• Artikkelit
  • ”Yritysvastuu on ennen kaikkea tekoja” – Spondan henkilökunta osallistuu aktiivisesti hyvän tekemiseen

”Yritysvastuu on ennen kaikkea tekoja” – Spondan henkilökunta osallistuu aktiivisesti hyvän tekemiseen

Yhteistyössä on voimaa. Vanha viisaus kuvaa hyvin myös Spondan vastuullisuusohjelmaan kuuluvaa vapaaehtoistyötä. Vuonna 2022 yhtiössä aloitetun toiminnan ansiosta Spondan työntekijät voivat käyttää vuosittain 1–2 työpäivää vapaaehtoistyöhön. Kyse ei ole pienestä puuhastelusta – viime vuonna yhtiön työntekijät osallistuivat vapaaehtoistyöhön yli 600 tunnin ajan. Yhteisöllisen vastuullisuuden ohjelma on saanut spondalaiset liikkeelle tavalla, joka yhdistää merkityksellisyyden tunteen, yhdessäolon ilon ja konkreettisen hyvän tekemisen.

Spondan Community Engagement -ohjelmassa on kyse kolmitahoisesta vastuullisuustyöstä. Yhden osa-alueen muodostavat Spondan kauppakeskuksissa aktiivisesti järjestettävät hyväntekeväisyyskeräykset, ilmaistapahtumat ja teemapäivät, joilla tuetaan voittoa tavoittelemattomien järjestöjen toimintaa. Toinen osa-alue pitää sisällään Spondan vuosittaisen joululahjoituksen henkilöstön äänestämälle hyväntekeväisyyskohteelle sekä muut lahjoitukset. Spondan toimistolla on järjestetty keräyksiä muun muassa vähävaraisille perheille, kodittomille ja pakolaisille.

“Kolmatta osa-aluetta edustaa työaikana tehtävä vapaaehtoistyö, joka on osoittautunut hyvin suosituksi tavaksi auttaa. Useampana syksynä Itämeripäivänä olemme yhdessä tarttuneet roskapihteihin ja puhdistaneet Itämeren rantoja. Olemme myös jakaneet ruokaa Hurstin avussa sekä osallistuneet Ronald McDonald Talolla ruoanlaittoon ja puutarhatalkoisiin”, toteaa Spondan vastuullisuusjohtaja Pirkko Airaksinen.

Viime syksynä Spondan työntekijät kohtasivat Hurstin avussa työvuorojensa aikana noin 29 600 avuntarvitsijaa ja ruokaa jaettiin 36 000 kiloa.

Yhteistyökumppanien kautta uusia tarttumapintoja vastuullisuuteen

Yritykset ovat viime vuosina siirtyneet aktiivisemmin sanoista tekoihin osoittaakseen todellisen sitoutumisensa vastuullisuuteen. Sosiaalisessa vastuullisuudessa merkittävään rooliin nousevat Airaksisen mukaan luotettavat yhteistyötahot.

”Yritysten yhteiskuntavastuu (CSR) ja etenkin sosiaalisen vastuullisuuden merkitys on noussut vahvasti esille niin Suomessa kuin muuallakin. Yksi tapa sen toteuttamisessa on antaa työntekijöille työaikana mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan – tämä trendi näkyy myös meillä. Toinen trendi tuntuu olevan se, että hyväntekeväisyyskohteiden kanssa haetaan pitkäaikaisia kumppanuuksia”, sanoo Ronald McDonald Lastentalosäätiön toiminnanjohtaja Johanna Huhtariihi.

Ronald McDonald Lastentalosäätiön toiminnanjohtaja Johanna Huhtariihi ja House Manager Leena Lehtovaara kiittävät yrityskumppaneita sujuvasta yhteistyöstä.

Voittoa tavoittelematon säätiö tekee tärkeää työtä perheiden hyväksi ja ylläpitää säätiön RML-taloa perheille, joilla on vakavasti sairaita lapsia. Yritysten antama tuki järjestöille on erittäin tervetullutta, sillä monen järjestön omat resurssit ovat hyvin niukat.

Vapaaehtoistyö työaikana on hieno kädenojennus työnantajalta!


”Kaikki apu mitä saamme yrityksiltä, säästää kustannuksia. Olemme pystyneet esimerkiksi jättämään ulkopuolisen tahon kokonaan pois pihamme ylläpidosta, sillä saamme tähän apua nyt eri yrityksiltä. Kustannuksia säästämällä meidän ei ole tarvinnut nostaa perheiden majoitusmaksua lainkaan melkein 10 vuoteen, vaikka kustannukset yleisesti ovat nousseet”, kiittelee Huhtariihi.

Samoilla linjoilla on John Nurmisen Säätiön tuottaja Maija Soljanlahti. Vapaaehtoistyö työaikana on hänenkin mielestään hieno kädenojennus työnantajalta. Säätiön Itämeren pelastamiseksi tehtävä työ perustuu hieman erilaiseen toimintamalliin, eli säätiön työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden työpanokseen.

”Meillä on rajalliset mahdollisuudet hyödyntää vapaaehtoistyötä, siispä olemme koostaneet toimintaamme tukeville yrityslahjoittajille kattavan ideapankin sopivista vapaaehtoistempauksista Itämeren hyväksi. Kannustamme myös kaikkia työyhteisöjä ja yrityksiä mukaan viettämään Itämeripäivää omalla tavallaan”, Soljanlahti kertoo.

Spondan linjaus vapaaehtoistyöhön käytettävästä työajasta tuli yritysjohdolta. Se kertoo siitä, että yrityksen arvoja halutaan elää todeksi myös käytännössä.

Vastuullisuuteen liittyvät asiat arkipäiväistyvät

Yhteinen toiminta luo yhteisöllisyyttä ihmisten välille. Lisäksi vastuullisuus aiheena kiinnostaa yhä enemmän laajempia joukkoja. Spondan Itämeripäivä- ja Green Office -yhteistyökumppanin WWF Suomen mukaan turvallisuuteen ja kriisinhallintaan liittyvät asiat kiinnostavat tällä hetkellä paljon ja se näkyy esimerkiksi öljyntorjuntakoulutuksiin hakeutumisena.

”Konkreettinen tekeminen luonnon hyväksi on myös psykologisesti hyvä keino hallita ympäristö- ja ilmastoahdistuksen tunteita. Kun yhä useampi yritys tulee ympäristöasioista tietoisiksi, ne arkipäiväistyvät. Tietoisuuden lisääntyminen on merkityksellistä, sillä saamme aktivoitua yrityksiä yhä enemmän ympäristö- ja ilmastotyöhön. Lisäksi tämä mahdollistaa WWF:n monitasoisen vapaaehtoistyön ylläpitämisen”, kertoo WWF Suomen asiakkuuspäällikkö Mikko Kuiri.

Kun yhä useampi yritys tulee ympäristöasioista tietoisiksi, ne arkipäiväistyvät.

Itämeripäivänä spondalaiset eivät antaneet sateen häiritä, vaan Mustikkamaan rannalta ja merestä kerättiin monta säkillistä roskaa, kuten kuvassa näkyvä työmaakyltti. Tempaus toteutettiin yhteistyössä WWF Suomen kanssa.

Näkyvyyttä ja aktiivista yhteistyötä Spondan kanssa

Maija Soljanlahti arvostaa sitä, että Spondan kanssa tehtävä yhteistyö on vaivatonta ja toimivaa. Säätiö on saanut yhteistyön kautta esimerkiksi valtakunnallista näkyvyyttä Itämeripäivälle vilkkailla paikoilla, joissa liikkuu potentiaalisia Itämeripäivän viettäjiä.

”Se, että kauppakeskukset kannustavat Itämeripäivän juhlimiseen, on tarpeellista ympäri Suomen. Näin suomalaisille muistuu mieleen, kuinka koko maa pohjoisinta osaa lukuun ottamatta on Itämeren valuma-aluetta”, Soljanlahti kertoo.

Myös WWF Suomen kokemukset viime syksyn Itämeripäivän muoviroskatalkoista ovat positiiviset. Kuiri nostaa esiin aktiivisen viestinnän merkityksen yhteistyön tekemisessä.

”Spondalaiset ovat erittäin reippaita talkoilijoita! Aktiivinen ja ketterä viestintä meidän ja asiakasorganisaation välillä on tärkeää, jotta tapahtuma saadaan toteutettua sujuvasti ja sen tavoitteet palvelevat mahdollisimman hyvin molempia osapuolia.”

Kevättalkoot RML-talolla olivat viimevuotiseen tapaan suosittu tapa osallistua hyvän tekemiseen. Spondan työntekijät viettivät iltapäivän haravoiden, uutta kompostia rakentaen, ruokaa tehden sekä pyöriä korjaten.

Kun yritys on mukana yhteisöllisen vastuullisuuden toteuttamisessa yritysjohtoa myöten, voidaan hyväntekeväisyyspäivinä samalla vahvistaa yrityskulttuuria. Toimistolta poistuminen ja yhdessä tekeminen uudessa ympäristössä piristää ja tarjoaa erilaisia näkökulmia arkiseen aherrukseen. Tämän tietää hyvin Huhtariihi, joka kiittelee vuolaasti Spondaa säätiölle tarjotusta avusta.

”Osa Spondalaisista huolsi kaikki polkupyörämme, kun samaan aikaan toiset valmistivat perheille ruokaa ja kolmas porukka leikkasi nurmikkoa sekä haravoi. Yksi yhteyshenkilö Spondalta meille päin koordinoi asiat tehokkaasti ja piti huolen, että kaikki ovat ajan tasalla. On myös upeaa nähdä, että ylin johto on mukana vapaaehtoistyössä. Osallistuva yrityskulttuuri vahvistuu tämän tapaisissa tapahtumissa, missä yhdessä tehdään arjesta poikkeavia asioita. Toivomme, että myös yritykset saavat näistä päivistä jotain itselleen – ainakin yhdessä tekemisen riemua hyvän asian puolesta”, Huhtariihi toteaa.

Kiitos kaikille yhteistyötahoillemme, että saamme olla mukana tärkeässä työssänne!

Jos haluat itse osallistua tai lahjoittaa, tutustu seuraaviin tarinoihin ja vaihtoehtoihin:

https://rml.fi/yritysyhteistyo/referenssitarinoita

www.johnnurmisensaatio.fi

www.hurstinapu.fi

www.wwf.fi

Jaa