• Julkaisut
  • Spondan vastuullisuuden vuosi 2014 oli menestyksekäs

Spondan vastuullisuuden vuosi 2014 oli menestyksekäs

Sponda Oyj                  
Lehdistötiedote        
20.02.2015 klo 10:15

Spondan vastuullisuuden vuosi 2014 oli menestyksekäs

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan ympäristö- ja yritysvastuun saralla otettiin merkittäviä askelia vuonna 2014. Sponda sai kansainvälistä tunnustusta vastuullisuusraportoinneistaan ja allekirjoitti arvostetun YK:n Global Compact aloitteen ensimmäisenä suomalaisena listattuna kiinteistösijoitusyhtiönä.

Osoituksena ympäristövastuun tehokkaista toimista Spondan Suomen kiinteistöjen energian kokonaiskulutus laski 8 prosentilla, sähkön kulutus 13 prosentilla ja lämmön kulutus 4 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2014. Lisäksi jätehuollossa on edistytty merkittävästi, sillä Spondan jätteiden hyötykäyttöaste nousi vuoden 2014 loppuun mennessä 96 prosenttiin edellisvuoden 87 prosentista.

– Kiinteistöalalla on valtavan tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Tässä työssä haluamme olla alamme edelläkävijöitä, kertoo Spondan ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula.

Energiatehokkuusohjelma tuottaa tulosta

Spondan Energiatehokkuusohjelmalla, jonka tavoitteena on kiinteistöjen energiansäästö yhdessä käyttäjien kanssa, saavutettiin vuonna 2014 121 MWh:n vuotuinen energiansäästö. Tämä vastaa noin 830 suomalaisen omakotitalon keskimääräistä vuotuista energiankulutusta. Sponda tavoittelee ohjelmalla 20 prosentin energiansäästöä vuoteen 2020 mennessä vuosien 2001-2005 keskimääräisestä kulutuksesta, josta tähän mennessä on aikataulussaan saavutettu 13,3 prosenttia.

Ensimmäinen GRI G4 -raportointiohjeiston mukainen integroitu vuosikertomus julkaistu tänään

Spondan vastuullisuustyössä otettiin merkittävä kehitysaskel vuonna 2014 kun yhtiön vastuullisuusprioriteetit päivitettiin olennaisuusanalyysin avulla. Osana olennaisuusanalyysiä Sponda toteutti vastuullisuuskyselyn tärkeimmille sidosryhmilleen sekä toimialan vastuullisuus- ja liiketoimintavaikutusanalyysit. Sidosryhmien kannalta tärkeimmät näkökohdat otettiin huomioon Spondan olennaisten vastuullisuusnäkökohtien määrittämisessä.

Alan edelläkävijänä Sponda haluaa kehittää vastuullisuusraportointiaan ja yhtiö raportoi vuoden 2014 vastuullisuustyöstään GRI G4 -raportointiohjeiston mukaisesti. Yhtiön ensimmäinen GRI G4 -raportointiohjeiston mukainen integroitu vuosikertomus julkaistiin tänään.

Kansainvälistä tunnustusta ympäristö- ja yritysvastuun raportoinneista

Vuonna 2014 Sponda sai kansainvälistä tunnustusta ympäristö- ja yritysvastuun raportoinneista. Sponda oli Pohjoismaiden paras kiinteistösijoitusyhtiö Carbon Disclosure Project (CDP) – arvioinnissa, jossa mitataan yritysten kasvihuonekaasupäästöjä ja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

Sponda saavutti toistamiseen myös Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -tutkimuksessa Green Star – tunnustuksen. Tunnustus myönnetään alan yrityksille, joissa vastuullisuutta mitataan, toteutetaan, johdetaan ja kehitetään menestyksekkäästi olennaisena osana yrityksen liiketoimintaa.

Mukana YK:n Global Compactissa ensimmäisenä suomalaisena listattuna kiinteistösijoitusyhtiönä

Vuonna 2014 Sponda allekirjoitti YK:n Global Compact aloitteen ensimmäisenä suomalaisena listattuna kiinteistösijoitusyhtiönä. Aloitteen allekirjoituksella Sponda on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Sponda laati myös vuonna 2014 yhtiön oman eettisen toimintaohjeen, Code of Conductin, joka luo perustan yhtiön vastuullisuustyölle ja sen johtamiselle, sekä sidosryhmäyhteistyölle.

Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kehitystyö jatkuu vuonna 2015

Tänä vuonna Spondan ympäristö- ja yritysvastuussa keskitytään kiinteistöjen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, veden kulutuksen pienentämiseen sekä jätteen kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteen nostamiseen. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa Sponda pyrkii edelleen minimoimaan kiinteistöjen käytön aikaisia ympäristövaikutuksia lisäämällä energiatehokkuus- ja ympäristökumppanuusohjelmien kattavuutta.

Spondalla on tavoitteena myös lisätä kiinteistöjen kansainvälisiä LEED® tai BREEAM® ympäristösertifiointeja. Tällä hetkellä käynnissä on viisi uudis- tai peruskorjauskohteen ympäristösertifiointia.

Sponda Oyj

Lisätietoja: Hannamari Koivula, ympäristövastuupäällikkö, Sponda Oyj, puh 040 581 9921

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.