• Julkaisut
  • Välimiesoikeus on vahvistanut Polar Bidcon lunastusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Spondan osakkeilla on keskeytetty

Välimiesoikeus on vahvistanut Polar Bidcon lunastusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Spondan osakkeilla on keskeytetty

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Sponda Oyj                                                     
Pörssitiedote                           
5.12.2017 klo 15:50

Välimiesoikeus on vahvistanut Polar Bidcon lunastusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Spondan osakkeilla on keskeytetty

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on 5.12.2017 antamassaan käsittelyratkaisussa vahvistanut, että Polar Bidco S.à r.l:illa (”Polar Bidco”) on oikeus lunastaa Sponda Oyj:n (”Sponda”) vähemmistöosakkeet ja että Polar Bidcolla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta.

Sponda on 19.10.2017 hakenut kaupankäynnin lopettamista Spondan osakkeilla ja osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta vakuuden asettamisen jälkeen. Käsittelyratkaisun johdosta Nasdaq Helsinki Oy keskeytti 5.12.2017 klo 15.03 kaupankäynnin Spondan osakkeilla. Vakuuden asettamisesta ja Spondan osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan erikseen.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 040 754 5961

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,9 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.9.2017.