• Julkaisut
  • Spondan organisaatio uudistuu ja johtoryhmään tulee muutoksia

Spondan organisaatio uudistuu ja johtoryhmään tulee muutoksia

Sponda Oyj      
Pörssitiedote      
21.11.2016 klo 9:00

Spondan organisaatio uudistuu ja johtoryhmään tulee muutoksia

Spondan organisaatio uudistuu ja johtoryhmän kokoonpanoon tulee muutoksia 1.1.2017 alkaen.

Sponda on vuodesta 2013 alkaen yksinkertaistanut kiinteistösalkkuaan ja keskittyy nyt toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöihin Helsingissä ja Tampereella. Spondan strategian toteuttamisessa kiinteistömyynneillä ja -ostoilla on tärkeä rooli. Uusi organisaatiorakenne on luonnollinen jatke strategian toteuttamiselle ja vastaa paremmin nykyistä liiketoimintaa.


UUDET LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Uudessa organisaatiossa on neljä liiketoimintayksikköä:

Toimistokiinteistöt
Kauppakeskukset
Kiinteistökehitys
Kiinteistösijoitukset

Uutena yksikkönä perustetaan olemassa olevan kiinteistösalkun tehostamiseksi Kiinteistösijoitukset-yksikkö, joka vastaa kiinteistöjen myynneistä ja ostoista sekä kiinteistöihin tehtävistä investoinneista ja kiinteistöjen ylläpidosta.


RAPORTOITAVAT SEGMENTIT

Organisaatiomuutosten myötä myös taloudellinen raportointi muuttuu. Jatkossa raportoitavat segmentit ovat:

Toimistokiinteistöt
Kauppakeskukset
Kiinteistökehitys
Ei-strateginen omaisuus
Muut

Ei-strateginen omaisuus -segmenttiin sisältyy jäljellä olevat logistiikkakiinteistöt ja kiinteistöt Venäjällä sekä nykyinen Kiinteistösijoitusyhtiöt-segmentti. Venäjän kiinteistöomaisuudesta vastaa edelleen Sirpa Sara-aho.

Muut-segmenttiin sisältyy konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut.

Uuden raportointimallin mukaisesti ensimmäisen kerran raportoidaan tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa 5.5.2017. Segmenttien vertailutiedot julkaistaan ennen osavuosikatsausta.


NIMITYKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Joona Reunanen, 37 vuotta, on nimitetty Toimistokiinteistöt-liiketoimintayksikön liiketoimintajohtajaksi 1.1.2017 alkaen. Reunanen siirtyy tehtävään Helsingin ydinkeskustan toimistokiinteistöjen aluepäällikön tehtävästä. Hän on ollut Spondan palveluksessa 9 vuotta.

Henrik Stadigh, 33 vuotta, on nimitetty Kauppakeskukset-liiketoimintayksikön liiketoimintajohtajaksi 1.1.2017 alkaen. Stadigh siirtyy tehtävään Kauppakeskukset-segmentin johtajan tehtävästä. Hän on ollut Spondan palveluksessa 9 vuotta.  

Kiinteistösijoitukset-liiketoimintayksikön johtoon on nimitetty Ossi Hynynen, joka siirtyy tehtävään nykyisen Sijoituskiinteistöt-yksikön johdosta.


SPONDAN JOHTORYHMÄ 1.1.2017 ALKAEN

Kari Inkinen, toimitusjohtaja
Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja
Ossi Hynynen, CIO
Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja
Joona Reunanen, liiketoimintajohtaja, Toimistokiinteistöt
Henrik Stadigh, liiketoimintajohtaja, Kauppakeskukset
Veli-Pekka Tanhuanpää, liiketoimintajohtaja, Kiinteistökehitys

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat tehtävissään toimitusjohtaja Kari Inkiselle.

Sponda Oyj


Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 402 653

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Liitteet:

Uusien johtoryhmän jäsenten CV:t ja kuvat