• Julkaisut
  • Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Sponda Oyj                                                                    
Pörssitiedote                      
25.1.2017 klo 10:30

Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 20.3.2017, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Outi Henriksson, Leena Laitinen, Juha Metsälä ja Raimo Valo. Nimitystoimikunta toteaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Arja Talma ei ollut enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Nimitystoimikunta on ehdotuksessaan huomioinut yhtiön määrittelemät hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkioita ei muuteta, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 66 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja
  • kullekin hallituksen jäsenelle 33 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1 000 euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa osallistutulta kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa osallistutulta valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa osallistutulta tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017 on julkistettu. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotus toimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Nimitystoimikunta päätti ehdottaa hallitukselle, että hallitus sisällyttäisi varsinaisen yhtiökokouksen 2017 kokouskutsuun nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutoksen. Muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava: Nimeämisoikeus nimitystoimikuntaan määräytyy varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 31.8. ajankohdan mukaisen omistuksen perusteella ja toimikunnan jäsenen toimikausi alkaa jäsenen toimikuntaan nimeämisestä ja päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi.

Sponda Oyj:n hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan jäseninä olivat seuraavat kolme suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2016:

Mercator Invest Ab, Kaj-Gustaf Bergh;
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Pekka Pajamo; ja
HC Fastigheter Holding Oy Ab, Ole Johansson.

Lisätietoja: Kaj-Gustaf Bergh, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 524 7730.

Sponda Oyj

Kari Inkinen
Toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.