• Julkaisut
  • Spondan kauppakeskukset ympäristösertifioituja – kaikkien ydinkeskustan kiinteistöjen sertifiointi tavoitteena

Spondan kauppakeskukset ympäristösertifioituja – kaikkien ydinkeskustan kiinteistöjen sertifiointi tavoitteena

Sponda Oy                               Lehdistötiedote                  11.11.2021 klo 9:00

Spondan kauppakeskukset ympäristösertifioituja – kaikkien ydinkeskustan kiinteistöjen sertifiointi tavoitteena

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda saavutti vastuullisuustyössään odotetun välitavoitteen. Yhtiön kaikki viisi kauppakeskusta ovat nyt BREEAM-ympäristösertifioituja Very Good -tasolla.

Samaan aikaan Sponda ottaa vastuullisuustyössään merkittävän askeleen sertifioimalla viimeisetkin Helsingin ydinkeskustan kiinteistöistään. Kunnianhimoisen sertifiointihankkeen tavoitteena on saada yhtiön kaikille yli parillekymmenelle keskustakiinteistölle vähintään LEED Gold- tai BREEAM Very Good -tason ympäristösertifikaatti vuoden 2021 loppuun mennessä.

Pääsääntöisesti Spondan kiinteistöille haetaan jatkuvaan kehitykseen kannustavaa BREEAM In-Use -sertifikaattia, joka edellyttää uudelleensertifiointia kolmen vuoden välein. Kiinteistön käytönaikainen sertifiointi osoittaa, että kiinteistöä johdetaan ja ylläpidetään kestävän kehityksen mukaisesti. Tavoiteaikataulun ulkopuolelle jäävät vain pitkän aikavälin peruskorjaus- ja uudiskohteet, joissa sertifiointiprosessi on osa kehityshanketta.

Viimeisimpänä Spondan kauppakeskuksista sertifioitiin Tampereen keskustassa sijaitseva Ratina, jolle myönnettiin Very Good -tason BREEAM-sertifiointi. Tämä hankevaiheen sertifiointi takaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti. Helsingin keskustassa sijaitsevat kauppakeskukset Forum ja Citycenter sekä Kempeleen kauppakeskus Zeppelin ja Ylöjärven kauppakeskus Elo ovat saavuttaneet Very Good -tason BREEAM In-Use -sertifionnit vuosina 2017 – 2020.

Spondan Head of ESG Pirkko Airaksisen mukaan vastuullisuudesta on tullut yrityksille yhä tärkeämpi kilpailutekijä, joten myös kiinteistöjen vastuullisuutta objektiivisesti mittaavien sertifiointien merkitys on noussut.
”Yritykset voivat luottaa siihen, että sertifioidussa kiinteistössä esimerkiksi energiatehokkuus, sisäilmaominaisuudet, kierrätysmahdollisuudet ja materiaalitehokkuus ovat optimaaliset – ja kiinteistöä kehitetään jatkuvasti. Teemme pitkätähtäimistä vastuullisuustyötä ja kiinteistöjemme sertifiointi on yksi osa vastuullisuuden tiekarttamme tavoitteita. Kiinteistöjen ominaisuuksia ja toimintatapoja parantava sertifiointityö auttaa myös asiakkaitamme kehittämään omaa vastuullisuuttaan ja saavuttamaan vastuullisuustavoitteitaan. Asiakaskyselyjemme mukaan erityisesti keskusta-alueen yritykset arvostavat toimitilojensa sertifiointia, joten käynnistimme systemaattisen sertifiointityön Helsingin ydinkeskustan kohteissamme”, Airaksinen taustoittaa.

Spondan pitkäaikainen sertifiointikonsultti, Raksystemsin Jennifer Pitkänen-Lundsten pitää sertifiointeja malliesimerkkinä systemaattisesta ja edelläkäyvästä vastuullisuustyöstä.
”Alalla tarvitaan rohkeita suunnannäyttäjiä ja Spondan esimerkki kannustaa myös muita toimimaan vastuullisesti. Ison kauppakeskuskokonaisuuden sertifiointi on mittava urakka ja kertoo siitä, että Spondassa tehdään työtä ympäristön ja kestävän tulevaisuuden eteen. Vaikutukset ovat todella mittavat, kun iso toimija kehittää koko kiinteistöportfoliotaan ympäristöystävällisemmäksi. Spondan sertifiointityöstä hyötyvät myös kaupunkilaiset, kun keskustan arvokohteita ylläpidetään ja kehitetään parhaiden kansainvälisten standardien mukaisesti säilymään sukupolvelta toiselle”, Pitkänen-Lundsten sanoo.

Sertifioinnin virstanpylväs on seurausta viime kuun merkittävälle GRESB-saavutukselle. Sponda oli GRESB Standing Investments -vastuullisuusarvioinnissa Pohjois-Euroopan paras ja Euroopan toiseksi paras omassa vertailuryhmässään. Standing Investments -mittauksessa arvioidaan ja verrataan yritysten olemassa olevaa kiinteistökantaa. GRESB Development -arvioinnissa, joka puolestaan mittaa ja vertaa yritysten kiinteistökehityshankkeiden ESG-toimenpiteitä, Sponda sijoittui vertailuryhmänsä kolmanneksi parhaaksi Euroopassa.

Sponda Oy

Lisätietoja:
Anita Riikonen, markkinointi- ja brändipäällikkö, puh. 040 833 3804, anita.riikonen@sponda.fi

Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä asiakaslähtöisillä ratkaisuilla, korkealaatuisilla kiinteistöillä sekä toimimalla vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä ja tukemalla asiakkaitaan. www.sponda.fi.