• Julkaisut
  • Spondalle hienoja tuloksia vastuullisuuden saralla vuonna 2016

Spondalle hienoja tuloksia vastuullisuuden saralla vuonna 2016

Sponda Oyj                                               
Lehdistötiedote                    
29.3.2017 klo 10:00

Spondalle hienoja tuloksia vastuullisuuden saralla vuonna 2016 

Spondan vastuullisuustyö jatkui vuonna 2016 tuloksellisena. Vuonna 2016 Sponda kasvatti ympäristösertifioitujen kiinteistöjen määrää, sillä jopa seitsemässä kiinteistössä saavutettiin tai uusittiin kansainvälinen LEED® -tai BREEAM® -ympäristösertifikaatti. Sertifioitujen kiinteistöjen osuus vastaa 25 prosenttia koko Spondan portfolion vuokrattavasta tilasta. Vuoden 2016 lopussa oli käynnissä useita aktiivisia sertifiointiprosesseja. 

Spondan energiatehokkuusohjelma oli jälleen pohjoismaista kärkijoukkoa ja Sponda säilytti erinomaisen A- tason vuosittaisessa CDP Climate -arvioinnissa. Tulos kuuluu parhaaseen Leadership -tasoon ja oli Suomen paras ja Pohjoismaiden kärkijoukossa luokassa Financials. 

Spondan kiinteistöjen jätteiden sekä hyötykäyttö- että kierrätysasteet nousivat edellisvuoden tasosta. Lisäksi Spondan pääkonttorin hiilijalanjälki laski yli 50 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Pääkonttorissa siirryttiin käyttämään pohjoismaisella tuulivoimalla tuotettua sähköä, joka kattoi vuonna 2016 lähes 100 prosenttia koko Spondan pääkonttorin käyttämästä sähköstä. Korkeavuorenkadulla sijaitsevalle pääkonttorille on myös myönnetty WWF:n Green Office diplomi.

Vuodesta 2010 vuoteen 2016 Spondan Suomen kiinteistöjen energian vertailukelpoinen kokonaiskulutus on laskenut 11 prosentilla, sähkön kulutus 11 prosentilla ja lämmön kulutus 9 prosentilla. ”Loistavat tulokset kertovat pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta työstämme vastuullisuuden parissa. Ympäristön huomioiminen näkyy konkreettisina tekoina niin arjessamme pääkonttorilla kuin yhteistyössä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa”, kertoo Spondan ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula.

Sponda ensimmäisten joukossa kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen


Lokakuussa 2016 Sponda lähti ensimmäisten yritysten joukossa mukaan kiinteistöalan vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen toimitilojen toimenpideohjelmaan vuosille 2017-2025 ja jatkaa näin pitkäjänteistä työtään energiatehokkuuden parantamiseksi. Spondan tavoitteena on uudella sopimuskaudella saavuttaa energiatehokkuustoimilla 7,5 prosentin säästö vuoteen 2025 mennessä, vuoden 2015 energiankulutuksen tasosta. 

Sponda on ollut mukana vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa jo edellisellä sopimuskaudella vuosina 2011-2016 ja saavutti sopimuskauden aikana tavoitellun 6 prosentin energiansäästötavoitteen vuoden 2010 rakennuskannan energiankulutuksen tasoon verrattuna. Sponda toteutti sopimuskaudella yli 600 kappaletta energiaa säästäviä investointeja ja -toimenpiteitä yhteensä noin 14 000 MWh:n edestä. 

Energiatehokkuussopimusten kautta osoitetaan tehdyksi vapaaehtoisia energiansäästötoimia, joilla Suomi täyttää asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Sponda on panostanut jo vuosia energiatehokkuutensa parantamiseen ja yhtiön oma energiatehokkuustavoite tavoittelee 20 prosentin säästöä vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2016 lopussa tavoitteesta oli saavutettu jo yli 14 prosenttia. 

Vuonna 2017 Sponda jatkaa työtään kestävän kehityksen edistämiseksi. ”Keskeisimmät ympäristövastuun tavoitteet liittyvät kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä kiinteistöjen ympäristösertifiointeihin. Tulemme keskittymään myös vastuullisuusraportointimme kehittämiseen, veden kulutuksen pienentämiseen, ympäristövastuun yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa sekä jätteiden kierrätysasteen kasvattamiseen”, sanoo Hannamari Koivula.

Sponda Oyj 

Lisätietoja: Hannamari Koivula, ympäristövastuupäällikkö, 040 581 9921

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.