• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Sponda Oyj                      
Pörssitiedote        
29.2.2016 klo 12:25

Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä maanantaina 29.2.2016. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta merkintäetuoikeusannilla siten, että osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 80.000.000 osaketta, joka vastaa noin 28,26 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen eli uudet osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi näiden omistusosuuksien suhteessa. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista mukaan lukien osakkeiden allokointi osakkeenomistajien kesken mahdollisessa toissijaisessa merkinnässä.

Valtuutus on voimassa 31.8.2016 saakka. Valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2015 päätettyä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa lisäksi todettiin, että yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen ehdotetun osakeantivaltuutuksen nojalla tehtävän mahdollisen osakeantipäätöksen perusteella yhtiöön tulevien varojen käyttötarkoitus oli tarkentunut siten, että mahdollisen osakeantipäätöksen perusteella saatavat varat tullaan käyttämään Ab Mercator Oy:n sekä Ab Forum Capita Oy:n osakkeita koskevaa yrityskauppaa varten otetun bridge-lainan osittaiseen takaisinmaksuun. Yrityskauppa toteutettiin tänään ja asiasta julkistettiin erillinen pörssitiedote. Yrityskaupan toteutuminen ei ollut ehdollinen osakeannin toteutumiselle.

Helsingissä 29.2.2016

Sponda Oyj
HallitusLisätietoja: Tuula Kunnas, päälakimies, puh. 020 431 3384

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,9 miljoonaa neliömetriä.