• Julkaisut
  • Sponda sopi ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjensä lainan jatkosta 

Sponda sopi ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjensä lainan jatkosta 

Sponda Oy                                      Lehdistötiedote                                            15.12.2023 klo 17.30 

Sponda sopi ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjensä lainan jatkosta
Yhtiön operatiivinen ydinliiketoiminta on jatkunut vahvana vuonna 2023 

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda on 15.12.2023 allekirjoittanut rahoitussopimuksen nykyisten rahoittajien kanssa noin 300 miljoonan euron lainasta, jonka vakuutena ovat pääkaupunkiseudulla ja Tampereella sijaitsevat yhtiön ydinliiketoimintaan kuulumattomat kiinteistöt.   

Sopimuksen mukaisesti Sponda on varmistanut lainan jatkon helmikuuhun 2027 asti, mikä mahdollistaa niiden kiinteistöjen hallinnoinnin ja hallitun myynnin, mitkä oli luokiteltu yhtiön ydinliiketoimintaan kuulumattomiksi jo Blackstonen ostaessa Spondan.   

Suurin osa Spondan ydinliiketoimintaan kuuluvasta kiinteistökannasta, joka sijoittuu pääosin Helsinkiin, on jälleenrahoitettu vuosina 2021 – 2022 viiden vuoden maturiteetilla.  

”Rahoittajien tuki lainan jatkolle osoittaa heidän luottavan, että Spondalla on parhaat edellytykset hallinnoida yhtiön ydinliiketoimintaan kuulumattomia kiinteistöjä sekä tuottaa arvoa markkinan elpyessä. Vuoden 2023 vahvan kehityksen ja aktiivisen operatiivisen toiminnan ansiosta Spondalla on nyt hyvä valmius jatkaa Helsingin ydinkeskustaan keskittyvien kasvusuunnitelmiensa edistämistä”, Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal sanoo. 

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevien korkealaatuisten A-luokan toimistojen vuokraus- ja käyttöasteet ovat JLL:n mukaan pysyneet korkeimmalla tasolla muihin toimistokiinteistöihin nähden. Vallitseva tilanne on eduksi Spondalle, jonka ydinportfolio koostuu korkealaatuisista ja keskeisillä paikoilla sijaitsevista kiinteistöistä. 

Spondan vuokraus- ja kehitystoiminta on ollut aktiivista vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. PwC:n kanssa solmittu sopimus 8 300 neliön korkealaatuisesta toimistotiloista Spondan uudishankkeessa Helsingin ydinkeskustassa, Signessä, on tästä hyvä esimerkki. Yhtiö ilmoitti myös kehittävänsä huippuluokan toimitilat peliyhtiö Housemarquelle, joka on osa PlayStation Studios -perhettä. Korkeavuorenkatu 37 -kiinteistöstä tulee yksi Pohjoismaiden suurimmista ja kehittyneimmistä peliyhtiöiden pääkonttoreista uudistuksen valmistuesssa kesällä 2024. Viimeisimpänä Sponda tiedotti vuokrasopimuksesta johtavan terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajan Mehiläisen kanssa, joka muuttaa pääkonttoritoimintonsa Spondan omistamaan Arkadia 6 -kiinteistöön, Helsingin ydinkeskustaan. 

Spondan vahva sitoutuminen vastuullisuuteen on saanut ansaittua tunnustusta maailman johtavassa, kansainvälisessä kiinteistöalan vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa, jossa yhtiö on sijoittunut jo useana peräkkäisenä vuotena omassa vertailuryhmässään maailman johtavien kestävän kehityksen tavoitteita edistävien kiinteistöalan yritysten kärkeen. Tänä vuonna Sponda jakoi ykkössijan omassa vertailuryhmässään maailman vastuullisimpana kiinteistöyhtiönä. 

Sponda Oy 

Lisätietoja:
Anita Riikonen, Brändi- ja viestintäpäällikkö
puh. 040 833 3804, anita.riikonen@sponda.fi
 


Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan.
www.sponda.fi