• Artikkelit
  • Forum otti huiman BREEAM-vastuullisuusloikan – kuinka saavutus syntyi?

Forum otti huiman BREEAM-vastuullisuusloikan – kuinka saavutus syntyi?

Kauppakeskus Forum nosti BREEAM-ympäristösertifikaattinsa luokitusta kerralla kaksi tasoa. Millainen rooli kauppakeskusjohdolla, palveluntuottajilla ja vuokralaisyrityksillä on ollut tavoitteen saavuttamisessa?

Kun kiinteistösijoitusyhtiö Sponda osti Suomen tunnetuimman kauppakeskuksen, Forumin alkuvuodesta 2016, kyseessä oli Helsingin historian suurin kiinteistökauppa. Hankinnan jälkeen kauppakeskuksessa aloitettiin voimakas kehitystyö.

Uudistukset ovat kantaneet myös hedelmää. Forum on valittu Spondan omistuksessa sekä Suomen parhaimmaksi että Pohjoismaiden parhaaksi kauppakeskukseksi. Uusin tunnustus on BREEAM In-Use Very Good -tason ympäristösertifikaatti, jossa tasoluokitus nousi kerralla kaksi tasoa.

Taustalla pitkä kokemus ja huikea yhteishenki

Nopean ja tuloksellisen vastuullisuustyön taustalta löytyy kolme asiaa. Spondan valmiit toimintamallit, asialle omistautuneet palveluntuottajat sekä kehitystyössä vallinnut hyvä yhteishenki.

Forumin jätteiden kierrätysaste on noussut edellisvuosien tasosta yli 20 prosentilla. Jätteiden hyötykäyttöaste on 100 prosenttia.

Forumissa pienetkin asiat tehdään koko henkilökunnan kanssa yhdessä. Forumin henkilökunta koostuu niin kauppakeskusjohtosta, yrittäjistä kuin esimerkiksi vartijoina ja siivoojina toimivista alihankkijoistakin. Positiivisessa ilmapiirissä uudet vastuullisuustavoitteet ja toimintamallit omaksuttiin nopeasti ja myös tuloksia seurataan innolla.

Mitä tavoitteellinen vastuullisuustyö vaatii?

Myös Spondan vastuullisuuspäällikkö Pirkko Airaksinen korostaa sertifiointitason nostossa yhteistyön merkitystä.

”Tuloksellinen vastuullisuustyö vaatii sitä, että kiinteistön omistaja luo pitkätähtäimiset tavoitteet ja sitoutuu niihin – ja palveluntuottajilla on osaamista jalkauttaa tavoitteet toimenpiteiksi. Tärkeintä on kuitenkin se, että kaikki kiinteistön käyttäjät saadaan innostettua ja sitoutettua pitkätähtäimiseen yhteistyöhön – ja tässä Forumin palveluntuottajana toimineella Lassila & Tikanojalla sekä kauppakeskusjohdolla on ollut iso rooli.”

Lassila&Tikanoja on räätälöinyt Forumille oman lajitteluverkkokoulutuksen, jonka avulla uusi työntekijä saadaan briiffattua nopeasti kauppakeskuksen lajittelutapoihin ja kierrätyskäytäntöihin.

Sponda on valinnut sopimuskumppaneikseen alan edelläkävijätoimijoita, jotka ovat sitoutuneet yrityksen ympäristötavoitteisiin.

Yksi BREEAM-tulokseen vaikuttaneista tekijöistä oli huima 20 prosentin nousu Forumin jätteiden kierrätysasteessa. Hatakka kiittelee Lassila&Tikanojaa kokonaisvaltaisesta kehitystyöstä.

”L & T:n ympäristökoordinaattori on käynyt kaikki 140 liikettämme läpi ja opastanut henkilöstöä kädestä pitäen, miten juuri heidän tuottamansa jäte tulee lajitella. Lastauslaiturille on luotu siistit ja loogisesti sijoitellut kierrätyspisteet ja kuvallinen opastus on tehnyt lajittelusta sujuvampaa”, Hatakka luettelee.

”Ympäristösertifikaatti on keino osoittaa, että vastuullisuus ei ole vain kiillotettu pinta vaan koko toiminnan ydin.”

Eikä kehitystyö ole jäänyt vain kauppakeskuksen tiloihin.

Spondan vahvuus on sekä kauppakeskus- että toimistopuolen osaaminen. Forumissakin vastuullisuustyö ulotettiin myös kauppakeskuksen yläpuolella oleviin, 40 000 neliön kokoisiin toimistotiloihin.

Vastuullisuustyö hyödyttää kaikkia

Vastuullisuustyö ei ole enää pelkkä ympäristöasia. Sekä Spondassa että Forumissa vastuullisuus nähdään kokonaisuutena, joka tuo kilpailuetua ja vaikuttaa yhä enemmän asiakkaiden valintoihin.

”Kansainväliset ketjut haluavat kumppaneikseen vastuullisia toimijoita. Myös kuluttaja-asiakkaat vaativat vastuullisuutta.”

Kansainväliset ketjut haluavat kumppaneikseen vastuullisia toimijoita. Myös kuluttaja-asiakkaat vaativat vastuullisuutta. Ympäristösertifikaatit ovat keino tuoda vastuullisuutta näkyväksi ja osoittaa, että vastuullisuus ei ole vain kiillotettu pinta vaan koko toiminnan ydin.

Vastuullisuustyö on tuonut konkreettisia hyötyjä myös henkilöstölle. Forumiin on saatu uudet, hyötyliikuntaan kannustavat pyöräparkit ja lähiaikoina valmistuvat myös energiatehokkaat ja kaupungin hienoimmat yleisövessat.

”Forumiin valmistuvat lähiaikoina energiatehokkaat ja kaupungin hienoimmat yleisövessat.”

Sertifiointiin liittyvä raportointi on auttanut hahmottamaan paremmin myös vastuullisuustyön ympäristöhyötyjä. Tarkka seuranta kertoo, mikä merkitys pienilläkin asioilla on, kun ne tehdään pitkällä tähtäimellä. Ympäristön ohella parantunut energiatehokkuus hyödyttää myös vuokralaisyrityksiä sekä nostaa kiinteistön arvoa.

Vastuullisuustyö näkyväksi

Forumissa vastuullisuustyö nähdään matkaksi, jossa ei olla koskaan perillä. Tehdystä työstä ja tulevista tavoitteista halutaan kuitenkin kertoa entistä enemmän sekä asiakkaille että sidosryhmille.

Forumin tuore sertifiointi koskee koko Forum-korttelin teknisiä ominaisuuksia sekä ylläpitoa. Vastuullisuustyö ulotettiin kauppakeskuksen lisäksi kiinteistön yläkerroksissa sijaitseviin toimistotiloihin.

Forumin vastuullisuudesta kertoo myös joulun alla käynnistynyt Joulupuu-keräys. Valtakunnallisessa kampanjassa kerättiin joululahjoja haastavissa elämäntilanteissa eläville lapsille.

BREEAM In-Use- Very Good -ympäristösertifikaatti

  • BREEAM In-Use on kansainvälinen, kuusitasoinen rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, joka tähtää rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen ja terveellisempien työympäristöjen kehittämiseen.
  • Forumin tuore sertifiointi koskee koko Forum-korttelin liike- ja toimistotilojen teknisiä ominaisuuksia sekä ylläpitoa.
  • Forum nosti sertifikaattinsa arviointitasoa vuodesta 2016 kahdella tasolla.
  • Erinomaisen tuloksen taustalla ovat muun muassa kiinteistön parantunut energiatehokkuus ja kattavat energiatehokkuustoimenpiteet, erinomaiset julkisen liikenteen yhteydet ja palvelut, ylläpidon prosessien aktiivinen kehittäminen sekä kattava ympäristöpolitiikka tavoitteineen ja toimenpiteineen.
  • Forumin jätteiden kierrätysaste on noussut edellisvuosien tasosta yli 20 prosentilla. Jätteiden hyötykäyttöaste on 100 prosenttia.
  • Spondan kumppaneina vastuullisuustyössä toimivat Lassila & Tikanoja ja Colliers.
  • Forumin sertifiointiprosessista ja auditoinnista vastasi Green Building Partners Oy.

Julkaistu 25.11.2018

Jaa

Kiinnostuitko kiinteistöistämme? Tutustu toimitiloihimme.