• Julkaisut
  • Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Sponda Oyj                               
Pörssitiedote
25.1.2016, klo 16:00

Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 21.3.2016, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan varsinaista jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo sekä uusina jäseninä Outi Henriksson ja Juha Metsälä. Nimitystoimikunta toteaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Juha Laaksonen ei ollut enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Nimitystoimikunta saattaa Sponda Oyj:n hallituksen tietoon, että nimitystoimikunnan ehdotus edellyttää Sponda Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että hallitukseen on mahdollista valita 5-9 jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että  Outi Henrikssonin ja Juha Metsälän toimikausi alkaa siitä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin ja että muiden hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päättyessä.

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkioita ei koroteta, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota: hallituksen puheenjohtajalle 66.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 33.000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa osallistutulta kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa osallistutulta valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa osallistutulta tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2016 on julkistettu. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Sponda Oyj:n hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan jäseninä olivat seuraavat kolme suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2015:

Oy Palsk Ab, Kaj-Gustaf Bergh;
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Pekka Pajamo; ja
HC Fastigheter Holding Oy Ab, Ole Johansson.
Lisätietoja: Kaj-Gustaf Bergh, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja, puh. 040 524 7730.

Sponda Oyj
Kari Inkinen
Toimitusjohtaja

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,2 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: