VASTUUNRAJOITUS

Julkaistu: 2016-02-29 12:44:50 CE

VASTUUNRAJOITUS

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai niillä mainittuihin osakkeisiin tai merkintäoikeuksiin (”Arvopaperit”) tai niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa yleisesti levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai missään maassa tai missään olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.

Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”arvopaperilaki”) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman rekisteröintiä tai arvopaperilain mukaista poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49 (2) (a)-(d) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan 49(1) piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista.

Painamalla nappia ”Hyväksyn” ja saadessasi pääsyn Arvopapereita ja niiden listaamista koskevaan tietoon vahvistat, että olet lukenut, hyväksynyt ja ymmärtänyt edellä esitetyn.

Paina ”En hyväksy” palataksesi edelliselle sivulle.