• Julkaisut
  • Spondan Kvartsi jatkoon Pasilan tornialueen kilpailussa

Spondan Kvartsi jatkoon Pasilan tornialueen kilpailussa

Sponda Oyj                                               
Lehdistötiedote
5.10.2017 klo 13:40

Spondan Kvartsi jatkoon Pasilan tornialueen kilpailussa

Spondan Kvartsi-suunnitelmaehdotus on valittu jatkoon Helsinki High Rise -kilpailussa. Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen järjestämässä kilpailussa haetaan suunnitteluratkaisua ja toteuttajaa Keski-Pasilan tornialueelle.

”Sponda haluaa olla kehittämässä toiminnallisesti ja toteutettavuudeltaan hyvää kaupunkikuvaa, joka palvelee kaupunkilaisia myös tulevaisuudessa. Myös Pasilan alueen arvostus liikenteen ja palvelujen solmukohtana tulee korostumaan. Olemmekin erittäin ilahtuneita, että Kvartsi pääsi kilpailussa jatkoon”, liiketoimintajohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää sanoo.

Neljä jatkoon päässyttä ehdotusta valittiin laatuarvioinnin perusteella. Arvioinnissa painotettiin suunnitelmien kaupunkitilallista laatua, toiminnallisuutta sekä toteutettavuutta. Lisäksi ehdotuksia arvioitiin kestävän kehityksen, vaiheittaisen toteuttamisen ja kehityskelpoisuuden näkökulmista.

”Kilpailun seuraavassa vaiheessa käynnistämme ehdotuksen jatkosuunnittelun yhteistyössä kilpailun järjestäjän kanssa, niin että Spondan toteutusvaihtoehto on valmiina kesään 2018 mennessä”, jatkaa Tanhuanpää.

Kilpailun voittajan valinnassa tullaan painottamaan erityisesti kaupunkisuunnittelullisia perusteita. Helsingin kaupunginvaltuusto ja Senaatti-kiinteistöt valitsevat kilpailun voittajan syksyllä 2018.

Parhaan suunnitteluratkaisun laatineella taholla on oikeus ja velvollisuus ostaa aloitusalueen rakennusoikeus ennalta ilmoitettuun hintaan ja toteuttaa sille suunnittelemansa mukainen kokonaisuus. Aloitusalue sijaitsee Pasilansillan eteläpuolella Pasilankadun ja Veturitien välissä ja on vähintään 40 000-65 000 kerrosneliön laajuinen. Rakennustöiden tavoiteltu aloitusajankohta on vuonna 2020-2021.

Sponda Oyj 


Lisätietoja: Veli-Pekka Tanhuanpää, Liiketoimintajohtaja, Kiinteistökehitys, 040 700 9646

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: