• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sponda Oyj                                               
Pörssitiedote
4.9.2017 klo 16:05

Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä maanantaina 4.9.2017.

1. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l:n, joka omistaa yli 98 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdotuksen mukaisesti vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Päätettiin, että Outi Henriksson jatkaa hallituksen jäsenenä ja lisäksi hallituksen jäseniksi päätettiin valita Leif Andersson, Jean-Francois Bossy, Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä ja Michael Swank. Yhtiökokous päätti, että Outi Henrikssonille sekä Svein Erik Lillelandille kummallekin maksetaan palkkiona 2.750 euroa kuukaudessa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta ja että muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistaja Polar Bidco S.à r.l:n ehdotuksen mukaisesti lakkauttaa yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

2. Sponda Oyj:n hallituksen päätöksiä

Hallitus piti ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Andew Lax ja varapuheenjohtajaksi valittiin Michael Swank.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Outi Henriksson puheenjohtajaksi, Michael Swank varapuheenjohtajaksi ja Jean-Francois Bossy jäseneksi.

Hallitus päätti lakkauttaa rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan.

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Outi Henriksson on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja hallituksen muut jäsenet Leif Andersson, Jean-Francois Bossy, Andrew Lax, Svein Erik Lilleland, James Seppälä ja Michael Swank ovat riippumattomia yhtiöstä.

Helsingissä 4.9.2017

SPONDA OYJ
Hallitus


Lisätietoja: Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 754 5961

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.6.2017.