• Julkaisut
  • Spondan vastuullisuuskatsaus 2023 – GRESB Global Sector Leader ylitti jälleen ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteensa

Spondan vastuullisuuskatsaus 2023 – GRESB Global Sector Leader ylitti jälleen ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteensa

Sponda Oy                              Lehdistötiedote                                                 25.4.2024 klo 09:30 

Spondan vastuullisuuskatsaus 2023 – GRESB Global Sector Leader ylitti jälleen ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteensa

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan julkaiseman vuoden 2023 vastuullisuuskatsauksen mukaan yhtiö ylitti viime vuonna menestyksekkäästi ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteensa. Kansainvälisessä GRESB-vastuullisuusarvioinnissa oman vertailuryhmänsä jaetulle ykkössijalle noussut GRESB Global Sector Leader -yhtiö vähensi hiilidioksidipäästöjään ja jatkoi energiankulutuksen vähentämistä koko kiinteistöportfoliossaan. Spondan kiinteistöjen ympäristösertifiointien määrä kasvoi, ja yhtiö nosti luonnon monimuotoisuuden keskeiselle sijalle vastuullisuusstrategiassaan.

”Olen erittäin ylpeä vuoden 2023 vaikuttavista saavutuksistamme vastuullisuuden saralla. Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme ja niiden eteen tekemämme työ ovat olennainen osa liiketoimintastrategiaamme ja toimivat kehityksemme keskeisenä ajurina. Yritysjohtajat tekevät toimitilapäätöksiä entistä strategisemmin, painottaen paitsi keskeistä sijaintia myös tilojen vastuullisuutta, energiatehokkuutta ja vuokranantajan vahvaa ESG-osaamista. Kiinteistöjemme keskeinen sijainti ja korkeat vastuullisuus- ja laatustandardit vastaavat näihin vaatimuksiin, ja tukevat asiakkaitamme ja sidosryhmiämme heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa”, sanoo Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal.

Merkittäviä panostuksia ympäristövastuullisuuteen sekä yhteisöihin

Sponda saavutti vuonna 2023 useita merkittäviä virstanpylväitä vastuullisuustyössään.

  • Sponda sijoittui viime vuoden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -arvioinnissa jaetulle ykkössijalle vertailuryhmässään vastuullisimpana kiinteistöomistajana ja -rakennuttajana ja oli jälleen vertailuryhmänsä Global Sector Leader. Yhtiön tinkimätön sitoutuminen vastuullisuuteen on saanut tunnustusta arvioinnissa jo yhdentoista vuoden ajan. Arvioinnissa täydet pisteet vastuullisesta rakennuttamisesta saivat Spondan rakennushanke Signe Helsingin ydinkeskustassa sekä Tikkurilaan valmistuva toimistotalo.
  • Vuoden 2023 loppuun mennessä Sponda on vähentänyt energiankulutuksen päästöjä 81,4 % (Scopet 1 ja 2, verrattuna vuosien 2016-2018 keskiarvoon). Yhtiö on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään sekä saavuttamaan kiinteistöjen energiankulutuksen hiilineutraaliuden vuoteen 2025 mennessä. Spondan ilmastotavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymiä, minkä mukaisesti yhtiön tavoitteena on vähentää kaikkia päästöjään vähintään 46,2 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen lukeutuvat myös arvoketjun epäsuorat Scope 3 -päästöt. Kaikki Spondan kauppakeskukset ja merkittävä osa yhtiön Helsingin keskustan toimitilakiinteistöistä ovat jo energiankulutukseltaan hiilineutraaleja (Scopet 1 ja 2).
  • Sponda on vähentänyt energiankulutusta koko kiinteistöportfoliossaan 11,8 % (verrattuna vuosien 2016-2018 keskiarvoon). Investointien ja energiatehokkuustoimien ansiosta yhtiö saavutti yli 10 000 megawattitunnin energiansäästön viime vuonna.
  • Sponda saavutti 13 uutta ympäristösertifikaattia viime vuonna, ja 88 prosentilla yhtiön kiinteistöistä oli vuoden lopussa BREEAM- tai LEED-sertifikaatti. Yhtiön tavoitteena on sertifioida 94 prosenttia kiinteistöistään vuoden 2025 loppuun mennessä kiinteistöjen arvon mukaan mitattuna.Viimeisen kahden vuoden aikana Sponda on päivittänyt energiatodistukset suurimmassa osassa kiinteistöjään, joista 75 prosentilla on nyt C-luokan tai sitä korkeamman luokan energiatodistus.
  • Sponda viimeisteli vuoden 2023 aikana uudet ESG-suunnitteluohjeensa, jotka kattavat esimerkiksi uusien rakennushankkeiden ja peruskorjausten toteutuksen EU:n taksonomiakriteerien mukaisesti. Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeille asetettiin elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvot Ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.
  • Sponda nosti luonnon monimuotoisuuden keskeiselle sijalle vastuullisuusstrategiassaan ja määritteli selkeät biodiversiteettitavoitteet ja -toimenpiteet vuosille 2024-2025. Yhtiö tekee yhteistyötä ekologien kanssa vahvistaakseen myönteistä vaikutustaan paikallisiin ekosysteemeihin.
  • Spondan uudet toimitilat Helsingin ydinkeskustassa lisäsivät henkilökunnan hyvinvointia, mikä näkyi myös nettosuositteluindeksissä (eNPS), joka nousi 33:sta 38:aan.
  • Sponda ylitti viime vuonna selvästi yhteisöllisyysohjelmansa tavoitteet: yhtiön omistamat kauppakeskukset isännöivät yli 100 yhteisötapahtumaa, jotka tavoittivat yli 4,8 miljoonaa ihmistä. Näitä tapahtumia olivat esimerkiksi Earth Hour ja Helsinki Pride. Lisäksi spondalaiset osallistuivat vapaaehtoistyöhön työaikanaan yhteensä noin 640 tunnin edestä.Samoja vastuullisuusohjelman toimenpiteitä jatketaan myös vuonna 2024.

”Kun tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen niukkuudesta kasvaa jatkuvasti, on entistä tärkeämpää varmistaa, että kiinteistösalkkumme resilienssi on korkealla tasolla ja se täyttää kunnianhimoiset kestävän kehityksen vaatimukset. Jatkossa keskitymme vastuullisuustyössämme edelleen toimintamme päästöjen vähentämiseen, ihmisoikeuksien takaamiseen sekä terveyden ja turvallisuuden varmistamiseen koko arvoketjussamme”, sanoo Spondan vastuullisuusjohtaja Pirkko Airaksinen.

Spondan vastuullisuuskatsaus 2023 on ladattavissa Spondan verkkosivuilta.

Sponda Oy

Lisätietoja:
Anita Riikonen, Brändi- ja viestintäpäällikkö
puh. 040 833 3804, anita.riikonen@sponda.fi

 

Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan. www.sponda.fi.