• Artikkelit
  • Ratinan uusi toimistotalo on älykäs, muuntuva ja energiatehokas

Ratinan uusi toimistotalo on älykäs, muuntuva ja energiatehokas

Tampereen Ratinaan nouseva toimisto- ja liiketilakiinteistö rakennetaan täyttämään LEED-ympäristösertifikaatin Gold-tason vaatimukset. Vastuullisen rakennushankkeen osa-alueisiin kuuluvat keskeinen sijainti, asiakaslähtöinen suunnittelu sekä älykkäät ja energiatehokkaat ratkaisut.

Sponda rakennuttaa Tampereen keskustaan Kauppakeskus Ratinan yhteyteen neljä- ja seitsemänkerroksista, 13 300 kerrosneliömetrin toimitilakiinteistöä. Kiinteistö rakennetaan täyttämään kansainvälisen LEED-ympäristösertifikaatin Gold-tason vaatimukset, ja sen älykäs talotekniikka auttaa säästämään vettä ja energiaa sekä tukemaan talossa työskentelevien ihmisten hyvinvointia.

Viereinen kauppakeskus ja naapurissa sijaitseva MOW Supernova sujuvoittavat kiinteistön käyttäjien arkea.

Viereinen kauppakeskus ja muut lähipalvelut, joustavat pysäköintiratkaisut sekä naapurissa sijaitseva Spondan MOW Supernova sujuvoittavat kiinteistön käyttäjien arkea. Toimistotalon on määrä valmistua kesällä 2020.

Älykäs kiinteistö edistää työntekijän hyvinvointia

Tilat on suunniteltu vuokralaisten tarpeiden pohjalta tukemaan heidän liiketoimintaansa ja vastuullisuustavoitteitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

”Työhyvinvoinnilla on Ratinan toimistotalossa erityinen paino, sillä tulevat vuokralaiset panostavat erityisesti työntekijöidensä hyvinvointiin. Spondan tehtävä on mahdollistaa asiakkaiden tavoitteisiin pääseminen”, kertoo kiinteistöhankkeesta vastaava Spondan projektipäällikkö Jani-Matti Kilpeläinen.

Uusi toimisto- ja liiketilakiinteistö valmistuu Ratinan kauppakeskuksen viereen. Coworking-yhteisö MOW Supernova toimii samassa korttelissa.   

Osaan toimistotiloista asennetaan antureita, jotka keräävät dataa tilojen lämpötilasta, valaistuksesta ja sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta. Rakennukseen tulee myös veden- ja sähkönkulutusta seuraavia järjestelmiä.

Antureilla varustettujen tilojen käyttäjät saavat mittaustiedot käyttöönsä reaaliaikaisesti mobiilisovelluksen avulla. Kun sovelluksessa näkyy myös neuvotteluhuoneiden varaustilanne, on käyttäjän vaivatonta valita kulloiseenkin tarpeeseen sopiva työtila.

Tiloja voidaan jakaa eri kokoisiin osiin ja muuttaa joustavasti työhuoneiksi ja kokoustiloiksi.

Toimistotalo on suunniteltu muuntojoustavaksi. Tiloja voidaan Kilpeläisen mukaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden muuttuessa: tilaa voidaan jakaa eri kokoisiin osiin ja avotoimistotilaa muuttaa väliseiniä pystyttämällä työhuoneiksi ja kokoustiloiksi ilman mittavia purku- ja uudelleenrakennustöitä. Esimerkiksi ulkoikkunoiden mitoitus ja ilmanvaihto on suunniteltu tukemaan muuntojoustavuutta.

Digitaalinen mallinnus lisää energiatehokkuutta

Kiinteistö on mallinnettu digitaalisesti, ja mallinnusta hyödynnetään sekä suunnittelussa että rakennustöiden seurannassa ja valvonnassa. Kun talo on valmis, kiinteistön käyttäjät ja huolto voivat hyödyntää malleja esimerkiksi tilojen muuntelua suunniteltaessa.

Digitaalinen mallinnus havainnollistaa esimerkiksi sitä, kuinka paljon julkisivun ikkunoista tulee sisään luonnonvaloa.
Digitaalinen mallinnus havainnollistaa esimerkiksi sitä, kuinka paljon julkisivun ikkunoista tulee sisään luonnonvaloa.

”Digitaalisten mallien ansiosta Sponda voi simuloida suunnittelussa esimerkiksi sitä, kuinka paljon julkisivun ikkunoista tulee sisään luonnonvaloa ja miten se vaikuttaa tilan muihin ominaisuuksiin. Olosuhdemallien ja energiamallien avulla on voitu laskea kiinteistön tavoite-energiankulutus. Mallinnus auttaa optimoimaan materiaalihankinnat ja mitoitukset ja siten välttämään ylimääräisiä kustannuksia. Kolmiulotteisten mallien ansiosta myös toteutusvirheiden riski pienenee”, Kilpeläinen selittää.

Kunnianhimoiset vastuullisuusvaatimukset

Kiinteistö rakennetaan täyttämään LEED Gold -ympäristösertifikaatin vaatimukset. LEED- eli Leadership in Energy and Environmental Design -sertifikaatti myönnetään rakennukselle, joka täyttää muun muassa jätehuoltoon, energian- ja vedenkulutukseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, sijaintiin sekä sisäilman laatuun liittyvät kriteerit. LEED Gold -arvosana on neliportaisen asteikon toiseksi paras.

Kiinteistön lämmitys-, ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmät optimoidaan simuloinnin avulla mahdollisimman tehokkaiksi.

”LEED Gold -tason rakennus täyttää vaativienkin vuokralaisten odotukset vastuullisuuden suhteen. Ratinassa Gold-tason kriteerit ohjaavat esimerkiksi kiinteistön suunnitteluratkaisuja, rakentamiseen liittyviä hankintoja sekä työmaan jätehuoltoa ja valvontaa” Kilpeläinen kertoo.

Kunnianhimoisilla vastuullisuuskriteereillä suunniteltu rakennus täyttää vaativienkin vuokralaisten odotukset.

”Kiinteistön suunnittelussa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi päivänvalon tehokkaaseen hyödyntämiseen valaistuksessa ja toisaalta mahdollisimman energiatehokkaaseen lämmitykseen, viilennykseen ja ilmanvaihtoon. Lämmitystä, vedenkulutusta, ilmanvaihtoa ja valaistusta on simuloitu ja laskettu, miten järjestelmät saataisiin toimimaan mahdollisimman tehokkaasti niin, että tiloissa on hyvä työskennellä”, hän sanoo.

Hankinnoissa suositaan paikallisuutta

Esimerkkejä kiinteistöön valituista energiatehokkaista ratkaisuista on paljon: Lämpöpattereiden ja ilmastoinnin sijaan tilat lämpenevät ja jäähtyvät kattosäteilijöiden avulla.

Julkisivusta suuri osa on lasia, joka palvelee energiatehokkuutta päästämällä päivänvaloa ja ulkoista lämpöä sisään. Toisaalta julkisivuun asennetaan auringolta suojaavia säleikköjä, jotta energiaa kuluisi tilojen jäähdyttämiseen mahdollisimman vähän.

Kiinteistön vastaanottoaulan koko tulee olemaan 300 neliömetriä ja julkisivusta suurin osa on lasia. Lämpöpattereiden ja ilmastoinnin sijaan tilat lämpenevät ja jäähtyvät kattosäteilijöiden avulla.

Ilmanvaihto ja valaistus on jaettu alueisiin, joissa ilmanvaihtokoneet ja valaisinryhmät kytkeytyvät pois päältä silloin, kun tila on tyhjillään. Vesikalusteiksi on valittu vettä säästäviä vaihtoehtoja.

”Vastuullisuutta on toisaalta myös se, että kiinteistön ja rakennustyömaan hankinnoissa suositaan lähialueiden tavarantoimittajia, paikallisia yrityksiä ja tekijöitä, vaikka ne eivät olisi halvimpia mahdollisia”, Kilpeläinen päättää.

Jaa