• Julkaisut
  • Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Sponda Oyj                             
Pörssitiedote
22.1.2015 klo 10:40

Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle 16.3.2015, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän, ja jäseniksi valittaisiin nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota: hallituksen puheenjohtajalle 66.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 33.000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta, ja hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Lisäksi ehdotetaan, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Spondan hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan jäseninä olivat kolme suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2014:

Oy Palsk Ab, Kaj-Gustaf Bergh;
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Pekka Pajamo; ja
HC Fastigheter Holding Oy Ab, Ole Johansson.

Lisätietoja: Kaj-Gustaf Bergh, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040-524 7730.

Sponda Oyj

Kari Inkinen
Toimitusjohtaja

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.