• Julkaisut
  • Spondan 12 logistiikkakiinteistön ja kiinteistörahastojen myynti Certeumille päätökseen ja muutos Spondan johtoryhmässä

Spondan 12 logistiikkakiinteistön ja kiinteistörahastojen myynti Certeumille päätökseen ja muutos Spondan johtoryhmässä

Sponda Oyj
Pörssitiedote
30.9.2014, klo 14.10

Spondan 12 logistiikkakiinteistön ja kiinteistörahastojen myynti Certeumille päätökseen ja muutos Spondan johtoryhmässä

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj on tänään saattanut päätökseen 12 logistiikkakiinteistön ja kiinteistörahastojen Sponda Fund I, Sponda Fund II sekä Sponda Fund III osuuksien myynnin Certeum Oy:lle. Myytyjen 12 logistiikkakiinteistön velaton myyntihinta on 216,7 miljoonaa euroa, ja kohteiden keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste on noin 80,2 %. Keskimääräinen nettotuotto on noin 7,2 %. Kiinteistörahasto-osuuksien myyntihinta on 77,2 miljoonaa euroa.

Samassa yhteydessä Sponda merkitsee Certeumin osakkeita, ja yhtiön omistusosuus Certeumissa tulee olemaan noin 38 % eli noin 175 miljoonaa euroa. Spondan omistusosuus Certeumissa tulee tarkentumaan kauppaan liittyvien tavanomaisten kauppahinnan oikaisujen jälkeen. Sponda on sitoutunut olemaan myymättä osakkeita Certeumin kevään 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Strategiansa mukaisesti Sponda aikoo vähentää omistustaan Certeumissa tulevaisuudessa.

Sponda tiedotti kaupasta alun perin 30.4.2014.

Muutos Spondan johtoryhmässä

Myyntien toteuttamisen yhteydessä Spondan Kiinteistörahastot
-liiketoimintasegmentin johtaja Kari Koivu siirtyy Certeumin palvelukseen ja
jättää tehtävänsä Spondan johtoryhmän jäsenenä.

Sponda Oyj

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kari Inkinen, 0400-402 653
yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, 040-527 4462
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, 0400-472 313