• Artikkelit
  • Spondan tekemä lahjoitus turvaa parasta hoitoa lapsipotilaille myös poikkeustilanteissa
Kuva: Shutterstock

Spondan tekemä lahjoitus turvaa parasta hoitoa lapsipotilaille myös poikkeustilanteissa

Spondan Uudelle lastensairaalalle myöntämä tuki ohjattiin Lastenklinikoiden Kummien avulla parhaimpaan mahdolliseen käyttötarkoitukseen. ”Yrityslahjoituksilla hankitut laitteet auttavat meitä pysymään huippukirurgian kärjessä”, lastenkirurgian ylilääkäri Jukka Salminen sanoo.

Spondan vuosina 2019 ja 2020 lahjoittamille rahoille tehtiin Kummien ja sairaalan asiantuntijoiden avulla tarkka käyttösuunnitelma. Ensimmäisellä lahjoituksella osallistuttiin veren ulkoisen hapetuksen mahdollistavan ECMO-laitteen hankintaan. Tavoitteena oli turvata laitehoidon riittävyys esimerkiksi koronaepidemian kaltaisessa poikkeustilanteessa.

Sairaalamaailmassa näkee konkreettisesti, miten merkittävä rooli yrityksillä on yhteiskuntavastuun kantajina.

”ECMO-laitetta käytetään silloin, kun lapsen omat keuhkot tai sydän eivät enää toimi, ja kaikki muut keinot on käytetty. Kyseessä on hengen pelastava laitehoito, jonka avulla noin 70–80 % potilaista, jotka muuten menehtyisivät, voidaan pelastaa”, lastenkirurgian ylilääkäri Jukka Salminen taustoittaa.

Yritysten tuella hankitut laitteet ovat lastenkirurgian ylilääkäri Jukka Salmisen mukaan huippulaadukkaita. ”Ne takaavat lapsipotilaille parhaan mahdollisen hoidon ja auttavat meitä pysymään alan kehityksen kärjessä.” Kuva: Matti Snellman, HUS

Vuoden 2020 lahjoituksella tuettiin neuronavigaattorin lisäohjelmiston hankintaa. Neuronavigaattorin avulla voidaan leikkauksen aikana paikantaa aivokasvaimia ja epilepsiapesäkkeitä ja auttaa kirurgia suunnistamaan leikattavaan kohteeseen. Näin lapsipotilaan aivoleikkaus voidaan tehdä mahdollisimman tarkasti. 

”Molemmat laitteet ovat sekä teknologisesti että tulosten kannalta huippuluokkaa. Ne auttavat meitä myös kehittämään omaa osaamistamme ja pysymään alan kehityksen kärjessä,” Salminen sanoo.

Yritysten auttamishalu ei ole kadonnut

Spondan perinteen mukaan vuosittaisen lahjoituskohteen valinnasta päättää henkilöstö. Uusi lastensairaala valikoitui lahjoituskohteeksi ensimmäisen kerran vuonna 2019.

”Nyt poikkeusaikana tuki nähtiin entistä tärkeämmäksi. Lastenklinikoiden Kummit ry:n kautta on mahdollista auttaa vakavasti sairastavia lapsia ja heidän perheitään sekä tukea sairaalassa tehtävää arvokasta työtä,” Spondan vastuullisuuspäällikkö Pirkko Airaksinen sanoo.

Uusi lastensairaala
Uusi lastensairaala on Suomen suurin lasten vaativaan erikoissairaanhoitoon keskittynyt sairaala. Toiminnan lähtökohtana ovat potilaiden ja perheiden hyvinvointi ja yhdenvertaisuus. Kuva: Matti Snellman, HUS

Ylilääkärin mukaan sairaalamaailmassa näkee konkreettisesti, miten merkittävä rooli vastuullisilla yrityksillä on yhteiskuntavastuun kantajina. Hän korostaa myös Kummien merkitystä ja erinomaisesti toimivaa yhteistyötä.

”Spondan tapaus osoittaa, miten hyviä tuloksia saadaan, kun prosessin työnjako on selvä ja lahjoitus pystytään kohdistamaan parhaimpaan mahdolliseen käyttötarkoitukseen”, Salminen kiittelee.

Vaikka korona on tuonut merkittäviä haasteita monen yrityksen liiketoiminnalle, ilmassa on ollut vahvaa auttamisen halua.

Myös Lastenklinikoiden Kummien viestintä- ja markkinointipäällikkö Matti Valli iloitsee siitä, että monessa yrityksessä on haluttu jatkaa hyväntekeväisyystoimintaa vaikeista ajoista huolimatta.

”Vaikka korona on tuonut merkittäviä haasteita monen yrityksen liiketoiminnalle, ilmassa on ollut vahvaa osallistumisen ja auttamisen halua.” 

Uusi lastensairaala
Spondan perinteen mukaan vuosittaisen lahjoituskohteen valinnasta päättää henkilöstö. Valittu kohde voi liittyä esimerkiksi ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen tai vaikkapa kulttuurin, tieteen tai tasa-arvon edistämiseen. Kuva: Matti Snellman, HUS

Vallin mukaan yritysten hyväntekeväisyystyössä pitkäaikaisia trendejä ovat olleet ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät hankkeet. Korona-aikana asialistalle ovat nousseet erityisesti perheiden jaksaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointi.

”Isompien toimijoiden kohdalla tukikohteita kartoitetaan usein omien vastuullisuusohjelmien pohjalta. Pienemmille toimijoille esimerkiksi paikallisuus on usein varsin tärkeä kriteeri ja lahjoituksia tehdään myös spontaanisti.”

Hyväntekeväisyys hyödyttää monia tahoja – myös antajaa

Spondassa lahjoitukset ovat yksi osa vastuullisuusohjelmaa. Näkyvintä vastuullisuustyötä tehdään kauppakeskuksissa, jotka tarjoavat tilojaan ja mediakanaviaan yhteistä hyvää edistävien organisaatioiden käyttöön. 

”Teemme eri sidosryhmien kanssa laajaa yhteistyötä, joka mahdollistaa ihmisten auttamisen ruohonjuuritasolla esimerkiksi erilaisten ilmaistapahtumien, näyttelyiden, loma-aktiviteettien ja keräysten kautta”, Airaksinen sanoo.

Spondan hyväntekeväisyystyössä korostuu pitkätähtäimisyys. Ennen Uutta lastensairaalaa yhtiö on tukenut usean vuoden ajan Itämeren suojelua – ja toimii yhä Itämeripäivän yhteistyökumppanina. Kuva: John Nurmisen säätiö

Kummit ry:n Valli näkee hyväntekeväisyystoiminnan säteilevän ympärilleen monenlaisia hyötyjä – hyötyjänä on usein myös yritys itse.

”Spondan, kuten monen muunkin yrityksen lahjoitus on merkittävä yritysvastuuratkaisu, josta hyötyvät avunsaajan lisäksi lukuisat eri tahot. Se, että yritys työntekijöineen kokee tärkeäksi vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin ja edistää yhteistä hyvää, lisää tutkitusti myös työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista”, Valli kiteyttää.

Yhteisellä asialla – Lastenklinikoiden Kummit

  • Lastenklinikoiden Kummit ry on 1993 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana.
  • Viime vuosina yhdistys on tukenut merkittävin panoksin lasten ja nuorten mielenterveystyötä.
  • Koko toimiaikanaan Lastenklinikoiden Kummit ry on tehnyt lahjoituksia noin 38 miljoonan euron edestä.

Haluatko auttaa – ryhdy Lastenklinikoiden Kummien tukijaksi! >>

Jaa