Olennaisuusanalyysi

Strategiaamme kiinteästi kuuluvat vastuullisuusteemat määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Vuonna 2014 ryhdyimme noudattamaan GRI-raportointiohjeistoa ja teetimme laajan olennaisuusanalyysin, jonka perusteella vastuullisuusteemoja päivitettiin. Viimeisin kattava olennaisuusanalyysi on tehty vuonna 2019, jolloin myös vastuullisuusteemoja ja -tavoitteita uudistettiin.

Olemme tunnistaneet olennaisuusanalyysissa yhtiön olennaiset yritysvastuun näkökohdat ja analysoimme niitä toimiala- ja tausta-analyysien, keskeisten sidosryhmähaastattelujen ja -kyselyiden sekä liiketoimintavaikutusten arvioinnin perusteella.

Ulkoiset sidosryhmämme arvioivat Spondan vastuullisuuden keskeisimmiksi teemoiksi asiakaslähtöisyyden, henkilöstön hyvinvoinnin ja ammattitaidon, alihankintaketjun vastuullisuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä sen hillitsemisen, terveelliset ja turvalliset tilat sekä kestävän ja läpinäkyvän liiketoiminnan.

Olennaisuusanalyysin vaiheet

1. Spondan olennaisten yritysvastuun näkökohtien tunnistaminen arvoketjussa.

2. Olennaisten näkökohtien priorisointi keskeisten sidosryhmien kanssa.

3. Olennaisten näkökohtien vaikutukset Spondan liiketoimintaan.

 

Tutustu vastuullisuusteemoihimme >>