fi > Media > Julkaisujen tilaus.

Sponda Oyj

Lisätietoja: Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 040-527 4462

Liitteet:
Sponda Oyj:n vuosikertomus 2010
Sponda Oyj:n tilinpäätös 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 2,9 mrd euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,5 milj. m².

Release attachment: