• Julkaisut
  • Spondan energiatehokkuusohjelma pohjoismaista kärkijoukkoa

Spondan energiatehokkuusohjelma pohjoismaista kärkijoukkoa

Sponda Oyj             
Lehdistötiedote        
5.11.2015 klo 08:30

Spondan energiatehokkuusohjelma pohjoismaista kärkijoukkoa

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda nousi ensimmäistä kertaa Nordic Climate Disclosure Leadership-tasolle CDP:n (Carbon Disclosure Project) vuosittaisessa vertailussa. Sponda sai tunnustusta ilmastoraportoinnin kattavuudesta sekä energiatehokkuusohjelmastaan, joka kattaa hiilidioksidipäästöjen hallinnan.

Sponda sai raportointia koskevissa pisteistä 99/100 sekä päästöjen hallintaa mittaavassa indeksissä A-, asteikolla A-E. Sponda paransi viimevuotista tulostaan kummassakin kategoriassa ja oli sekä Suomen että pohjoismaiden paras luokassa Financials.

Arviointi perustuu maailmanlaajuiseen kyselyyn, johon vastasi tänä vuonna noin 5 500 yritystä. Suomesta kyselyyn vastasi tänä vuonna 35 yritystä. Sponda osallistui CDP-arviointiin jo neljännen kerran.

CDP:n arvioinnissa mitataan yritysten kasvihuonekaasupäästöjä, päästötavoitteita, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutoksen liiketoimintariskejä ja -mahdollisuuksia sekä näiden raportointia. Voittoa tavoittelemattoman ja riippumattoman järjestön arviointi tarjoaa maailmanlaajuisen ja arvostetun pisteytysjärjestelmän yritysten ympäristötiedon mittaamiseen ja raportointiin.

Sijoittajat käyttävät CDP-raportoinnin tietoja yhä lisääntyvässä määrin yritysten vastuullisuuden arvioinnissa ja sijoituspäätöstensä tukena. CDP edustaa 822 institutionaalista sijoittajaa, joiden hallinnassa on 86 000 miljardin euron omaisuus maailmanlaajuisesti.

”Olen iloinen, että energiatehokkuusohjelmamme sai näin näkyvää tunnustusta. Kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Haluan kiittää kumppaneitamme yhteistyössä saavutetusta tuloksesta.”, Spondan ympäristövastuupäällikkö Hanna Duraku sanoo.

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Sponda pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan kiinteistöjensä energiatehokkuutta parantamalla ja ympäristövaikutuksia pienentämällä.

Sponda Oyj

Lisätietoja: Hanna Duraku, ympäristövastuupäällikkö, puh. 050 483 9735

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.