• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n vuosikatsaus 2016, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj:n vuosikatsaus 2016, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj                                               
Pörssitiedote                      
23.02.2017 klo 09:00

Sponda Oyj:n vuosikatsaus 2016, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj:n vuoden 2016 vuosikatsaus, tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://sijoittajat.sponda.fi/fi-FI/year-in-review. Vuosikatsaus 2016 on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Lisäksi palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu Spondan kotisivuilla osoitteessa http://sijoittajat.sponda.fi/fi-FI/governance.

Vuosikatsaus 2016 sisältää myös Spondan vastuullisuuskatsauksen. Sponda raportoi vuosittain vastuullisuustyönsä tulokset ja tavoitteet Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston mukaisesti. 

Sponda Oyj 


Lisätietoja: Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 527 4462

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: