• Artikkelit
  • Aurinkoenergiasta tuli kauppakeskusten vetovoimatekijä – Eloon ennätysmäinen aurinkovoimala

Aurinkoenergiasta tuli kauppakeskusten vetovoimatekijä – Eloon ennätysmäinen aurinkovoimala

Kuluttajien kasvavat vastuullisuusvaatimukset ja sähkön hinnan nousu ovat saaneet kauppakeskukset panostamaan aurinkoenergiaan. Suunnannäyttäjänä toimii kauppakeskus Elo, jonka katolle valmistuu ennätyssuuri aurinkovoimala.

Norstat Finlandin, syksyllä 2018 toteuttamassa valtakunnallisessa tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien käsitystä yritysten vastuullisimmista sähköntuotantotavoista.

Yli 56,5 % kuluttajista näki aurinkoenergian vastuullisimmaksi tavaksi sähkön tuottamisessa. Tuulivoimaa kannatti 17,6 % ja ydinvoimaa 10,7 % vastaajista.

Kuluttajat äänestävät jaloillaan

Samassa tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisissa hankinnoissa kuluttajat suosivat aurinkoenergiaa hyödyntäviä yrityksiä. Ylivoimaisesti merkittävimpään rooliin nousivat kaupoista ja kauppakeskuksista tehtävät hankinnat (61 %).

Kuluttajille on eniten merkitystä kauppojen ja kauppakeskusten energiaratkaisuilla.

Yrityksen vastuullisuudella oli merkitystä myös ruokaan (40 %), matkailuun (37 %) ja rakentamiseen (22 %) liittyvissä hankinnoissa.

Miksi juuri kauppakeskusten energiavalinnoilla on kuluttajille niin suuri merkitys, energiayhtiö Helenin tuoteryhmäpäällikkö, Riku Kuikka?

Kauppakeskus Elon katto on optimaalisen tasainen ja varjoton aurinkopaneelien asentamista varten.
Kauppakeskus Elon tasainen ja varjoton katto osoittautui aurinkovoimalalle optimaaliseksi. Asennusalueen koko on noin 12 000 neliömetriä. 

”Yksi tekijä on varmasti se, että kuluttajat ovat huomanneet voivansa vaikuttaa parhaiten ostosvalinnoillaan. Tietoisuus kauppakeskusten ja suurten kaupan alan toimijoiden energiaratkaisuista kasvaa koko ajan. Kauppakeskukset koetaan myös isoiksi toimijoiksi, joiden ratkaisuilla nähdään aidosti olevan väliä.”

Kauppakeskuksille optimaalinen hyöty

Kauppakeskusten nousua aurinkoenergian suurimmiksi hyödyntäjiksi selittävät kuluttajien odotusten lisäksi oman voimalan kautta syntyvät hyödyt.

Investointi on sitä kannattavampi, mitä tehokkaammin sen tuotanto saadaan kulutettua kohdekiinteistössä.

”Kauppakeskus tarjoaa aurinkovoimalalle usein optimaaliset olosuhteet. Kohteissa on tyypillisesti paljon tasaista ja varjotonta kattopinta-alaa ja rakenteet kestävät paneeleiden asentamisen”, Kuikka sanoo.

Elossa myös kattorakenteiden kantavuus oli riittävä aurinkopaneelien asentamista varten. Varsinkin vanhemmissa kohteissa on selvitettävä tarkasti, kestävätkö kiinteistön rakenteet sekä lumikuorman että paneeleiden painon.

Kuikan mukaan toinen merkittävä tekijä on se, että kauppakeskuksissa myös sähkönkulutuksen pohjakuorma on usein suuri – jolloin aurinkovoimalasta saa maksimaalisen hyödyn.

”Kesäaikaan aurinkovoimala tuottaa eniten sähköä juuri silloin, kun kauppakeskuksen jäähdytys kuluttaa eniten sähköä”.

Elon aurinkovoimala näyttää suuntaa

Spondan omistaman kauppakeskus Elon katolle valmistuva aurinkovoimala on mittaluokassaan Suomen suurin kattorakenteinen voimala. Miljoonan watin rajan ylittäneellä voimalalla katetaan jopa 27 % kauppakeskuksen kokonaissähkönkulutuksesta.

Hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 194 000 kiloa vuodessa.

Tuotettu sähkö on verkkosähköä edullisempaa, joten toiminta on alusta asti taloudellisesti kannattavaa. Ratkaisulla on myös mittavat ympäristöhyödyt – hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 194 000 kilogrammaa vuodessa.

Päivittäin auki olevissa kauppakeskuksissa kulutus on suurta, mikä maksimoi aurinkovoimalasta saatavat hyödyt.
Päivittäin auki olevissa kauppakeskuksissa, joissa tarvitaan viilennystä ja sähkönkulutus on suurta, aurinkoenergiasta saadaan maksimaalinen hyöty.

”Meille hanke on yksi askel pitkätähtäimisessä vastuullisuustyössä. Kehitämme jatkuvasti suunnitteluohjeitamme, joilla pystymme maksimoimaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian mahdollisuudet sekä uusissa että vanhemmissa kiinteistöissämme”, sanoo Spondan vastuullisuuspäällikkö Pirkko Airaksinen.

Elon katolle asennetaan yhteensä 3 186 aurinkopaneelia. Valmis aurinkovoimala kattaa noin neljäsosan kauppakeskuksen kokonaissähkönkulutuksesta. 

Tuoreessa GRESB-tutkimuksessa Euroopan vastuullisimmaksi kiinteistöalan yritykseksi valitun Spondan vastuullisuuspäällikkö haastaa lainsäätäjiä tarkastamaan aurinkovoimalan tuottorajoituksia.

”Olisimme voineet tehdä Eloon isommankin voimalan, mutta se ei olisi ollut verotuksen takia kannattavaa. Olisi hyvä pohtia, voitaisiinko tuotannon ylärajaa nostaa uusiutuvaa energiaa koskevien ratkaisujen kohdalla”, Airaksinen sanoo.

Aurinkovoimala on projekti, jossa kaikki voittavat

Oma aurinkovoimala on otettu Elossa sekä Ylöjärvellä vastaan innostuneesti. Kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolon mukaan hankkeessa on vain voittajia.

”Voimalan ympäristövaikutukset hyödyttävät meitä kaikkia ja ovat erityisen merkittäviä asiakkaillemme. Hanke pienentää kiinteistön sähkölaskua ja sitä kautta ylläpitokuluja – ja tästä hyötyvät tietenkin vuokralaiset. Voimme tukea hankkeella myös hiilineutraaliksi kaupungiksi pyrkivän Ylöjärven ilmastotavoitteita.”

Elon aurinkovoimala alkaa tuottaa sähköä keväällä 2010.
Aurinkovoimala valmistui marraskuussa 2019. Kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolon mukaan asiakkaat ovat olleet projektista alusta asti hyvin kiinnostuneita. 

Matinlompolo toivoo, että hanke avaa niidenkin silmiä, jotka ovat suhtautuneet aurinkoenergian mahdollisuuksiin epäilevästi.  

”Toivomme, että hanke saa asiakkaamme ajattelemaan, mitä aurinkoenergia voisi tarkoittaa heidän yrityksissään, taloyhtiössään tai kiinteistöissään. Haluamme esimerkillämme osoittaa, että uusiutuvan energian hyödyntäminen ei ole enää vain ympäristöteko vaan siitä on myös merkittävää taloudellista hyötyä.”

Kauppakeskus Elon omistaja Sponda valittiin kansainvälisessä GRESB 2019-vastuullisuustutkimuksessa Euroopan parhaaksi kiinteistöalan yritykseksi ja vuoden 2019 Sector Leaderiksi eli oman alansa kestävän kehityksen johtajaksi.

Jaa

Kiinnostuitko kiinteistöistämme? Tutustu toimitiloihimme.