• Julkaisut
  • Tulevaisuuden toimitilat ovat joustavia ja houkuttelevia kohtauspaikkoja

Tulevaisuuden toimitilat ovat joustavia ja houkuttelevia kohtauspaikkoja

Sponda Oyj
Lehdistötiedote
25.2.2014 klo 9:50

Tulevaisuuden toimitilat ovat joustavia ja houkuttelevia kohtauspaikkoja

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj pyysi asiakkaitaan luomaan katseen työn tulevaisuuteen. Vuonna 2030 toimistossa kohdataan, rauhoitutaan, liikutaan ja luodaan. Viihdytään kuin kotona. Aisteja hivelevälle, ekotehokkaalle ja tilanteiden mukaan muuntuvalle työpaikalle on houkuttelevaa lähteä.

Työpäivä tulevaisuuden toimistossa?

Suunnitteluun syventymistä hiljaisessa huoneessa, ideointipalaveri pallon toiselle puolen, liikuntasessio asiakkaiden kanssa, päivätorkut sohvalla, sähköpostit säädettävän työpöydän äärellä seisten. Tapaamiset sovitaan virtuaalitilaan, sohvalle tai keittiönpöydän ääreen. Ergonominen, aisteja hivelevä design tukee työskentelyä.

Spondan asiakkaidensa keskuudessa toteuttamassa Tulevaisuuden toimitilat 2030 -kyselyssä korostuivat toimitilojen avoimuuden ja muuntautumisen vaatimukset sekä työn liikkuvuuden lisääntyminen. Kysely auttaa Spondaa kehittämään tarjontaansa myös jatkossa.

Tulevaisuudessa erilaiset työn tekemisen tavat edellyttävät yhä monipuolisempia, joustavia työtiloja. Syventymiseen sopivat, aistiärsykkeitä minimoivat tilat ovat tärkeitä siinä missä kohtaamisiin ja yhteiseen luovaan tekemiseen rohkaisevat tilat.

Viihtyisät, monipuoliset ja joustavat toimitilat ovat menestystekijä ja samalla rekrytointivaltti

90 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää todennäköisenä sitä, että organisaation tiloissa työskennellään entistä enemmän yhdessä muiden kuin oman yrityksen työntekijöiden kanssa. 40 prosenttia vastaajista uskoo työn liikkuvuuden lisääntyvän. Liikkuvassa elämässä työ ja vapaa-aika sulautuvat yhdeksi. Viihtyminen ja rentoutuminen siivittävät työskentelyä.

Toimiston rooli inspiroivana tukikohtana ja kohtaamispaikkana onkin aiempaa keskeisempi. Kun työyhteisöt ovat tulevaisuudessa yhä enemmän verkostomaisia, viihtyisän ja houkuttelevan työtilan merkitys korostuu entisestään yhteisöllisyyttä rakentavana tekijänä.

Työtilojen valintaan vaikuttaa tulevaisuudessa yhä enemmän myös ekotehokkuus. Esimerkiksi 46 prosenttia vastaajista uskoo energiatehokkuuden olevan ratkaiseva tekijä toimistotilojen valinnassa.

Kyselyyn vastaavat pitävät toimitilakumppanin valinnassa tärkeinä kriteereinä monipuolisen ja joustavan tarjonnan lisäksi kustannustehokkuutta ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa. Näihin tarpeisiin Sponda haluaa vastata myös tulevaisuudessa.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista Spondan vuoden 2013 vuosikertomuksesta:

— yhteenveto tutkimuksen tuloksista
— näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä

Sponda Oyj

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,3 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,4 miljoonaa neliömetriä.