• Julkaisut
  • Sponda uudelleenjärjestelee konsernin rahoitusta

Sponda uudelleenjärjestelee konsernin rahoitusta

Sponda Oyj              
Pörssitiedote                                                       
28.10.2017 klo 9:00

Sponda uudelleenjärjestelee konsernin rahoitusta

Sponda Oyj:n (”Sponda”) konserniyhtiöt ovat allekirjoittaneet etuoikeudelliset vakuudelliset rahoitussopimukset, joiden yhteismäärä on noin 1,6 miljardia euroa. Lainoja käytetään muun muassa konserninyhtiöiden olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaan lukien tulevien investointiprojektien rahoittamiseen. Lainojen ensimmäinen takaisinmaksuhetki on vuonna 2019, mutta lainanottajilla on mahdollisuus pidentää lainojen maturiteettia vuoteen 2022 asti. Nyt allekirjoitetut lainasopimukset ovat ensimmäinen vaihe olemassa olevan lainaportfolion uudelleenjärjestelyssä ja Sponda jatkaa uudelleenjärjestelyyn liittyviä toimenpiteitä.

Uusien lainojen ehdot poikkeavat Spondan olemassa olevista lainoista kovenanttiehtojen osalta ja muuttavat konsernin rahoitusrakennetta nykyisestä pääosin vakuudettomasta rahoituksesta vakuudelliseen rahoitukseen. Nyt allekirjoitetuilla lainasopimuksilla ei ole merkittävää vaikutusta taseen keskeisiin tunnuslukuihin tai Spondan olemassa olevaan taloudelliseen ohjeistukseen omavaraisuusasteen osalta.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 040 754 5961

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.6.2017.