• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n vuosikertomus 2015, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2015, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj                 
Pörssitiedote          
25.02.2016 klo 11:55

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2015, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n vuoden 2015 vuosikatsaus, tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

Suomen- ja englanninkielisenä julkaistu verkkovuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Vastuullisuus olennainen osa strategiaa

Sponda raportoi vastuullisuustyöstään Global Reporting Initiativen (GRI)-raportointiohjeiston mukaisesti. Vuoden 2015 vastuullisuusraportissa kerrotaan muun muassa, että Spondan kiinteistöjen energiankulutus laski ja kotimaan kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste nousi peräti 97 prosenttiin.    

Vuoden 2015 vuosikertomuksessa Sponda kertoo myös, miten yhtiö on keskittänyt kiinteistöomistustaan strategiansa mukaisesti.

Verkkovuosikertomuksen materiaalipankista voi ladata vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen pdf- ja excel-tiedostoina osoitteesta: www.sponda.fi/vuosikertomus2015.

Sponda Oyj

Lisätietoja:


Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 527 4462

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,1 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: