• Julkaisut
  • Spondalle myönnetty laaja-alaisesti tunnettu tietoturvaa koskeva ISO-sertifikaatti

Spondalle myönnetty laaja-alaisesti tunnettu tietoturvaa koskeva ISO-sertifikaatti

Sponda Oy                               Tiedote                                22.4.2021, klo 10:00

Spondalle myönnetty laaja-alaisesti tunnettu tietoturvaa koskeva ISO-sertifikaatti

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondalle on maaliskuussa myönnetty laajalti tunnustettu kansainvälinen ISO/IEC 27001 sertifikaatti, joka asettaa vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle (Information Security Management System, ISMS). Sertifikaatin myönsi Suomessa auditoinnista vastaava Kiwa Inspecta.

”Tämä sertifikaatti kuvastaa sitoutumistamme korkeimpiin tietoturvan hallinnan standardeihin koko yrityksessä ja varmistaa, että olemme turvallinen ja luotettava kumppani kaikille asiakkaillemme ja sidosryhmillemme”, Spondan Chief Technology Officer ja johtoryhmän jäsen Timo Pantsari toteaa.

”Spondalle myönnetty arvostettu ja tunnustettu ISO/IEC 27001 -sertifikaatti on todistus siitä, että yritys on määrätietoisesti ja merkittävän määrän resursseja käyttäen rakentanut prosessit ja menettelyt, sekä vienyt ne käytäntöön omistamiensa ja hallinnoimiensa tietojen suojaamiseksi. Sponda kiinteistösijoittajana on esimerkki siitä, miten digitaalinen turvallisuus ei ole vain IT-toimialan tai organisaatioiden tietohallinnon asia, vaan tietoturvallisuuden hallinnan tulee koskea kaikkea toimintaa. Tämä kuvastaa vahvaa tahtotilaa ja sitoutumista tähän meille kaikille tärkeään turvallisuuden osa-alueeseen. On hienoa saada toivottaa Sponda tervetulleeksi ISO/IEC 27001 -sertifioimiemme organisaatioiden joukkoon”, sanoo pääauditoijana toiminut Kiwa Inspectan liiketoimintapäällikkö Jyrki Lahnalahti.

Sertifikaatti kattaa kaikki Spondan toiminnot Suomessa lukuun ottamatta MOW Coworking -tiloja. Sertifikaattiin auditoidut toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.

 

Sponda Oy

Lisätietoja:

Anita Riikonen, markkinointi- ja brändipäällikkö, puh. 040 833 3804, anita.riikonen@sponda.fi

Kuvassa vasemmalta oikealle: Jyrki Lahnalahti, Maija Vanttaja, Timo Pantsari, Anna-Maija Johansson sekä Christian Hohenthal.

Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä asiakaslähtöisillä ratkaisuilla, korkealaatuisilla kiinteistöillä sekä toimimalla vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä ja tukemalla asiakkaitaan. www.sponda.fi.

Kiwa Inspecta on Pohjoismaiden johtava asiantuntija turvallisuudessa, laadussa ja luotettavuudessa. Kiwa testaa, tarkastaa, sertifioi sekä tarjoaa konsultoivia asiantuntija- ja koulutuspalveluja yli 700 osaajan voimin Suomessa. Kiwa Inspecta auttaa asiakkaitaan onnistumaan liiketoiminnassaan – joka päivä, kaikkialla yhteiskunnassa. Tietoturvallisuuden arviointien ja sertifiointien osaaminen perustuu Kiwan asiantuntijoiden vankkaan kokemukseen ja standardien hallintaan. Kiwa Inspecta on ISO/IEC 27001-sertifiointien markkinajohtaja Suomessa. Kiwa Inspecta on osa Kiwa-konsernia, jolla on globaalisti yhteensä 4600 osaajaa. www.kiwa.com/fi