• Julkaisut
  • Spondalle GRESB:n Green Star -tunnustus jo toistamiseen

Spondalle GRESB:n Green Star -tunnustus jo toistamiseen

Sponda Oyj
Lehdistötiedote
4.9.2014 klo 10:35

Spondalle GRESB:n Green Star -tunnustus jo toistamiseen

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda jatkaa parhaiden kiinteistöalan yritysten joukossa kansainvälisessä vastuullisuuden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -tutkimuksessa. Sponda sai tutkimuksessa jo toista vuotta peräkkäin Green Star-tunnustuksen.

Green Star -tunnustus myönnetään alan yrityksille, joissa vastuullisuutta mitataan, toteutetaan, johdetaan ja kehitetään menestyksekkäästi olennaisena osana yrityksen liiketoimintaa. Vuosittain toteutettavassa GRESB-tutkimuksessa on mitattu kiinteistöalan yritysten toimintaa kestävän kehityksen edistämiseksi
jo vuodesta 2009 lähtien.

Vuoden 2014 tutkimuksessa Spondan kokonaisarvio nousi edellisvuodesta, ja yhtiö sijoittui tuloksellaan jälleen kiinteistöalan yritysten kärkikvartaaliin. Tutkimuksessa arvioitiin yhteensä 637 yhtiötä ja rahastoa, jotka hallinnoivat noin 56 000 kiinteistöä globaalisti.

Erityistä tunnustusta Sponda sai tänä vuonna yritysvastuun johtamisessa sekä riskien ja mahdollisuuksien hallinnassa, joiden osalta yhtiö saavutti toimialan parhaimpia pisteitä. Arvioinnissa on mukana kaikki yritysvastuun osa-alueet, ja yrityksiä arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhtiötason johtamisesta, sidosryhmätyöstä ja riskienhallinnasta yksittäisten kiinteistöjen energiankulutukseen, energiatodistuksiin, jätteiden hyödyntämiseen sekä ympäristöluokituksiin.

”Olemme tyytyväisiä, että vastuullisuustyömme saa jälleen kansainvälistä tunnustusta. Sijoittumisemme GRESB-tutkimuksen kärkeen osoittaa, että me Spondassa teemme oikeita asioita yritysvastuumme edistämiseksi. Analysoimme tarkasti kansainvälisten raporttien tulokset, jotka antavat meille arvokkaan työkalun vastuullisuutemme edelleen kehittämiseen. Tutkimusten kriteerit ja vaatimukset kiristyvät vuosittain, mikä osaltaan kehittää vastuullisuuttamme eteenpäin”, Spondan ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula sanoo.

GRESB toteuttaa eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestö EPRA:n tavoitteita kiinteistöalan yritysten raportoinnin yhdenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden kehittämisessä sekä vastuullisuuden toteuttamisessa kiinteistöissä. Tutkimus on yhdenmukainen kansainvälisen raportointiviitekehys GRI:n, kiinteistöalan raportointiohje GRI CRESS:n, Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden PRI:n kanssa.

Sponda Oyj

Lisätietoja:
Hannamari Koivula, ympäristövastuupäällikkö, Sponda Oyj, puh. 040-581 9921

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,3 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,4 miljoonaa neliömetriä.