• Artikkelit
  • Parkkiruudun kokoinen Tikku-mikrokerrostalo ottaa kantaa tulevaisuuden kaupunkiin

Parkkiruudun kokoinen Tikku-mikrokerrostalo ottaa kantaa tulevaisuuden kaupunkiin

Arkkitehti Marco Casagranden suunnittelema Helsinki Design Weekin installaatio ottaa kantaa muun muassa kaupunkisuunnitteluun. Sponda rakensi minikerrostalon toiseen kerrokseen työtilan, jossa työskentelee eri alojen ammattilaisia.

Helsinki Design Weekin avajaispäivänä 7.9. Keskuskadulle nousi yhden parkkiruudun kokoinen, kolmekerroksinen Tikku-mikrokerrostalo. Sponda rakensi talon toiseen kerrokseen toimistotilan, jossa työskentelee eri alojen ammattilaisia muutaman tunnin vuoroissa puolentoista viikon ajan, jonka Tikku on paikalla.

CLT-massiivipuurakenteesta valmistetun Tikun on suunnitellut arkkitehti Marco Casagrande ja se on rakennettu Kuhmon Woodpoliksessa. Casagrande kertoo, että idea syntyi hiljalleen muhimalla, kun hän teki yhteistyötä kuhmolaisten kanssa.

”Parkkipaikkoja riittää Helsingissä, ja samankokoisia ”tontteja” on kaikissa kaupungeissa ympäri maailmaa. Tikun voi siis pystyttää periaatteessa mihin vaan. Sen variaatiomahdollisuudet ovat myös huikeat”, Casagrande kertoo.

Tikku-installaatio ottaa kantaa muun muassa kaupunkisuunnitteluun. Kaupunkien tiivistyessä on löydettävä entistä ketterämpiä rakennusmuotoja ja tilaratkaisuja.

”Nykyinen kaupunkitila on mitoitettu autojen mukaan, ei ihmisen. Tikku voi toimia ikään kuin mittakaavaa inhimillistävänä elementtinä nykyisten rakennusten ja autoteiden välissä. Olisi mukava nähdä näitä kasvavan kuin sieniä sateella parkkipaikoille ja vaikka supermarkettien katoille. Tikun voi toteuttaa myös korotettuna, niin, että maantasokerrokseen voi edelleen pysäköidä”, Casagrande kertoo.

Tutkielma tulevaisuuden kaupungista

Casagranden mukaan tulevaisuudessa kaupunkien muuttuvia tilatarpeita voitaisiin ratkoa esimerkiksi Tikun kaltaisilla, nopeasti rakennettavilla tilapäistiloilla.

”Ihminen on aika vahvasti nomadi. Staattinen kaupunki on syntynyt maanviljelyksen lainalaisuuksien ympärille. Tikun kaltaiset rakenteet tarjoavat muuttuvassa ympäristössä kaupunkilaisille tarvittavia suojia, luovat uuden kerrostuman staattisen kaupungin päälle”, hän pohtii.

Tikku on varustelultaan varsin pelkistetty. Keskuskadulle nousevaan rakennukseen ei esimerkiksi tule vettä.

Marco Casagrande

”Kaupungissa on ympärillä kaikki palvelut – saunat, vaatepesulat, kirjastot, ravintolat, kahvilat, harrastustilat ym. Näitä ei ole ängetty Tikkuun. Kaupunkinomadi saa Tikusta tarvitsemansa suojan ja yksityisyyden, mutta muut palvelut ovat ympäröivässä kaupungissa”, Casagrande avaa ja jatkaa:  

”Ihmisen biologinen varustelutaso on sen verran heppoinen, että hän tarvitsee rakenteellista suojaa. Tämä suoja on arkkitehtuurin ydin ja tätä Tikkukin koettaa lähestyä ja tarkastella kaupunkiolosuhteissa.”

Tulevaisuus rakennetaan yhteistyöllä

Sponda on omistamiensa, keskeisillä paikoilla sijaitsevien kiinteistöjen myötä oleellisesti mukana kaupunkien kehittämisessä, ja haluaa osaltaan elävöittää kaupunkikeskustoja. Tikku-installaatioon osallistuminen on loistava esimerkki siitä, miten erilaiset toimijat voivat yhteistyössä luoda jotain uutta kaupunkilaisten iloksi ja hyödyksi.

”Haluamme myös olla mukana tutkimassa tulevaisuuden työelämää ja sitä, millaisia tilatarpeita ja -ratkaisuja se mahdollisesti tuo mukanaan”, Spondan brändi- ja markkinointipäällikkö Anita Riikonen sanoo.

Yritysten tarpeet tilapäisille tiloille tuskin ainakaan vähenevät työn pirstaloituessa pienemmiksi projekteiksi ja mikroyrittäjyyden lisääntyessä. Yksi ajatus on, että tulevaisuudessa työpaikka voi laajentua toimistorakennuksesta tilapäisiin laajennustiloihin tarpeen mukaan.

Tikku-installaation avajaispäivänä 7.9. alkaa myös Spondan Legendat –kampanja, jossa avataan ovia Spondan omistamiin yli 100-vuotiaisiin arvokiinteistöihin.

Lue Tikusta myös Helsinki Design Weekin sivuilta

Julkaistu 28.8.2017

Jaa