• Julkaisut
  • Sponda toteuttaa osan aiemmin julkistetuista suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä

Sponda toteuttaa osan aiemmin julkistetuista suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä

Sponda Oyj                       
Pörssitiedote
15.12.2017 klo 11:05

Sponda toteuttaa osan aiemmin julkistetuista suunnitelluista rahoitusjärjestelyistä

Sponda Oyj:n (”Sponda”) konserniyhtiöt ovat allekirjoittaneet uuden noin 0,6 miljardin euron vakuudellisen rahoitussopimuksen ja Sponda ja tietyt muut konserniyhtiöt ovat järjestäneet vielä noin 0,4 miljardin euron arvosta vakuudellista, korollista vierasta pääomaa Spondan 8.12.2017 tiedottaman suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Sponda maksaa osinkoa 320 miljoonaa euroa ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 80 miljoonaa euroa ainoalle osakkeenomistajalleen Polar Bidco S.à r.l:lle viimeistään ensi viikon alussa.

Spondan mahdolliset tulevat rahoitusta koskevat toimenpiteet ja mahdolliset tulevat omavaraisuusastetta ja Loan-to-Value:ta koskevat tunnusluvut pysyvät muuttumattomina verrattuna 8.12.2017 annettuun ohjeistukseen.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 040 754 5961

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,9 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.9.2017.