• Artikkelit
  • Toimitilojen trendit 2019 – älyä, elämyksellisyyttä ja coworkingia

Toimitilojen trendit 2019 – älyä, elämyksellisyyttä ja coworkingia

Toimitiloista on tullut yrityksille kilpailutekijä, joihin panostetaan yhä enemmän. Millaiset asiat toimitilasuunnittelua ohjaavat vuonna 2019? Entä millaisia trendejä yritysten toimitiloissa on nähtävissä?

1. Lähtökohtana monitilatoimisto

Halutuin toimitilaratkaisu on edelleen monitilatoimisto. Monitilatoimisto eroaa edeltäjästään avotoimistosta, siinä, ettei kaikkia työtehtäviä hoideta omalta työpisteeltä käsin, vaan toimistosta löytyy sopiva tila jokaiseen työnteon tilanteeseen.

Spondan sisustusarkkitehti Jaana Räsänen on erikoistunut monitilakonseptisuunnitteluun. ”Uudenlaisia työn tekemisen tapoja sisältävä tilakonsepti auttaa yrityksiä pysymään mukana työelämän muutoksessa”, Räsänen sanoo.

Yrityksissä tiedostetaan yhä paremmin, että yhteisöllisiä ja hiljaisia tiloja sisältävä tilakonsepti vaatii selkeät pelisäännöt. Huolellinenkaan tilasuunnittelu ei riitä, jos käyttäjillä ei ole yhteistä koodistoa sille, miten tiloja käytetään. Missä saa puhua puhelimeen ja missä keskeyttää toisen työn teon.

2. Älyteknologiasta tehoa tilankäyttöön

Toimitilojen älyteknologiaratkaisut liittyvät tällä hetkellä pitkälti sensoriteknologiaan, jonka avulla voidaan mitata esimerkiksi tilojen käyttöastetta ja käyttötapoja – ja parantaa näin tilatehokkuutta ja pienentää tilojen käyttökustannuksia.

Yhä useammasta yrityksestä löytyy virtuaalinen aulapalvelu.

Yrityksissä suositaan myös virtuaalisia aulapalveluita ja pyritään löytämään yhä tehokkaampia työtapoja ja -tiloja etäpalavereiden pitämiseen.

Tiloja suunniteltaessa hyödynnetään virtuaaliteknologiaa, jolloin asiakas voi tutustua tiloihinsa virtuaalisesti VR-lasien avulla. Tulevaisuudessa tiloja voitanee suunnitella ja kalustaa myös lisätyn todellisuuden (AR) avulla.

3. Koko yrityskulttuuri muuttuu

Harva yritys tekee enää pelkkää tilaprojektia, vaan tiloilla halutaan rakentaa yrityksen työnantajabrändiä ja viestiä yrityksen kulttuurista ja arvoista.

Toimitilojen vaihdoksella pyritään uudistamaan yrityskulttuuria ja työn tekemisen tapoja.

Toimitilaprojektin rinnalla kulkee tyypillisesti laajoja sisäisiä ICT- tai hr-hankkeita, joilla pyritään tukemaan yrityskulttuurin ja työn tekemisen tapojen muutosta. Tilaratkaisuilla ja uusilla teknologioilla voidaan esimerkiksi parantaa tiedonkulkua, madaltaa organisaation hierarkiaa, kannustaa henkilöstöä liikkumaan tai luoda uudenlaisia palaveeraamiskäytäntöjä.

4. Elämyksellisyyttä ja yhdessä tekemistä

Toimitilasuunnittelun ydinsanat ovat elämyksellisyys ja kokemuksellisuus. Tiloille luodaan erilaisia, yrityskulttuuriin sopivia teemoja ja tunnelmia. Erikoistilat tuovat inspiraatiota ja tarjoavat tauko- ja latautumispaikkoja digityön kuormittaville aivoille.

Toimitiloissa yleistyneet teema- tai lepohuoneet saavat ajatukset irti työstä ja auttavat digityön kuormittavia aivoja latautumaan.

Yrityksestä voi löytyä metsähuone, johon striimataan livekuvaa luonnosta tai aromaattinen lepohuone, jossa voi ottaa päiväunet riippumatossa.

Kokemuksellisuutta luodaan myös yhdessä tekemisen kautta. Yrityksessä voi olla iso, yhteisen lounaskokkailun mahdollistava keittiö tai yhteiseen joogahetkeen kutsuva relaxroom.

Etätyön suosion kasvun myötä yritykset joutuvat näkemään entistä enemmän vaivaa saadakseen työntekijät viihtymään toimistolla. Ilmiö näkyy toimitilojen kodinomaistumisena.

Toisaalta myös hotelleista tuttu funktionaalisuus on leviämässä toimitilasuunnitteluun. Tällöin elämyksellisyys syntyy työympäristön häiriöttömyydestä, teknologian maksimaalisesta hyödyntämisestä ja pieteetillä tehdyistä yksityiskohdista.

5. Coworkingia naapuriyritysten kesken

Coworking-tiloista on tullut yhä merkittävämpi osa yritysten toimitilasuunnittelua.

Yhteisöllisissä ja keskeisillä paikoilla sijaitsevissa coworking-tiloissa järjestetään ideointipalavereita, koulutuksia ja asiakastilaisuuksia – tai yritys voi siirtää kokonaisen yksikön tai tiimin työskentelemään ja verkostoitumaan ulkoistettuihin toimitiloihin.

Coworking yleistyy myös naapuriyritysten kesken. Yritykset voivat käyttää yhteisiä palaveritiloja tai jakaa myös avotiloja ja yksittäisiä työpisteitä.

Tilat voivat toimia myös eri maissa tai paikkakunnilla toimivien työntekijöiden etätyöpisteinä. Coworkingia harjoitetaan myös yritysten kesken. Yritykset voivat jakaa omat toimitilansa yhden tai useamman kumppaniyrityksen kanssa ja saada erilaisia synergiahyötyjä toisistaan.

6. Vastuullisuus näkyväksi

Yksi toimitilasuunnittelua vahvasti määrittävä trendi on vastuullisuus. Yhä useampi yritys hankkii toimitilansa ympäristösertifioiduista kiinteistöistä ja noudattaa WFF:n Green Office -standardeja.

Tilatehokkuudella halutaan pienentää omaa hiilijalanjälkeä ja kalustehankinnoissa suositaan kierrätystä ja aitoja sekä ekologisia materiaaleja. Myös henkilöstön terveyteen ja työhyvinvointiin panostetaan.

Workspacen sisustusarkkitehti SIO, Nina Kallénin mukaan asiakkaat osaavat vaatia vastuullisia ja kestäviä sisustusratkaisuja. Toimitiloissa suositaan ekologisia kalusteita, kierrätysmateriaaleja ja vihreistä arvoista viestiviä viherseiniä.

Yritykset edellyttävät, että toimistossa on laadukas sisäilma, ergonomiset kalusteet ja työmatkaliikkumisen mahdollistavat sosiaalitilat. Saastuttavaa ja henkilöstöä kuormittavaa työmatkailua vähennetään panostamalla toimiviin etäyhteyksiin ja virtuaalipalaveritiloihin.

7. Kaikki irti akustiikasta

Keskittymistä vaativan tietotyön ja yhteisöllisten tilojen lisääntyessä akustiikalla on toimitilasuunnittelussa yhä merkittävämpi rooli. Akustiikkasuunnittelija otetaan toimitilaprojektiin usein mukaan heti alkuvaiheessa, niin että jo tilan muodolla ja pohjasuunnittelulla voidaan vaikuttaa tilojen äänimaisemaan ja akustiikkaan.

Yhä useampi yritys hyödyntää tilaprojektissaan akustiikkasuunnittelijaa.

Myös markkinoille tulleet uudenlaiset akustisuutta parantavat sisustuselementtivaihtoehdot, kuten huopapintaiset kalusteet, akustiikkataidepaneelit ja verhoillut puhelinkopit innostavat yrityksiä panostamaan tilojensa akustiikkaan.

8. Tehokkaampia palaveritiloja

Yrityksiin tehdään yhä enemmän pieniä, 2–4 tai 4–6 hengen neuvotteluhuoneita. Myös pienet, skype-puhelun mahdollistavat hiljaiset huoneet ja vetäytymistilat yleistyvät – puhelinkoppiin on mahduttava työskentelemään läppärin kanssa.

Yrityksiin suunnitellaan yhä enemmän pieniä neuvotteluhuoneita ja hiljaisia vetäytymistiloja. Oleellista on, että tilat tarjoavat puitteet myös tehokkaaseen työskentelyyn.

Myös palaveritehokkuutta parantavia seisomaneukkareita suositaan ja niitä varustellaan erilaisilla tasapainolaudoilla tai käsipainoilla, jotka aktivoivat kokoustajia myös liikkumaan.

9. Keittiö kasvaa kahvilaksi

Sanonta, että taukotila on yrityksen tärkein huone, pitää edelleen paikkansa. Yrityksissä panostetaan yhä näyttävämpiin, isompiin ja yhteisöllisempiin keittiöihin ja lounastiloihin.

Hotelli- ja ravintolapuolelta tutut isot keittiöt leviävät myös toimitiloihin. Pöytiin tai kalusteisiin upotettujen pistorasioiden ja ergonomisten kalusteiden ansiosta työpäivän voi viettää vaikka kokonaan keittiötiloissa.

Trendinä ovat hotelli- ja ravintolapuolelta tulleet kahvilamaiset ja coworking-tyyliset keittiöt, joissa henkilöstö tai asiakkaat pääsevät itse tekemään erikoiskahvinsa tai smoothiensa – ja joissa henkilöstö voi tarvittaessa myös työskennellä. Keittiöön voidaan palkata myös oma barista.

Jutun asiantuntijoina ovat toimineet Workspacen sisustusarkkitehti SIO Nina Kallén, Spondan sisustusarkkitehti Jaana Räsänen sekä Tiedon johtaja Tomi Teikko. Muut taustalähteet: Toimitilojen trendit 2018, Taitori, Workplace trends report, Sodexo

Kiinnostavatko tulevaisuuden toimitilat? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää! >>

Jaa